Att främja den cirkulära ekonomin i Helsingfors

Hållbarhet, återanvändning och delning

I den cirkulära ekonomin är målet att använda naturresurserna sparsamt, hålla material i cirkulationen så länge som möjligt och producera så litet avfall som möjligt.

I den cirkulära ekonomin strävar man efter att planera och tillverka produkterna så att de blir långvariga och bearbetbara och kan repareras. Genom att återanvända produkter förebygger man avfall. Material som inte längre kan användas ska utnyttjas som råvara för nya produkter. Produkter kan även ersättas med olika tjänster, och föremål och resurser kan delas i ställer för att äga dem.

Den nuvarande regeringens mål är att stärka Finlands roll som föregångare inom den cirkulära ekonomin. Den cirkulära ekonomin uppfattas som ett viktigt sätt att stävja överkonsumtion och klimatförändring samt att skydda naturens mångfald.

Det är även ekonomiskt lönsamt att övergå till den cirkulära ekonomin; Sitra har beräknat att värdet som före 2030 tillförs av den cirkulära ekonomin till Finlands samhällsekonomi årligen kunde vara minst tre miljarder euro.

Helsingfors främjar den cirkulära ekonomin

I Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 har man ställt upp målet att utsläppsminskningar och projekt inom den cirkulära ekonomin ska förverkligas i Helsingfors i samarbete med näringslivet och stadsborna. Helsingfors vill vara plattform för intressanta och resultatrika innovationer, som även skapar nya exportmöjligheter.

Av de 147 åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors gäller ett tjugotal den cirkulära ekonomin. De har bland annat att göra med att öka kunskaper om klimatet och den cirkulära ekonomin, stadens anskaffningar, byggande, att minska matsvinnet och att utnyttja överbliven mat, att uppmuntra till att återanvända material och produkter samt att främja delningsekonomin.

Helsingfors vägkarta för cirkulär ekonomi och delningsekonomi är en av åtgärderna i programmet för Kolneutralt Helsingfors. Tyngdpunktsområden i vägkartan är byggande, anskaffningar, grönavfall samt delningsekonomin och nya möjligheter för affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi. Varje tyngdpunktsområde har uppsatta mål. För att uppnå dessa mål har det fastställts 31 konkreta åtgärder, som ska främja cirkulär ekonomi och delningsekonomi i Helsingfors och i vardagen av stadens personal. Åtgärderna ska uppdateras varje fullmäktigeperiod från och med 2025.

Via Kiertotalousvahti –uppföljningsprogrammet kan stadsborna och alla intresserade följa upp förverkligandet av åtgärderna i Helsingfors vägkarta för cirkulär ekonomi och delningsekonomi. För varje åtgärd har det utnämnts kontaktpersoner vars uppgift det är att koordinera implementering av åtgärderna och uppdatera uppföljningsprogrammet allteftersom åtgärderna framskrider.

Mera om stadens klimatarbete

Rapporter

Energia

Cirkulär ekonomi

Helsingfors anpassas

Klimatmålen och uppföljningen – Kolneutralt Helsingfors