Kiertotalouden edistäminen Helsingissä

Kestävyyttä, kierrätystä ja jakamista

Kiertotaloudessa tavoitteena on käyttää luonnonvaroja säästeliäästi, säilyttää materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään ja tuottaa mahdollisimman vähän jätettä.

Kierotaloudessa tuotteet pyritään suunnittelemaan ja valmistamaan pitkäikäisiksi, muunneltaviksi ja korjattaviksi. Jätteen syntyä ehkäistään käyttämällä tuotteita uudelleen. Käyttöikänsä päähän tulleet materiaalit pyritään hyödyntämään uusien tuotteiden raaka-aineina. Tuotteita voidaan myös korvata erilaisilla palveluilla, ja esineitä ja resursseja voidaan jakaa omistamisen sijaan.

Nykyisen hallituksen tavoitteena on vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Kiertotalous nähdään tärkeänä keinona luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa.

Kiertotalouteen siirtyminen hyödyttää myös taloudellisesti; Sitra on laskenut, että vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vuosittain vähintään kolme miljardia euroa.

Helsinki edistää kiertotaloutta

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 on asetettu tavoitteeksi, että päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Helsinki haluaa toimia alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman 147 toimenpiteestä parikymmentä koskee kiertotaloutta. Ne liittyvät muun muassa ilmasto- ja kiertotalousosaamisen lisäämiseen, kaupungin hankintoihin, rakentamiseen, ruokahävikin vähentämiseen ja hävikkiruoan hyödyntämiseen, materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäytön kannustamiseen sekä jakamistalouden edistämiseen.

Yhtenä toimenpiteenä on kiertotalouden ja jakamistalouden tiekartan laatiminen. Tavoitteena on saada tiekarttatyö valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä poliittista päätöksentekoa varten.

Lisää kaupungin ilmastotöitä

Kiertotalous

Helsinki sopeutuu

Ilmastotavoitteet ja seuranta – Hiilineutraali Helsinki

Hankkeet, ohjelmat ja julkaisut