Incitament för stadsborna 

Helsingfors vill stödja stadsborna på ett mångsidigt sätt mot mer hållbara sätt att röra sig. Staden har under de senaste åren utökat medlen för att konkret uppmuntra invånarna att röra sig på ett utsläppssnålt sätt. Även staten erbjuder olika finansiella incitament till exempel för att köpa utsläppssnål bil och laddningspunkter.  

På den här sidan hittar du sammanställda incitament för eldriven och utsläppssnål trafik som du kan utnyttja i vardagen. 

Hållbar mobilitet 

Kollektivtrafik i Helsingfors (HRT)

Stadscyklar (HRT)

Green Paths -ruttplanerare (Helsingfors universitet)

Avgiftsfri nätkurs: koldioxidsnål mobilitet

Virtaa fillariin! – info om elcyklar hem och till arbetsplatsen

Friktionsdäckkampanj (på finska)

Finansiella stöd för utsläppssnåla fordon

Stöd för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp (Traficom)

50 procents parkeringsrabatt för elbilar i Helsingfors

Understöd för att bygga laddningspunkter i bostadsaktiebolag

Incitament för laddningspunkter

Offentliga laddningspunkter för elbilar i Helsingfors

Avgiftsfri rådgivning om laddningspunkter för bostadsaktiebolag

Avgiftsfri rådgivning om laddningspunkter för småhusbolag (på finska)

Webbinarium om byggande av laddningspunkter i bostadsaktiebolag (Motiva) (på finska)

Incitament för arbetsplatser

Arbetsliv i rörelse (Programmet Vuxna i rörelse)

Understöd för att bygga laddningspunkter för arbetsplatser (ARA)

Skattefri användning av firmaelcykel (Cykelförbundet) (på finska)