Kiertotalouden edistäminen Helsingissä

Kestävyyttä, kierrätystä ja jakamista

Kiertotaloudessa tavoitteena on käyttää luonnonvaroja säästeliäästi, säilyttää materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään ja tuottaa mahdollisimman vähän jätettä.

Kierotaloudessa tuotteet pyritään suunnittelemaan ja valmistamaan pitkäikäisiksi, muunneltaviksi ja korjattaviksi. Jätteen syntyä ehkäistään käyttämällä tuotteita uudelleen. Käyttöikänsä päähän tulleet materiaalit pyritään hyödyntämään uusien tuotteiden raaka-aineina. Tuotteita voidaan myös korvata erilaisilla palveluilla, ja esineitä ja resursseja voidaan jakaa omistamisen sijaan.

Nykyisen hallituksen tavoitteena on vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Kiertotalous nähdään tärkeänä keinona luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa.

Kiertotalouteen siirtyminen hyödyttää myös taloudellisesti; Sitra on laskenut, että vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vuosittain vähintään kolme miljardia euroa.

Helsinki edistää kiertotaloutta

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 on asetettu tavoitteeksi, että päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Helsinki haluaa toimia alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman 147 toimenpiteestä parikymmentä koskee kiertotaloutta. Ne liittyvät muun muassa ilmasto- ja kiertotalousosaamisen lisäämiseen, kaupungin hankintoihin, rakentamiseen, ruokahävikin vähentämiseen ja hävikkiruoan hyödyntämiseen, materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäytön kannustamiseen sekä jakamistalouden edistämiseen.

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta on yksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toimenpiteistä. Tiekartan painopistealueita ovat rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Jokaiselle painopistealueelle on asetettu vuoteen 2035 ulottuvat tavoitteet. Tavoitteiden toteuttamiseksi on nimetty 31 konkreettista toimenpidettä, jotka vievät eteenpäin kierto- ja jakamistaloutta Helsingissä ja kaupungin työntekijöiden arjessa. Toimenpiteitä päivitetään vuodesta 2025 alkaen valtuustokausittain.

Kiertotalousvahti seurantapalvelussa kaupunkilaiset ja kaikki kiinnostuneet voivat seurata Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteiden toteutumista. Jokaiselle toimenpiteelle on nimetty yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on koordinoida toimenpiteiden toteuttamista ja päivittää seurantapalveluun tietoja toimenpiteiden edistymisestä.

Muita kiertotaloutta tukevia toimia

Lisää kaupungin ilmastotöitä

Energia

Kiertotalous

Helsinki sopeutuu

Ilmastotavoitteet ja seuranta – Hiilineutraali Helsinki