Helsinki sopeutuu ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutoksen seurauksena ilmasto lämpenee ja sään ääreisilmiöt kuten rankkasateet ja helleaallot lisääntyvät. Kaupungin täytyy varautua sellaisiin yhteiskunnallisiin, terveyteen ja ympäristöön vaikuttaviin seurauksiin, joita ei voida enää välttää.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan luonnon ja ihmisen mukautumista ilmastollisiin muutoksiin minimoimalla niiden haittoja ja hyödyntämällä mahdollisia etuja. Kaupungeilla on tässä erityinen rooli, sillä suuri osa sopeutumisen keinoista on kaupunkien toimivallassa.

Helsingin ilmastoriskit on arvioitu vuonna 2018. Helsingin lähitulevaisuuden tärkeimmät ilmasto- ja sääriskit ovat todennäköisesti tulvat sekä muuttuvat talviolosuhteet. Lisäksi luontoon kohdistuvat riskit ovat huomattavia ja kuumuuden aiheuttamat terveysriskit lisääntyvät.

Helsinki varautuu ilmastonmuutokseen muun muassa hulevesien luonnonmukaisen hallinnan avulla, luontopohjaisilla ratkaisuilla ja kehittämällä työkaluja suunnittelijoiden käyttöön. Kaupunki on koonnut sopeutumisen visiot ja keinot yhteiseen suunnitelmaan, Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksiin 2019–2025. Linjauksia toteuttamalla Helsinki voi sopeutua muuttuvaan ilmastoon.

Jukaisuja ja työkaluja

Lisää kaupungin ilmastotöitä

Energia

Kiertotalous

Helsinki sopeutuu

Ilmastotavoitteet ja seuranta – Hiilineutraali Helsinki