Energiaviisas kaupunkikonserni -hankkeen logo

Energiaviisas kaupunkikonserni

Kaupungin päästövähennystyön yhteydessä on tunnistettu tytäryhteisöiden potentiaali energiansäästössä, mutta niiden toiminnan luonteesta johtuen resurssit energiansäästötyön edistämiseksi ovat rajalliset. ​

 

Hankkeessa tuetaan kaupungin tytäryhteisöjä hiilineutraalisuussuunnitelman energiansäästöön kohdistuvien toimenpiteiden tunnistamisessa ja toteuttamisessa sekä energiansäästötyön juurruttamisessa jatkuvaksi toiminnaksi.  ​

 

Tytäryhteisöille tehdään energiaselvityksiä ja neuvotaan investointien rahoituksessa.