Helsingin ilmastotavoitteet ja seuranta

Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä erittäin merkittävästi. Tavoitteeseen päästään rakennusten järkevällä energiankäytöllä, vähäpäästöisellä joukkoliikenteellä ja lisäämällä kaupungin omistaman energiayhtiö Helenin uusiutuvaa energiantuotantoa.

Kaupunki pystyy vaikuttamaan vain rajalliseen osaan Helsingissä syntyvistä päästöistä. Suurin osa päästöistä aiheutuu helsinkiläisten asumisesta, liikkumisesta ja kuluttamisesta. Tämän vuoksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan kaikkia helsinkiläisiä.

Ilmastotyön strategiset tavoitteet

Kaupungin ilmastotavoitteista päättää Helsingin kaupunginvaltuusto. Voimassa olevan kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen punotaan osaksi kaikkea kaupungin toimintaa.

 

  • Tavoite 1: Kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet vähintään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mittarina käytetään kulutusperäisesti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä ja vertailuvuotena on 1990.
  • Tavoite 2: Helsingistä tulee hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 60 prosenttia vuosina 1990 – 2030.
  • Tavoite 3: Energiatehokkuus on parantunut vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mittarina käytetään asukaskohtaista energiankulutusta ja vertailuvuotena on 2005.
  • Tavoite 4: Uusiutuvan energian osuus Helenin sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen hankinnasta on vähintään 20 prosenttia vuonna 2020.

Toimenpiteet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksiIlmastovahti-sivusto

 

Muita sitoumuksia:

  • Kaupunkien energiatehokkuussopimus (KETS)
  • Covenant of Mayors -kaupunginjohtajien ilmastosopimus

Muita ilmastotyötä tukevia ohjelmia ja linjauksia

Esitteet ja julkaisut

Raportointi, avoin data

 

Arkisto:

Lisää kaupungin ilmastotöitä

Energia

Kiertotalous

Helsinki sopeutuu

Ilmastotavoitteet ja seuranta – Hiilineutraali Helsinki