Sähkötyökone, Kulosaaren puistotie

Kulosaaren puistotien urakassa käytettävä täyssähköinen Kramer-pyöräkuormaaja.

Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman yhtenä tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) -hanke on mukana kehittämässä Helsingin rakennustyömaita päästöttömiksi. Heinäkuussa käynnistyi kaksi työmaapilottia, Kulosaaren puistotien ja Ilmalan raitiotien urakat.

Kulosaaren puistotien työmaalla osa työkoneista sähköisiä

Kulosaaren halki kulkevalle vehreälle puistotielle rakennetaan paraikaa Helsingin ensimmäistä pyöräkatua toteuttaen konkreettisesti kaupungin tavoitetta edistää kestäviä kulkumuotoja lähitulevaisuudessa. Punaisesta asvaltistaan tunnettuja pyöräkatuja on jo aiemmin tehty mm. Joensuuhun. Rakennustyö aloitettiin heinäkuun lopulla ja valmista pitäisi olla jo helmikuussa 2021.

Pyöräkadulla liikutaan pyöräilijöiden ehdoilla eli autot sopeuttavat ajonsa että nopeutensa pyöräilijöihin. Kulkuneuvot etenevät kadulla peräkkäin välttäen ohitustilanteita, ajonopeuden ollessa enintään 30 km/h. Pyöräkatu lisää myös jalankulkijoiden turvallisuutta, kun jalkakäytävät on varattu vain kävelylle. Alle 12-vuotiaat lapset saavat edelleen pyöräillä jalkakäytävällä uudistuksen jälkeenkin huomioiden muun liikenteen. Pyöräkadusta tulee osa Itäbaanaa, joka on yksi pyöräilyn valtaväylistä keskustaan.

Puistotien urakka on yksi Hiilineutraali Helsinki -ohjelman päästöttömän työmaan pilottikohteista, joka tavoittelee työmailla syntyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Työmaan kaikkien työkoneiden tulee urakkaohjelman mukaisesti olla joko uusiutuvalla sähköllä toimivia tai niiden käyttämän polttoaineen ei-fossiilista alkuperää. Kulosaaressa tämä toteutetaan HVO-dieselillä eli vetykäsitellyllä kasvi- ja eläinrasvoista tehdyllä uusiutuvalla polttoaineella sekä alkuperävarmennetulla sekoituksella aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa. HVO:n hiilijalanjälki on arvioitu olevan jopa 90 % pienempi kuin fossiilisella dieselillä. Tässä pilotissa keskitytään juuri päästöttömiin työkoneisiin ja täten muut työmaalla käytettävät materiaalit eivät ole pilotin piirissä.

Lisäksi urakoitsijalta vaadittiin jo tarjousvaiheessa ympäristösertifikaattia sekä päästöjen raportointityön kehitykseen osallistumista kaupungin kanssa seuraten yhdessä mm. energiankulutusta koko hankkeen ajan.

Työmaalla toimii useita täyssähköisiä työkoneita kuten pirteän keltaisia pyöräkuormaajia, jotka eivät eritä pienhiukkasia ympäristöön ja ovat myös asukasystävällisiä matalan, tavanomaiseen katumeluun rinnastettavan melutasonsa takia. Asukasympäristö on myös huomioitu louhintatavassa – se suoritetaan räjähteettömästi kiilaamalla.

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki vieraili Kulosaaren työmaalla. Katso videolta, miten tie muutetaan pyöräkaduksi päästöttömän työmaan mallilla.

Tutustu Kulosaaren puistotien urakan kotisivuihin.

Ilmalan raitiotien työkoneet kulkevat uusiutuvalla dieselillä

Ilmalan raitiotien urakka alkoi heinäkuussa ja urakan arvioitu valmistumisajankohta on kesäkuussa 2022. Rakennettava raitiotie on jatkoa nykyiselle 9-linjalle. Ratikoiden päätepysäkit tulevat olemaan uudella Ilmalantorilla, joka rakennetaan Ilmalan aseman viereen. Raitiotien rakentamisen yhteydessä uusitaan Pasilankadun ja Radiokadun kunnallistekniikkaa, kuten vesiputkia, viemäreitä ja kaapeleita. Ratikkalinjan jatkon myötä alueen liikenneyhteydet paranevat. Myös kävely ja pyöräily on entistä turvallisempaa ja viihtyisämpää, sillä Radiokadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet.

Ilmalan raitiotien työmaa on vähäpäästöinen työmaa, jossa käytetään vain uusiutuvaa dieseliä ja sähköä, millä vähennetään merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Työkoneiden tiukkojen päästöluokkavaatimusten ansiosta myös ilmanlaatua heikentävät lähipäästöt vähenevät.

Ilmalan raitiotien työmaalla kaupunki ja urakoitsija kehittävät yhdessä energiankulutuksen seurantaa ja päästöjen raportointia.

Asukkaiden kannalta vähäpäästöiset työmaat ovat parempia, sillä ilmansaasteita syntyy aiempaa vähemmän.

Tutustu Ilmalan raitiotien urakan kotisivuihin.

Piloteista oppeja vasta solmittuun green dealiin

Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Helsingin, Espoon, Turun ja Vantaan kaupungit allekirjoittivat 9.9.2020 vapaaehtoisen green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi.  Sopimuksella halutaan vauhdittaa julkisen sektorin toteuttamien ja hankkimien työmaiden päästövähennyksiä. Kulosaaren ja Ilmalan urakat tukevat sopimuksen tavoitteisiin pääsemistä tarjoamalla kokemusperäistä tietoa muun muassa hankintakriteereiden, seurannan, kalustoluettelon sekä markkinavuoropuhelun kehittämiseksi.

 

Viimeisimmät artikkelit