Korkeasaaren eläintarha perustettiin vuonna 1889 opiksi ja valistukseksi, jotta kansanpuistossa olisi ylentävää ajanvietettä. Luonto- ja ympäristötietouden välittäminen on yhä edelleen eläintarhan tärkeimpiä tehtäviä lajiensuojelun ohella. Vuoden 2018 alusta Korkeasaaren eläintarhan hallintomuoto muuttui Helsingin kaupungin virastosta yleishyödylliseksi säätiöksi.

Korkeasaaren tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tärkeimpiä keinoja sen saavuttamiseen on energiatehokkuuden parantaminen. Paljon on jo tehty, Korkeasaarelle on mm. myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti, joka kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain.

Korkeasaaressa on toista sataa rakennusta, joista osa on suojeltuja. Rakennukset ovat käyttötarkoitukseltaan erilaisia sekä hyvin eri-ikäisiä, kokoisia ja kuntoisia.

 

ENERGIANKULUTUS

Korkeasaareen energiankulutuksen lähtötiedot saatiin vuonna 2018 valmistuneesta Motivan mallin mukaan tehdystä energiakatselmuksesta. Sen mukaan saaren ostoenergiasta on vuonna 2016 ollut kaukolämpöä 66 % ja sähköä 34 %. Kulutuksen arvioidaan olevan normaali aikoina melko tasaista vuositasolla.

Kaukolämpöä on vuonna 2016 kulunut 3 993 MWh ja sähköä 2 056 MWh. Kaukolämmöstä suurin osa kuluu tilojen lämmitykseen. Myös ilmanvaihdon lämmitykseen on arvioitu kuluvan merkittävästi kaukolämpöä (40 %), kun taas käyttöveden lämmitystarve on arvioitu vähäiseksi (4 %). Kaukolämpö on kokonaan päästötöntä Helenin toimittamaa hukkalämpöä (Kiertolämpö).

Sähköstä yli puolet kuluu valaistukseen. Seuraavaksi eniten sähköä kuluu ilmanvaihtoon (14 %) sekä sulatuksiin ja lämmityksiin (10 %). Lisäksi sähköä kuluu muun muassa keittiölaitteissa, pumppauksissa, tilakohtaisissa jäähdytyslaitteissa, toimistolaitteissa ja muissa pistorasioihin liitettävissä laitteissa.

Energiakatselmuksen jälkeen on mm.  muutettu iv-koneiden aikaohjelmat ja vaihdettu led-valaisimia moniin paikkoihin ja lisäksi asennettu liiketunnistimilla toimivia valoja. Korkeasaari hyödyntää vihreää sähköä.

 

POTENTIAALISET TOIMENPITEET

Syksyllä 2021 tehdyssä selvityksessä löydettiin useita toimenpiteitä tai ehdotuksia, joiden avulla Korkeasaaren energiatehokkuutta voidaan parantaa:

  • Energiatehokkuuden ostaminen palveluna ESCO (Energy Service Company)

Selvitetään voiko energiatehokkuutta parantaa erillisellä hankinnalla tai kumppanuudella/palvelusopimuksella kuten ESCO-hankinta tai energiamanagerointi.

  • Energiamittaroinnin ja –seurannan kehittäminen

Mittarointisuunnitelman laatiminen tai päivittäminen. Toteutus sähköurakoitsijan, sähkösuunnittelijan ja rakennusautomaation (RAU) toimittajan toimesta. Sähkön alamittauksia voitaisiin lisätä ja sen avulla saada tarkempaa tietoa mahdollisista suurista energiankulutuksista.

  • Valaistus

Älykkään ulkovalaistuksen laajentaminen. Sisävalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen soveltuvin osin. Jos loisteputkia tms. valonlähteitä on uudemmissa valaisimissa, niiden vaihto LED valonlähteiksi.

  • Uusiutuvan energian lisääminen

Maalämmön lisäämismahdollisuuksien selvittäminen yhdessä paikallisen energiayhtiön kanssa. Aurinkopaneeleita on suunniteltu 100 kW:n verran, mutta asennettuna on 10 kW.

  • Korkeasaaren alueen yleissuunnitelman valmistelu

Osana yleissuunnitelmaa tulee ensin laatia alueen rakennusten pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS), joka edellyttää tarkempaa rakennuskohtaisen tarkastelun tekemistä.

Viimeisimmät artikkelit