Uppvärmning av byggnader orsakar 56 % av Helsingfors direkta klimatutsläpp. I ett husbolag är det bolagsstämman som bestämmer om energirenoveringar. Varje aktieägare i husbolaget (i praktiken bostadens ägare) har rätt att föreslå ärenden som ska behandlas i bolagsstämman. Gör årets största klimatgärning och föreslå att ditt eget husbolag beställer en energiutredning för att ta reda på hur lönsam en energirenovering skulle vara! 

Varför energirenovering? 

Majoriteten av Helsingfors bostadsbyggnader värms upp med fjärrvärme. Utsläppen från uppvärmningen av byggnader uppstår från produktionen av fjärrvärme och mängden fjärrvärme som behövs.  

Fjärrvärme i Helsingfors produceras till största del genom att bränna fossila bränslen. År 2018 producerades 89 % av fjärrvärmen med naturgas och stenkol. Helsingfors fjärrvärme produceras av energibolaget Helen, som försöker komma ifrån stenkol. 

Man kan påverka mängden fjärrvärme som behövs genom att förbättra byggnadernas energieffektivitet. I energieffektiva byggnader krävs mindre fjärrvärme, och därmed produceras också mindre utsläpp. Det bästa är att kostnaderna för uppvärmning minskar i och med förbättrad energieffektivitet. 

Så här gör du ett initiativ till ditt husbolag 

1. Nu är det rätt tid att agera – lägg till frågan till husbolagets föredragningslista!  

Husbolagens bolagsstämmor hålls vanligen på våren. Du har rätt att föreslå ärenden som tas upp på bolagsstämmans föredragningslista, om du äger en lägenhet i husbolaget. Bolagsstämman kan enbart fatta beslut om ärenden som meddelats aktieägarna på förhand genom bolagsstämmans föredragningslista. Meddela husbolagets styrelse och/eller disponent i god tid innan bolagsstämman om att du vill diskutera ärendet.   

2. Formulera ditt förslag väl – det första steget är att beställa en energiutredning  

Eftersom en renovering förutsätter omsorgsfull förhandsplanering och utredningar, är det inte förnuftigt att omedelbart föreslå att bolagsstämman beslutar om en energirenovering. Utan planer och kostnadskalkyler har ett dylikt förslag små chanser att klara sig. Föreslå istället att husbolaget beställer en energiutredning. I utredningen gör man en grundläggande undersökning av alla de sätt som byggnadens energiförbrukning på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättras. Efter att utredningen genomförts är det betydligt lättare att få husbolagets andra aktieägare att stödja beredandet av en energirenovering eller beslutet om en. 

Föreslaget kan till exempel formuleras så här (kopiera gärna):

Som aktieägare önskar jag att vi under bolagsstämman behandlar och beslutar om beställningen av en energiutredning för husbolaget. Jag ber att denna fordran om en energiutredning bifogas bolagsstämmans föredragningslista.  

Utredningen ska i tillräckligt stor omfattning åtminstone reda ut lönsamheten för olika energieffektivitetsåtgärder, möjligheten att öka på andelen förnybar energi som används samt dess lönsamhet, och eventuella fördelar med att ändra på det huvudsakliga uppvärmningssystemet.  

En annan fördel med att beställa en energiutredning är att ARA under åren 2020-2022 beviljar husbolag energibidrag för renoveringar som förbättrar energieffektiviteten, vilket innebär att ifall utredningen uppdagar förslag som är genomförbara är det möjligt att under de kommande tre åren få offentlig finansiering för dem. Jag föreslår att vi beslutar om beställningen av en utredning i bolagsstämman och att den egentliga beställningen görs av husbolagets styrelse och disponenten. 

 3. Ur husbolagets synvinkel finns det ingen risk i att göra utredningen.  

Priset på en energiutredning i relation till ett bostadshöghus budget är mycket liten. Det är möjligt att hitta kostnadseffektiva förbättringsobjekt i nästan alla hus, och genom utredningen kan man synliggöra dessa objekt, priset på dem och återbetalningstiden. Att beställa utredningen förbinder inte heller husbolaget till något.  

4. Var på plats vid bolagsstämman.  

Du behöver inte veta hur man kan förbättra energieffektiviteten i ett husbolag eller känna till alla tekniska detaljer. Idén med att beställa utredningen är precis det att genom den kan yrkesmänniskor bedöma och kalkylera värdet av olika alternativ. Efter utredningen kan man diskutera resultaten och komma överens om eventuella renoveringar skilt. Ingen stress alltså! 

 

Länkar: 

Energiexpert-webbkurs (på finska)

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Taloyhtiot (på finska)

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Avustettavat_korjaukset(53755) (på finska)

 

Exempel: 

https://www.kotitalolehti.fi/energiaremontti-taloyhtiossa-nain-paatoksenteon-vaiheet-etenevat/# 

https://www.kiinteistolehti.fi/energiaremontti-taloyhtiossa-lammityslasku-puolittuu-ja-hiilijalanjalki-pienenee/ 

https://talotekniikka-lehti.fi/taloyhtio-saastaa-hybridilla/ 

Senaste artiklarna