Mer än 200 nya laddstationer för elbilar för allmänt bruk byggs i Helsingfors stads område 2023, varav 57 byggs i anslutning till idrottsparker. Laddstationerna drivs av Helen Oy.

Följande objekt slutförs före juni:

 • Vasagatan 2
 • Fredsgatan 17
 • Josafatsgatan 9
 • Eriksgatan 6
 • Engelplatsen
 • Gräsviken (M)
 • Havsgatan 27
 • Kotkagatan 4
 • Haga torg
 • Cirkelhuset
 • Ulrikagatan 3
 • Johannesvägen
 • Sinebrychoffsgatan
 • Kanalkajen 15
 • Marinkasernsgatan 7
 • Alvar Aaltos gata 1
 • Tölö tull
 • Skogsbackagränden 2

Det nya byggprojektet för laddstationer möjliggör införandet av laddstationer i ett större område i Helsingfors. Tack vare utvidgandet av laddningsnätverket blir det enklare att använda elbilen dagligen i Helsingforsregionen.

”Det finns flera alternativ för laddning, från standardladdning till högeffektsladdning. Tack vare de flera alternativen kan elbilisten välja en laddstation enligt den laddningseffekt som krävs. Laddstationer finns också tillgängliga på ett mer mångsidigt sätt för exempelvis taxitrafik”, säger Jesse Suosalmi, produktgruppchef för Helens allmänna laddningsnätverk.

Elektrifieringen av trafiken är en viktig del av Helsingfors utsläppsminskningsmål

Låga utsläpp från trafiken är ett viktigt mål för Helsingfors, eftersom trafiken står för ungefär en femtedel av stadens koldioxidutsläpp. Utvecklingen av allmänt tillgängliga laddstationer bidrar till att detta mål uppnås.

I Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 spelar elektrifieringen av trafiken en viktig roll för att uppnå målet om koldioxidneutralitet 2030. Elektrifieringen av fordonsflottan främjas i flera av Helsingfors program, bland annat åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors, Helsingfors stads luftvårdsplan, Helsingfors parkeringspolitik 2022 och Helsingfors handlingsplan för bullerbekämpning.

Helens allmänt tillgängliga laddstationer för elbilar

Tips för elbilism i vardagen på webbplatsen Helsingin ilmastoteot

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors och dess uppföljning

Helsingfors stads luftvårdsplan (pdf)

Helsingfors parkeringspolitik 2022

Helsingfors handlingsplan för bullerbekämpning (pdf)

Senaste artiklarna