Elbilism i vardagen

Elbilismen ökar kraftigt i Helsingfors. I slutet av 2022 fanns det i Helsingfors ungefär 25 100 laddbara personbilar, varav ungefär 7 900 var helt elektriska. De laddbara bilarnas förhållande till alla bilar i trafikbruk var cirka 11,4 procent – och denna andel ökar nu kraftigt. Bilisternas attityd till elbilar har snabbt blivit positivare: nästan hälften av de finländska bilisterna har redan funderat på att byta till en laddbar bil.

Elbilism är nu ett fungerande sätt att köra bil mer hållbart  

Enligt de stadsbor som kör elbil klarar man sig utmärkt i vardagen med att ladda bilen hemma och på arbetsplatsen. De som kör mer och bor i stadskärnan kan utnyttja stadens mer än hundra offentliga laddningspunkter. Deras antal ökar ytterligare under kommande år.  

Elbilen är också enligt undersökning ett miljövänligare alternativ än bilar med förbränningsmotor. Tillverkningen av elbilar förorsakar ännu tillsvidare mer klimatutsläpp än till exempel en vanlig bil med bensinmotor. Elbilens fördelar kommer däremot fram när utsläppen för bilens hela livslängd studeras. Enligt undersökningar är utsläppen från nya elbilar under hela deras livslängd mindre än utsläppen från bilar med bränslemotor oavsett hur elen som de använder produceras. Utöver klimatutsläpp bidrar elbilismen till att minska luftföroreningar och miljöbuller i Helsingfors.  

Eftersom största delen av bilarnas utsläpp uppkommer när de används och inte när de tillverkas, blir en elbil billigare än en bil med bränslemotor i användning – till och med inom fem år. Du kan jämföra kostnaderna för fordons livslängd med Autokalkulaattori. 

Helsingfors gör mycket för att elektrifiera trafiken och vill stödja stadsborna att övergå till elbilism. Staden ger till exempel elbilar en rabatt på 50 procent för parkering. Vårt mål är att minst 30 procent av Helsingfors fordonspark använder el år 2030.  

Helsingfors har ett omfattande laddningsnätverk för elbilar 

Helsingfors laddningsnätverk är ett av Finlands mest omfattande. Stadens mål är att andelen offentliga laddningspunkter ska vara ungefär 10 procent av alla laddningspunkter. Andelen halvoffentliga och privata laddningspunkter omfattar ungefär 90 procent av laddningspunkterna. 

Logiken för laddning av en elbil skiljer sig från tankning av en bil med bränslemotor: Det lönar sig för en elbilist att ladda bilen alltid då den står stilla. Det är också bra att sluta ladda den redan vid ungefär 80 procent, för därefter går det betydligt långsammare. För den som kör laddbar hybrid är det med tanke på miljön särskilt viktigt att ladda bilen, eftersom utsläppen är stora om bilen inte laddas.  

Kartan över Helsingfors laddningsnätverk

Boendeparkering 

Vid stadens parkeringsplatser längs gator finns det just nu ungefär 100 offentliga laddningspunkter. Det offentliga laddningsnätverket koncentreras till stadskärnan. Vid de offentliga laddningspunkterna laddas bilarna med förnybar vindel. Laddningspunkterna har byggts av Helen Ab. 

Det offentliga laddningsnätverket utvidgas gradvis till platser i enlighet med den allmänna planen över offentliga laddningspunkter. Mer än 150 nya laddningspunkter ska genomföras i Helsingfors före slutet av 2023.

Destinationsladdning 

Det finns också många laddningspunkter i köpcentra, vid motionsplatser och i parkeringshallar. Till exempel i Tripla, Redi och Columbus i Nordsjö finns det sammanlagt mer än 500 laddningspunkter. Det finns möjlighet att ladda elbilar även vid Helsingfors ishallar och Urheiluhallit Oy:s verksamhetsställen. I de flesta parkeringshallarna särskilt i Helsingfors centrum finns det åtminstone enstaka laddningspunkter för längre eller kortare parkering. 

Det går att ladda bilen också vid anslutningsparkering.

För turister finns det många laddningsmöjligheter nära stadens sevärdheter och besöksdestinationer. Till exempel de som besöker Högholmen kan ladda bilen vid Blåbärslandets laddningspunkt. De som besöker Borgbacken kan ladda bilen bland annat i parkeringshallen i Vallgård, vid Mässcentrum och vid Tripla. Det går också att ladda elbilar under båtresor i Hamnparkeringshuset i Västra hamnen.  

Högeffektladdning 

I Helsingfors finns även högeffektladdningspunkter, det vill säga så kallade snabbladdningspunkter. Där är det möjligt att ladda bilens tomma batteri fullt till och med på en halv timme.

Bostadsaktiebolag och arbetsplatser 

Utöver det laddningsnätverk som upprätthålls av tjänsteleverantörer är bostadsaktiebolag och arbetsplatser viktiga laddningspunkter för elbilar. De flesta laddar bilen hemma över natten eller under arbetsdagen. Det går att ansöka om understöd för byggande av laddningspunkter från ARA. Helsingfors och HRM ger bostadsaktiebolag avgiftsfri rådgivning om byggandet av laddningspunkter. 

Mera tips om elbilism i vardagen 

Att välja en elbil: tips (Motiva) (på finska)

Information om laddning av en elbil (Motiva) (på finska)

Information om laddningspunkter för bostadsaktiebolag (Motiva) (på finska)

Webbinarium om byggande av laddningspunkter i bostadsaktiebolag (Motiva) (på finska)

Laddningspunkter vid Helsingfors ishallar och Urheiluhallit Oy

Guide till laddning av elbilar på offentliga laddningspunkter (Virta) (på finska)

Incitament och förmåner

Stöd för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp (Traficom)

50 procents parkeringsrabatt för elbilar i Helsingfors

Understöd för att bygga laddningspunkter i bostadsaktiebolag (ARA)

Avgiftsfri rådgivning om laddningspunkter för bostadsaktiebolag

Avgiftsfri rådgivning om laddningspunkter för småhusbolag (på finska)

Miljö- och livscykelpåverkan

Trafikens miljöpåverkningar i Helsingfors

Autokalkulaattori – jämför kostnader och utsläpp för elbilar (på finska)

Miljöpåverkan och återvinning av elbilar (Motiva) (på finska)

Nationella batteristrategin (på finska)

Batteriernas hållbarhet och återvinning (VTT) (på finska)

Framtidens batteriekosystem (Sitra)