Energia

Energiatulevaisuus

Globaalin ilmastohaasteen ratkaisuun tarvitaan useita samanaikaisia keinoja ja kaikkien panosta.

Tulevaisuudessa tuotetaan merkittävä määrä aurinko- ja tuulivoimaa, mutta entistäkin enemmän kierrätettyä energiaa sekä tulevaisuuden uusilla tekniikoilla tuotettua energiaa. Talvisin tarvitaan vielä toistaiseksi polttamalla tuotettua lämpöä. Jatkossakin energiaa tuotetaan kaupungissa, lähellä asukkaita.

Pitkäjänteistä energiansäästötyötä

Helsingin energiansäästötyön perustana on Hiilineutraali Helsinki toimenpideohjelma sekä toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen laatimat energiansäästösuunnitelmat.

Helsinki on ollut jo vuodesta 1993 mukana kuntien ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä Energiatehokkuussopimuksessa (KETS), jolla toteutetaan kuntatasolla Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä.

Kaupungin energiansäästötyötä koordinoi Energiansäästötyöryhmä.

Energiarenessanssi

Energiarenessanssi

Energiarenessanssi-toimintamalli tähtää taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseen.

Ilmastovahti

Seuraa toimenpiteitä Ilmastovahdissa

Ilmastovahdista voi seurata mm. Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman energiatoimenpiteiden edistymistä ja vaikutuksia.

Energiantuotanto

Helen Oy:n kehitysohjelma

Helen Oy:n kehitysohjelma vastaa energiatuotannon päästövähennyksistä.

Strategiat ja sitoumukset

Helsingin kaupunki on sitoutunut energiatehokkuuden parantamiseen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen  monin eri sopimuksin ja ohjelmin:

  • Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelma
  • Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia (14.2.2008)
  • Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus (Covenant of Mayors) (7.1.2009/10.2.2009)
  • Kaupungin ympäristöpolitiikka
  • World Green Building Council -yhteistyöverkoston nollahiilirakennussitoumus (Net zero Building Commitment)

Lisää kaupungin ilmastotöitä

Energia

Kiertotalous

Helsinki sopeutuu

Ilmastotavoitteet ja seuranta – Hiilineutraali Helsinki