Liikkuminen

Helsingin kasvihuonekaasupäästöistä liikkuminen aiheuttaa jopa 24 %. Päästövähennystavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa pelkästään henkilöautojen sähköistämisellä tai biopolttoaineilla toimivaksi muuttamisella, vaan tarvitaan laajempia liikkumistottumusten muutoksia.

Helsingin kaupunki kehittää aktiivisesti kestäviä liikkumismuotoja tehden kestävästä liikkumisesta entistä helpompaa kaupunkilaisille. Kestävien liikkumismuotojen kehittäminen vähentää autoilun terveydelle haitallisia vaikutuksia, kuten ilmanlaadun heikkenemistä ja melua. Tutkimukset osoittavat, että yleensä alueiden viihtyvyys ja vetovoimaisuus paranevat, mikäli niissä siirrytään henkilöautoilusta kävelyyn ja pyöräilyyn. Lisäksi kävely ja pyöräily lisäävät asukkaiden hyötyliikunnan määrää, mikä parantaa terveyttä ja yleistä hyvinvointia.

Liiku viisaasti (Motiva)

Pyöränhuoltovinkkejä aloittelijoille (Ilmastoinfo)

Sähköautojen latauspiste -avustus taloyhtiöille (ARA)

Helsingin pyöräreitit

Helsingin kävelyreitit

100 fiksua arjen tekoa (Sitra)

Valitse vastuullisemmin (MyHelsinki)