14.5.2020

Vuosaaren satamassa selvitettiin yritysten näkökulmia vähähiiliseen työkoneliikenteeseen

Saara Pellikka
Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki
Vuosaaren sataman konttikenttää. Kuva: Helsingin Satama/Sanna Liimatainen

Vuosaaren sataman konttikenttää. Kuva: Helsingin Satama/Sanna Liimatainen

Vuosaaren sataman yrityksillä on halukkuutta vähentää työkoneiden aiheuttamia päästöjä. Potentiaalisina ratkaisuina tunnistettiin etenkin biopolttoaineet ja työkoneiden sähköistäminen. HNRY-hankkeessa luodaan askelmerkkejä kohti sataman hiiletöntä työkonelogistiikkaa.

Helsingin Vuosaaren satamassa kartoitettiin mahdollisuuksia edistää vähähiilisen työkoneliikenteen käyttöönottoa. Selvitys tehtiin haastattelemalla seitsemää sataman lastinkäsittelyyn ja muihin logistiikkapalveluihin erikoistunutta yritystä. Satamassa on runsaat 200 rahdin käsittelyyn tarkoitettua työkonetta, jotka käyvät vielä pitkälti fossiilisella dieselöljyllä. Tähän asti työkoneiden päästöjä on vähennetty muun muassa optimoimalla koneiden käyttöä ja hankkimalla polttoainetehokkuudeltaan parempia dieselkoneita. Haastatteluiden perusteella vähittäinen irtautuminen fossiilisista polttoaineista näyttää kuitenkin mahdolliselta trendiltä satamassa, myös työkoneiden osalta.

Vähähiilisyysvisiota tukevat sekä Helsingin kaupungin että Helsingin Satama Oy:n toimenpideohjelmat päästövähennystavoitteineen – Hiilineutraali Helsinki 2035 sekä Hiilineutraali Satama 2035. Helsingin satamassa hiilidioksidipäästöjä pyritään leikkaamaan vähintään 32 % vuoden 2015 tasosta. Työkoneiden osuudeksi on asetettu 60 %:n vähennystavoite.

Biopolttoaineissa askarruttavat soveltuvuus ja hinta

Käytännön kannalta nestemäisiin biopolttoaineisiin siirtyminen voisi tarjota melko helposti ja nopeallakin aikataulla toteutettavan päästövähennyskeinon sataman työkoneissa. Esimerkiksi uusiutuvaan dieseliin siirtymisen arvioitiin edellyttävän etupäässä kevyitä muutoksia sataman jakeluinfrastruktuuriin.

Toisaalta biopolttoaineiden soveltuvuudesta erityisesti vanhempiin työkoneisiin kaivattiin lisää tietoa. Osoitusta sopivuudesta toivottiin esimerkiksi kehittyneen uusiutuvan dieselin (HVO) osalta. Yhteistyötä tarvitaankin eri laitevalmistajien ja polttoaineiden tuottajien suuntaan muun muassa soveltuvuus-, takuu- ja saatavuuskysymysten selvittämiseksi.  Tällä hetkellä myös biopolttoaineen hinta on todennäköinen haaste monelle satamayritykselle, sillä siirtyminen esimerkiksi uusiutuvaan dieseliin tarkoittaisi korkeampia polttoainekustannuksia nykykäytössä olevaan moottoripolttoöljyyn verrattuna.

Sähkötyökoneet rantautuvat asteittaisesti

Työkoneiden sähköistäminen nähtiin pitkän aikajänteen ratkaisulta, joka etenisi asteittaisesti konekantaa uusittaessa alkaen pienemmistä täyssähköisistä työkoneista, kuten trukeista, tai hybridimalleista. Sähkötyökoneiden etuina mainittiin mm. dieseleitä alhaisemmat käyttökustannukset sekä niiden käytön aikainen päästöttömyys niin hiilidioksidipäästöjen, ilmanlaatua heikentävien lähipäästöjen kuin melun osalta.

Konekannan sähköistymiseen vaikuttavat erityisesti taloudelliset tekijät. Sähkötyökoneiden hankintahintojen katsottiin olevan yleisesti vastaavia dieseleitä korkeampia. Siirtyminen uuteen käyttövoimaan edellyttää satamayrityksiltä myös investointeja infrastruktuuriin.

Myös uuden käyttövoiman tuomat epävarmuudet koskien muun muassa akkujen latausta, huoltoja, suorituskykyä ja turvallisuutta mietityttivät haastateltavia. Esimerkiksi lyhyt akkukesto, pitkät latausajat ja akkujen tiheä vaihtotarve koettiin haasteelliseksi rahtisataman toiminnassa. Vaikka sopivia konemalleja alkaa jo löytyä markkinoilta, tarjonnan katsottiin olevan vielä osittain puutteellista etenkin voimansiirroltaan suurten konetyyppien kohdalla.

Kohti hiilineutraalia työkonelogistiikkaa

Haasteista huolimatta haastattelut osoittavat, että yrityksillä on halukkuutta vähentää työkonelogistiikan päästöjä. Sitä luovat niin henkilökohtaiset motivaatiot, yritysten brändihyödyt kuin asiakkaiden ja omistajien lisääntyneet odotukset vastuullisuuden osoittamiselle. Haastattelujen pohjalta työ Vuosaaren satamassa jatkuu arvioimalla biopolttoaineiden ja sähköistämisen lisäämistä asiantuntija- ja kokemustiedon, mahdollisten kannustimien sekä yhteistyön pohjalta. Tavoitteena on luoda konkreettisia askelmerkkejä sataman hiilettömän työkonelogistiikan edistämiseksi.

Haastattelut toteutettiin osana Helsingin kaupungin koordinoimaa 6Aika – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) -hanketta, jossa ovat mukana myös Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit sekä VTT, Turun yliopisto ja Turku Science Park Oy. Yhteishankkeessa edistetään laajemmin yritysalueiden ja työmaiden ilmasto- ja kiertotalousratkaisuja, ja tavoitteena on tuottaa laajasti hyödynnettäviä toimintamalleja yritysalueiden hyödynnettäväksi. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta.

 

Yhteenveto vähäpäästöisen työkoneliikenteen edistämisestä Vuosaaren sataman yrityksissä (pdf) tai lue selattavaa versiota Issuu-palvelusta.

 

Lisätiedot:

Saara Pellikka

Helsingin kaupunki, Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke

saara.pellikka(at)hel.fi, 040 671 2078

Viimeisimmät artikkelit