Fordon för delad användning 

Sambrukstjänster gör det lättare för stadsborna att röra sig i Helsingfors. Det går smidigt att nå kollektivtrafikens hållplatser med en stadscykel eller elsparkcykel. Man behöver inte ha en egen bil då flera pooltjänster bjuder många olika slags bilar för olika användningsändamål. Genom att kombinera fordon kan du välja ett för dig lämpligt och hållbart sätt att röra dig i Helsingfors. 

Delad användning av fordon är en miljövänlig lösning, eftersom den minskar behovet av att producera nya produkter och därmed sparar naturresurser. Minskningen av antalet fordon frigör också stadsrum för andra ändamål.

Stadscyklar och samanvända cyklar 

Det är enkelt för stadsborna att använda de gula stadscyklarna av Helsingforsregionens trafik (HRT) i vardagen. Antalet cyklar i Helsingfors och Esbo är närmare 4 600 – och det är enkelt att hitta den närmaste stationen med HRT-applikationen.  

Helsinki Freebike elcyklar kan användas i ett begränsat område i Helsingfors och Esbo. Freebike elcyklar kan bäst hittas från geografiskt bestämda cykelstationer.

Elsparkcyklar 

Elsparkcykeln som går att hyra är ett smidigt fordon. Skillnaden mellan dem och stadscyklarna är att de inte har egna parkeringsställ där de tas i användning, utan med elsparkcykeln kan du vid behov rulla ända fram till destinationen. Elsparkcykeln parkeras som en cykel bredvid ett cykelställ eller en husvägg, så att nästa användare smidigt kan ta den.

Vänligen notera förnyelser för parkering av elsparkcyklar i centrum.

Det är förbjudet att åka med sparkcykel på gångbanor, och för den gäller samma trafikregler som för cyklister. Cykelhjälm rekommenderas.

Samanvända bilar 

En bilpool är ett bra alternativ om behovet av bil är sporadiskt. Det är möjligt att använda bilen till exempel några timmar åt gången, och det finns upphämtningsplatser på olika håll i huvudstadsregionen. För en del bilpooler är det möjligt att ingå ett avtal på månadsbasis och du får tillgång till bil när du behöver det. Oftast finns det fordon i olika stadsdelar. 

Det finns många olika modeller och plattformar för bilpooler. En del bygger på uthyrning av privata bilar där bilägaren hyr ut sin bil åt andra. Då kan bilpoolen finnas till exempel i grannskapet. I en delningstjänst kan du smidigt välja elbil eller laddbar hybrid. 

Uthyrning av privatbilar 

Samanvända båtar 

I Helsingfors är det möjligt att komma ut på sjön utan egen båt tack vare stadsbåtstjänsten Skipperi. Tjänsten fungerar på månadsbasis; du förbinder dig som kund för hela sommarsäsongen (från maj till oktober).  

Du kan hyra roddbåt också till exempel vid paddlingscentren. 

Servicekarta för cirkulär ekonomi

servicekarta för cirkulär ekonomi kan man hitta sambrukstjänster och fordon för delad användning i huvudstadsregionen. På servicekartan är det lätt att lokalisera olika fordon och tjänster – bland annat lastcyklar och släpvagnar. 

Fattas ditt företag på listan? Kontakta: kymp.ymparistovaikutukset@hel.fi