02.12.2020

Vuosaaren satamalle laaditaan tiekartta työkonetoiminnan päästövähennyksille

Saara Pellikka
Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki
Vuosaaren satama

Kuva: Helsingin satama/ Veikko Somerpuro

Helsingin kaupungin koordinoima Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke (HNRY) on tilannut Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ltä selvityksen ja tiekartan Vuosaaren sataman työkonetoiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 

Tiekartan tarkoituksena on luoda asteittainen toteuttamispolku Vuosaaren sataman työkonetoiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuosille 2020-2035. Selvityksessä arvioidaan niin satamaoperaattoreiden mahdollisia päästövähennystoimia kuin Helsingin Satama Oy:n ohjauskeinoja. Yhteisenä päämääränä on edistää vähäpäästöisempää lastinkäsittelyä ja -kuljetusta konttiterminaalissa osana ilmastovastuullisempaa logistiikkaketjua.

Vuosaaren satama-alueen noin 200 työkonetta ovat pitkälti yksityisten satamaoperaattoreiden omistuksessa. Tiekartan laatimiseksi keskeistä on ymmärtää Vuosaaren sataman sekä toimijoiden toimintamallit, eri päästövähennysteknologioiden mahdollisuudet ja haasteet, niiden investointi- ja käyttökustannukset sekä lainsäädännön vaikutus työkoneiden ja käyttövoimien hyödyntämismahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

Työn taustalla on Helsingin Satama Oy:n Hiilineutraali satama 2035 -ohjelma, jossa työkoneille on asetettu -60%:n päästövähennystavoite vuoteen 2035 menessä vuoden 2015 tasosta. Ohjelman alustaviksi toimenpiteiksi on tunnistettu sähköisen työkoneinfrastruktuurin mahdollistaminen ja biopolttoaineiden käyttöön kannustaminen.

Työssä haastatellaan keskeisiä avaintoimijoita, kuten Helsingin Satama Oy:n henkilökuntaa, työkonevalmistajia sekä satamaoperaattoreita. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu avaintoimijoita osallistava työpaja. Toimeksiannon on määrä valmistua helmikuun lopussa 2021, ja sen tuloksia tullaan hyödyntämään case-esimerkkinä HNRY-hankkeen hiilineutraalin ja resurssiviisaan yritysalueen konseptointityössä.

 

Lisätietoa Helsingin Satama Oy:n Hiilineutraali Satama 2035 -ohjelmasta

HNRY-hankkeessa toteutettu yhteenveto vähäpäästöisen työkoneliikenteen edistämisestä Vuosaaren sataman yrityksissä (pdf) tai lue selattavaa versiota Issuu-palvelusta.

Viimeisimmät artikkelit