Pyöräilijöitä Kiasman edustalla. Kuva: Visit Finland / Julia Kivelä

Pyöräilijöitä Kiasman edustalla.

Helsingissä pyöräliikenne on kasvussa, ja kaupungin tavoitteena on saada kasvu entistä suurempaan nousuun. Jotta pyöräliikenteen kasvu on mahdollista, Helsinki rakentaa uusia pyöräväyliä, pyöräpysäköintipaikkoja ja parantaa pyöräliikenteen palveluita. Myös pyöräliikenteen strategia päivitetään vuosien 2019–2020 aikana.

Helsinkiläisistä 59 prosenttia kulkee pyörällä vähintään kerran viikossa. Pyörällä kulkevien osuus on kasvanut 2,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Vaikka pyöräliikenteen määrät ovat kasvaneet, pyöräliikenteen kulkutapaosuus ei ole noussut tavoitteiden mukaisesti. Helsingin tavoitteena on, että 15 prosenttia kaikista matkoista tehtäisiin pyörällä. Nykyisin osuus on noin 11 prosenttia.

Pyöräliikennettä edistetään, koska sillä saavutetaan ympäristöetuja, tehokkaampaa tilan käyttöä, terveyshyötyjä, aikasäästöjä sekä liikenneturvallisuuden paranemista. On arvioitu, että jokainen pyöräväylien rakentamiseen sijoitettu euro tuottaa lähes kahdeksan euron hyödyt.

Pyöräliikenteen edistäminen ei ole itseisarvo, vaan keino turvallisemman, viihtyisämmän ja toimivamman kaupungin luomiseen. Mitä useampi matka tehdään auton sijaan kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä, sitä suurempi joukko ihmisiä mahtuu liikkumaan kaupungissa sujuvasti – ja kestävästi.

Uusia pyöräväyliä

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki, ja tämä edellyttää myös toimivia pyöräväyliä. Kantakaupunkiin onkin alettu rakentaa uudenaikaisia pyöräväyliä, joista uusimmat Mechelininkadulle, Tukholmankadulle ja Paciuksenkadulle. Tänä vuonna on päästy aloittamaan myös Hämeentien uudistaminen.

Vastaavasti katujen varsille on asennettu uusia, turvallisia pyörätelineitä. Tänä vuonna pyörätelineitä toteutetaan Kruununhakaan ja muualle keskustan alueelle, jolloin telineitä on yhteensä noin 2 000. Tämän lisäksi kaupunkipyöräpalvelua on laajennettu ja pyöräväylien kunnossapitoa kehitetty. Tämän katsauksen avulla voit tutustua tarkemmin Helsingin pyöräliikenteen suunnitelmiin.

Oletko pyöräilyn valtavirtaa vai oman tiesi kulkija? Testaa millainen pyöräilijä olet!

Helsingin pyöräliikenteen tavoitteista ja tilastoista on kerrottu tarkemmin vuoden 2019 pyöräilykatsauksessa. Se on sarjassaan kolmas pyöräliikenteen kehitystä, kaupunkilaisten mielipiteitä, pyöräliikennehankkeita ja pyöräilypalveluita esittelevä julkaisu.

Teksti: Helsingin kaupunki
Kuva: Visit Finland / Julia Kivelä

Viimeisimmät artikkelit