Helsingin kaupungin tytäryhtiön Urheiluhallit Oy:n omistaman Mäkelänrinteen uimahallin suihkujen jäteveden lämmöntalteenottoratkaisulla voidaan saavuttaa vähintään viiden prosentin vuosittainen säästö hallin kaukolämmönkulutuksessa. Säästettävä summa vastaa noin 3 000:ta myytyä uimahallilippua. Saavutettava päästövähenemä on puolestaan noin 44 tonnia vuodessa.

 ”Ylläpitokustannuksissa tullaan säästämään Mäkelänrinteessä vähintään 20 000 euroa vuodessa, jolloin järjestelmä maksaa itsensä takaisin jo neljässä vuodessa”, laskeskelee Urheiluhallit Oy:n tekninen asiantuntija Risto-Roope Hartonen.

Urheiluhallit Oy:n liikuntapaikkojen energiatehokkuuden toimenpideohjelmassa on paljon kaupungin omiin halleihin monistettavia toimenpiteitä. ”Muun muassa LTO-ratkaisuja tullaan selvittämään perusparannuksien yhteydessä myös Itäkeskuksen ja Yrjönkadun uimahalleissa”, sanoo tiimiesimies Teijo Korva Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluista.

Urheiluhallit Oy:n energiatehokkuustoimenpiteitä selvitettiin osana Energiaviisas kaupunkikonserni -hanketta, jonka rahoituksesta vastasi Ympäristöministeriö ja käytännön toteutuksesta Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeessa tarjottiin tukea kaupungin tytäryhteisöjen energiatehokkuustyölle ja lisättiin yhteistyötä emo-organisaation ja sen tytäryhteisöjen välillä vuosina 2021-2022.

 

Viimeisimmät artikkelit