Stadens klimatarbete

Det är nödvändigt att stävja klimatförändringen, men det är även möjlighet att göra saker på ett smartare sätt. Helsingfors mål är att utvecklas till den mest fungerande staden i världen, anpassa sig till det förändrande klimatet och vara kolneutral före 2030. Kolneutralitet innebär att Helsingfors verksamhet inte orsakar klimatuppvärmning.

Helsingfors är en del av det internationella nätverket  Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA), vars alla medlemsstäder strävar efter att före 2050 minska sina växthusgasutsläpp med 80‒100 procent.