Mitä näet ikkunasta? Näyttääkö harmaalta? Pelkästään autoja ja asfalttia? Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla – näkymä voisi olla vaikka kukoistava ja luokseen kutsuva perhosniitty.

Pienetkin pihat voivat toimia korttelipuutarhoina, monitoiminnallisina ja vehreinä leikki- ja kohtaamispaikkoina. Pihaympäristöön voidaan toteuttaa viljelymahdollisuuksia, viherkattoja, grillikatoskeitaita ja kiipeilymahdollisuuksia lapsille. ​

Helsingin kaupunki on yhteistyössä Rambollin kanssa kerännyt tietoa ja ohjeistusta infopaketin muotoon olemassa olevien kerrostalopihojen vehreyttämiseen. Infopaketti esittelee kerrostalopihojen historiaa, kuvaa luontopohjaisia ratkaisuja, niiden vaikuttavuutta ja hyötyjä sekä antaa esimerkkejä pihojen muuntamisesta. Paketista löytyy myös erilliset infokortit suunnittelijoille ja asukkaille pihan käyttämiseen sekä isännöitsijöille ja taloyhtiöille ylläpitoon.

”Tässä on hyvä koonti työn edistämiselle ja kaupungin ohjauskeinojen kehittämiselle”, sanoo infopakettia laatimassa ollut kaupungin ilmastotiimin ympäristösuunnittelija Susanna Kankaanpää. ​

Ilmastonmuutoksesta johtuen sadetta saadaan enemmän

Kaupunkiympäristössä, jossa on paljon rakennettuja alueita ja päällystettyä pintaa, sadevesiä johdetaan sadevesiviemärissä. Kun sateet lisääntyvät ja rankistuvat, viemäriverkoston kapasiteetti voi ylittyä, mikä johtaa tulviin. Paras keino hallita tulvia on lisätä luontopohjaisia viherratkaisuja pihoille, puistoihin ja katujen yhteyteen. Luontopohjaisten ratkaisujen avulla sadevettä voidaan imeyttää, viivyttää ja varastoida niin, että sadeveden normaalit poistumisreitit eivät ylikuormitu. Asiantuntijat puhuvat viherinfrasta, mutta asukkaille ratkaisut näyttäytyvät viherkattoina, niittyinä, kosteikkoina, mutkittelevina ojina sekä kaikenlaisina istutuksina ja viljelminä.

Uusilla ja yleisillä alueilla muutosta jo tapahtuu, mutta vanhat korttelialueet ovat usein asfalttiparkkipaikkoja, joilta sadevedet johdetaan suoraan viemäriverkostoon. Kantakaupungin nykyiset pihakorttelit tulisi muuttaa vehreämmiksi. Viherratkaisuissa yhdistyy monta hyötyä. Niiden avulla saadaan pienennettyä tulvariskiä, puhdistettua sadevettä sekä luotua viileämpää ja monimuotoisempaa ympäristöä. Kuppi kahvia oman pihan pergolalla ei olisi hullumpi asia. Katso piharemonttivinkit uudesta infopaketistamme alla olevasta linkistä:

Asfalttipihoista pihapuutarhoihin – tulevaisuudessa asutaan viherkortteleissa. Infopaketti korttelipihojen vehreyttämiseen.

Lisätiedot

Kajsa Rosqvist, Helsingin kaupunkiympäristön ilmastotiimi, kajsa.rosqvist@hel.fi, p. 040 5102294

Susanna Kankaanpää, Helsingin kaupunkiympäristön ilmastotiimi, susanna.kankaanpaa@hel.fi, p. 040 6413306

 

Viimeisimmät artikkelit