Helsingin ilmastotavoitteet ja seuranta

Graafi: alueellisten päästöjen jakauma

Kuva: Helsingin alueellisten päästöjen jakauma. Yhteensä 2611 kt CO2-ekv. (2019). Lähde: HSY 2020.

Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä erittäin merkittävästi. Tavoitteeseen päästään etenkin rakennusten järkevällä energiankäytöllä, vähäpäästöisellä joukkoliikenteellä ja lisäämällä kaupungin omistaman energiayhtiö Helenin uusiutuvaa energiantuotantoa.

Kaupunki pystyy kuitenkin vaikuttamaan vain rajalliseen osaan Helsingissä syntyvistä päästöistä. Suurin osa päästöistä aiheutuu helsinkiläisten asumisesta, liikkumisesta ja kuluttamisesta. Tämän vuoksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan kaikkia helsinkiläisiä.

Helsingin ilmastotavoitteita

  • Kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet vähintään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mittarina käytetään kulutusperäisesti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä ja vertailuvuotena on 1990.
  • Helsingistä tulee hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 60 prosenttia vuosina 1990–2030.
  • Energiatehokkuus on parantunut vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mittarina käytetään asukaskohtaista energiankulutusta ja vertailuvuotena on 2005.
  • Uusiutuvan energian osuus Helenin sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen hankinnasta on vähintään 20 prosenttia vuonna 2020.

Seuraa toimenpiteitä Ilmastovahdin avulla

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmassa on suunniteltu, miten päästövähennykset käytännössä saavutetaan. Toimenpiteiden edistymistä voi seurata Ilmastovahti-palvelussa.

Ilmastotyötä tukevia ohjelmia ja linjauksia

Lisää kaupungin ilmastotöitä

Energia

Kiertotalous

Helsinki sopeutuu

Ilmastotavoitteet ja seuranta – Hiilineutraali Helsinki