Energiantuotanto

Helsingissä energiantuotannosta vastaa ensisijaisesti kaupungin omistama yhtiö Helen Oy.

Helsingissä kiinteistöistä suurin osa lämpiää ympäri vuoden Helen Oy:n kaukolämmöllä (rakennusten lukumäärästä 50 %, kerrosalan mukaan 86 %. Lähde: Tilastokeskus). Helen Oy tarjoaa asiakkailleen myös sähköä ja kaukojäähdytystä sekä monipuolisia palveluita energian pientuotantoon sekä asiakkaiden omaan energiankäyttöön ja tehostamiseen.

Energiantuotannon päästöjen vähentämisessä Helen Oy:llä on merkittävä rooli. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman rinnalla on kaupungin omistaman energiayhtiö Helen Oy:n kehitysohjelma, joka vastaa energiantuotannon päästövähennyksistä.

Helen Oy:n kehitysohjelma

Helen Oy:n kehitysohjelmalla vähennetään keskitetyn energiantuotannon päästöjä. Samanaikaisesti Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma keskittyy energiankulutukseen ja uusiutuvan energian kiinteistökohtaiseen tuotantoon. Molempia näkökulmia tarvitaan, sillä mitä vähemmän energiaa kulutetaan, sitä vähemmän sitä tarvitsee tuottaa.

Lue lisää Helen Oy:n vastuullisuustyöstä.

 

Helen Oy:n tavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

 • Puolittaa kivihiilen käyttö
 • Uusiutuvien osuus nousee 25 prosenttiin (12 % v. 2017)
 • CO2 -päästövähenemä 40 %
 • Suunniteltuja toimenpiteitä (ei vielä investointipäätöstä):
  • Mustikkamaan lämpöakku (suunnitteilla)
  • Kruunuvuorenrannan lämmön kausivarasto ja lämpöpumppulaitos (suunnitteilla) voi tarjota lämpöenergian
   kolmasosalle Kruunuvuorenrannan asukkaille
  • Lisää lämpöpumppuja (Esplanadin jälkeen Katri Valaan)
  • Lisää biolämpökeskuksia (Patola, Tattarisuo tai Vuosaari riippuen selvityksistä)
  • Lisää uusia asiakaspään ratkaisuja