Helsingin ilmastoteot

Helsinki sopeutuu ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan luonnon ja ihmisen mukautumista ilmastollisiin muutoksiin minimoimalla niiden haittoja.  Helsingin tulee myös sopeutua hitaammin tapahtuviin muutoksiin, kuten merenpinnan nousuun.

Lue lisää sopeutumisesta ilmastonmuutokseen

Ilmakuva Helsingin keskustasta.

Helsingin ilmastotavoitteet

Helsinki on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Vuodesta 1990 kaupunki on vähentänyt päästöjään jo lähes kolmanneksen – ja työ jatkuu. Matkalla kohti hiilineutraaliutta tarvitaan meitä kaikkia, kaupunkilaisia ja yrityksiä. Helsinki haluaa tehdä kestävien valintojen tekemisen mahdollisimman helpoksi.

Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelma sekä Ilmastovahti päivittyvät elokuussa 2022.

Tutustu Helsingin ilmastotavoitteisiin ja seurantaan

Edistämme ilmastotyötä

Ilmastotyön asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu ilmastonmuutoksen hillintä koordinoimalla ilmastotyötä kaupunkiorganisaation sisällä ja yhteistyöllä sidosryhmien kanssa.

Lue lisää

Tutustu hankkeisiin

Helsingin kaupunki on mukana useissa ilmastoaiheisissa hankkeissa, joilla pyritään löytämään keinoja pienentää kaupungin hiilijalanjälkeä.

Lue lisää

Löydä keinosi toimia

Helsingin kasvihuonekaasupäästöistä liikkuminen aiheuttaa jopa 24 %. Kestävien liikkumismuotojen kehittäminen vähentää autoilun terveydelle haitallisia vaikutuksia, kuten ilmanlaadun heikkenemistä ja melua.

Lue lisää

Muualla verkossa

Kestävä Helsinki tehdään yhdessä

Ilmastoteot parantavat usein hyvinvointia. Lue lisää HSY:n ilmastoinfosta

#HEL2030 #HiilineutraaliHelsinki #Hiilineutraali2030