Kiertotalouden edistäminen Helsingissä

Kestävyyttä, kierrätystä ja jakamista

Kiertotaloudessa tavoitteena on käyttää luonnonvaroja säästeliäästi, säilyttää materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään ja tuottaa mahdollisimman vähän jätettä.

Kiertotaloudessa tuotteet pyritään suunnittelemaan ja valmistamaan pitkäikäisiksi, muunneltaviksi ja korjattaviksi. Jätteen syntyä ehkäistään käyttämällä tuotteita uudelleen. Käyttöikänsä päähän tulleet materiaalit pyritään hyödyntämään uusien tuotteiden raaka-aineina. Tuotteita voidaan myös korvata erilaisilla palveluilla, ja esineitä ja resursseja voidaan jakaa omistamisen sijaan.

Suomen tavoitteena on vahvistaa maamme roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Kiertotalous nähdään tärkeänä keinona luonnonvarojen ylikulutuksen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa.

Kiertotalouteen siirtyminen hyödyttää myös taloudellisesti; Sitra on laskenut, että vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vuosittain vähintään kolme miljardia euroa.

Helsinki edistää kiertotaloutta

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 on asetettu tavoitteeksi, että päästövähennyksiä ja kiertotalouden hankkeita toteutetaan Helsingissä yhteistyössä yritysmaailman ja kaupunkilaisten kanssa. Helsinki haluaa toimia alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia.

Kaupungin kiertotaloudelle asettamat tavoitteet ovat liittyneet muun muassa ilmasto- ja kiertotalousosaamisen lisäämiseen, kaupungin hankintoihin, rakentamiseen, ruokahävikin vähentämiseen ja hävikkiruoan hyödyntämiseen, materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäytön kannustamiseen sekä jakamistalouden edistämiseen.

Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma

Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman painopistealueita ovat rakentaminen, hankinnat sekä ympäristötietoisuus ja kestävä kuluttaminen. Jokaiselle painopistealueelle on asetettu tavoitteet. Tavoitteiden toteuttamiseksi on nimetty 23 konkreettista toimenpidettä, jotka vievät eteenpäin kierto- ja jakamistaloutta Helsingissä ja kaupungin työntekijöiden arjessa. Toimenpiteitä päivitetään vuodesta 2025 alkaen valtuustokausittain.

Kiertotalousvahti-seurantapalvelussa kaikki kiinnostuneet voivat seurata Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan toimenpiteiden toteutumista. Jokaiselle toimenpiteelle on nimetty yhteystahot, joiden tehtävänä on koordinoida toimenpiteiden toteuttamista ja päivittää seurantapalveluun tietoja toimenpiteiden edistymisestä.

Muita kiertotaloutta tukevia toimia

Lisää kaupungin ilmastotöitä

Raportit

Energia

Kiertotalous

Helsinki sopeutuu

Ilmastotavoitteet ja seuranta – hiilineutraali Helsinki