Helsinki sopeutuu ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutoksen seurauksena ilmasto lämpenee ja sään ääreisilmiöt kuten rankkasateet ja kuivuus lisääntyvät. Kaupungin täytyy varautua niihin yhteiskunnallisiin, terveydellisiin ja ympäristöön vaikuttaviin seurauksiin, joita ei voida enää välttää.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan luonnon ja ihmisen mukautumista ilmastollisiin muutoksiin hyödyntämällä niiden etuja ja minimoimalla haittoja. Kaupungeilla on tässä erityinen rooli, sillä suuri osa sopeutumisen keinoista on kaupunkien toimivallassa.

Helsinki varautuu ilmastonmuutokseen muun muassa hulevesien luonnonmukaisen hallinnan avulla ja kehittämällä työkaluja suunnittelijoiden käyttöön. Kaupunki on koonnut sopeutumisen visiot, prioriteetit ja keinot yhteiseen suunnitelmaan, Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksiin 2019–2025. Linjauksia toteuttamalla Helsinki voi sopeutua muuttuvaan ilmastoon.

Lisätietoja

Lisää kaupungin ilmastotöitä

Kiertotalous

Helsinki sopeutuu

Ilmastotavoitteet ja seuranta – Hiilineutraali Helsinki

Hankkeet, ohjelmat ja julkaisut