Muovit kiertotaloudessa

Helsinki edistää monin tavoin muovin kiertotaloutta

Muovia käytetään monissa erilaisissa tuotteissa ja lujuutensa ja keveytensä ansiosta se on hyödyllinen materiaali moneen tarkoitukseen. Muovi valmistetaan kuitenkin pääosin fossiilisista raaka-aineista, mikä aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi muovijätteen kasvava määrä aiheuttaa haittaa ympäristölle roskaantumisen myötä. Muovin käytössä tulisikin jatkossa panostaa pitkäikäisiin ja uudelleenkäytettäviin tuotteisiin sekä parempaan kierrätykseen. Näin voidaan vähentää sekä päästöjä että ympäristön roskaantumista. 

Taiteilija Kaisa Salmen Plastic Mama performanssi heinäkuulta 2019 pyrki lisäämään tietoisuutta käyttämämme muovin määrästä ja ympäristövaikutuksista. (Kuva Vesa Laitinen/Helsinki Marketing)

Helsingin kaupunginhallitus päätti syksyllä 2018, että kaupungille tulee laatia ohjelma muovin käytön vähentämiseksi. Teema on sisällytetty osittain Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Niiden avulla pyritään mm. vähentämään turhaa muovin käyttöä kaupunkiorganisaatiossa sekä selvittämään mahdollisuuksia kierrätysmuovin käytölle rakentamisessa.  

Helsingin pormestari allekirjoitti syksyllä 2019 Eurocities –ympäristöfoorumin koordinoiman Plastic Declaration –julkilausuman, jossa Helsinki sitoutuu kehittämään strategioita ja toimenpideohjelmia sekä asettamaan aikataulutavoitteita muoviroskan merkittävälle vähentämiselle. Helsinki on vuonna 2020 käynnistänyt Roskaantumisen hillinnän ohjelman valmistelun. Kartoitettujen kehittämiskohteiden pohjalta luodaan toimenpideohjelma vuonna 2021. Lisäksi on muodostettu roskaantumisen ehkäisyn parissa toimiville tahoille avoin verkosto. Tällä hetkellä käynnissä olevia roskaantumista ehkäiseviä hankkeita ovat lisäksi Satakolkyt.fi ja Itämerihaasteen nopeat kokeilut.

Vuoden 2020 lopussa Helsingin kaupunki, VTT ja Helsingin Satama pilotoivat yritysten muovinkierrätystä Vuosaaren satamassa osana 6Aika – HNRY Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -kehityshanketta. Kokeilusta saatavaa tietoa hyödynnetään uuden yrityksille suunnatun muovinkeräyskonseptin muotoilussa. Muovin kierrätystä kehitetään myös Smart&Clean –säätiön luotsaamassa Kaikki muovi kiertää -kokonaisuudessa. Siinä on mukana Helsingin lisäksi Espoo, Vantaa ja Lahti sekä useita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Painopiste on muoveissa, joita ei tällä hetkellä lajitella ja kerätä kotitalouksista sekä rakentamisen ja palveluyritysten muoveissa. Tavoitteena on luoda tehokkaita keräys- ja kierrätysjärjestelmiä ja löytää kerätyille muovijakeille jatkojalostajia ja käyttäjiä ja vahvistaa näin kierrätysmuovin markkinoita.  

Muovin kierrätys tehostuu Helsingissä myös uusien jätehuoltomääräysten myötä, jotka tiukentavat jätteiden erilliskeräyksen vaatimuksia. Vuodesta 2021 lähtien muovipakkausten erilliskeräys tulee pakolliseksi kaikissa kiinteistöissä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

 

Tiedustelut:
Leona Silberstein
Ympäristötarkastaja
Kaupunkiympäristön toimiala/Helsingin kaupunki
leona.silberstein@hel.fi