Helsingfors anpassas till klimatförändringen

Till följd av klimatförändringen blir klimatet varmare och extrema väderfenomen såsom störtregn och torka blir vanligare. Staden måste förbereda sig för de samhälleliga, hälsomässiga och miljörelaterade följder som inte längre kan undvikas.

Med att anpassa sig till klimatförändringen avses att naturen och människan anpassar sig till förändringarna i klimatet genom att utnyttja deras förmåner och minimera olägenheterna. Städerna spelar en särskilt stor roll i detta, eftersom en stor del av anpassningsmedlen hör till städernas befogenheter.

Helsingfors förbereder sig för klimatförändringen bland annat genom naturlig hantering av dagvatten och genom att utveckla verktyg för planerarna. Staden har samlat visionerna, prioriteringarna och medlen i en gemensam plan, Helsingfors riktlinjer för anpassning till klimatförändringen 2019–2025. Genom att följa riktlinjerna kan Helsingfors anpassa sig till det förändrande klimatet.

Mera om stadens klimatarbete

Rapporter

Energia

Cirkulär ekonomi

Helsingfors anpassas

Klimatmålen och uppföljningen – Kolneutralt Helsingfors