Rakennusten lämmitys aiheuttaa 56 % Helsingin suorista ilmastopäästöistä. Taloyhtiössä päätöksen energiaremonteista tekee taloyhtiön yhtiökokous. Jokaisella taloyhtiön osakkaalla (käytännössä asunnon omistajalla) on oikeus ehdottaa asioita käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Tee vuoden vaikuttavin ilmastoteko ja ehdota omalle taloyhtiöllesi energiaselvityksen tilaamista ja energiaremonttien kannattavuuden selvittämistä!  

Miksi energiaremontti? 

Suurin osa Helsingin asuinrakennuksista lämpenee kaukolämmöllä. Rakennusten lämmitysten päästöt syntyvät kaukolämmön tuottamisesta ja siitä, kuinka paljon kaukolämpöä tarvitaan.  

Kaukolämpöä tuotetaan Helsingissä valtaosin fossiilisia polttoaineita polttamalla. Vuonna 2018 89 % kaukolämmöstä tuotettiin maakaasulla ja kivihiilellä. Helsingin kaukolämmön tuottaa energiayhtiö Helen, joka ponnistelee päästääkseen eroon kivihiilestä (seuraa toimenpiteen edistymistä täältä). 

Tarvittavan kaukolämmön määrään voidaan vaikuttaa rakennusten energiatehokkuutta parantamalla. Energiatehokkaassa rakennuksessa tarvitaan vähemmän kaukolämpöä ja näin syntyy myös vähemmän päästöjä. Parasta on, että lämmityslasku pienenee, kun energiatehokkuutta parannetaan. 

Näin teet aloitteen taloyhtiölle 

1. Nyt on oikea hetki toimia – ehdota asiaa taloyhtiön esityslistalle!  

Taloyhtiöiden yhtiökokoukset järjestetään tyypillisesti keväällä. Sinulla on oikeus ehdottaa asioiden ottamista yhtiökokouksen esityslistalle, jos omistat asunnon taloyhtiöstä. Yhtiökokous voi tehdä päätöksiä vain asioista, jotka on ilmoitettu osakkeenomistajille etukäteen yhtiökokouksen esityslistassa. Ilmoita käsiteltävä asia taloyhtiön hallitukselle ja/tai isännöitsijälle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta.  

2. Muotoile ehdotuksesi järkevästi – energiaselvityksen tilaaminen on ensimmäinen askel  

Koska remontit edellyttävät huolellista etukäteissuunnittelua ja selvityksiä, ei ole järkevää ehdottaa yhtiökokoukselle suoraan energiaremontista päättämistä. Ilman suunnitelmia ja hinta-arvioita tällaisella ehdotuksella on huonot menestymismahdollisuudet. Sen sijaan ehdota, että taloyhtiö tilaa energiaselvityksen. Selvityksessä tutkitaan kattavasti kaikki vaihtoehdot, joilla talon energiankulutusta saadaan kustannustehokkaasti parannettua. Kun selvitys on tehty, on huomattavasti helpompi saada taloyhtiön muut osakkaat kannattamaan energiaremontin valmistelua tai siitä päättämistä.  

Ehdotuksen voi muotoilla esimerkiksi näin (kopioi vaikka): 

”Osakkeenomistajana vaadin, että yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään energiaselvityksen tilaamisesta taloyhtiölle ja tästä syystä pyydän, että tämä energiaselvitystä koskeva vaatimukseni liitetään yhtiökokouksen esityslistalle.  

Selvityksessä tulisi selvittää riittävällä laajuudella ainakin erilaisten energiatehokkuustoimien kannattavuus, uusiutuvan energian lisäämisen mahdollisuudet ja kannattavuus sekä päälämmitysjärjestelmän vaihdon mahdolliset edut. 

Energiaselvityksen tilaamista puoltaa myös se, että vuosina 20202022 ARA myöntää taloyhtiöille energia-avustuksia energiatehokkuutta parantaviin remontteihin, joten mikäli selvityksessä löydetään toteutuskelpoisia ehdotuksia, niiden toteuttamiseen on mahdollista seuraavan kolmen vuoden aikana saada julkista rahoitusta. Ehdotan, että selvityksen tilaamisesta päätetään yhtiökokouksessa ja varsinaisen tilaamisen suorittavat yhteistyössä taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä. 

 3. Taloyhtiön näkökulmasta selvityksen tekeminen on riskitöntä.  

Energiaselvityksen hinta suhteessa asuinkerrostalon budjettiin on hyvin pieni. Lähes kaikista taloista on mahdollista löytää kustannustehokkaita parannuskohteita ja selvityksen avulla nämä vaihtoehdot, niiden hinnat ja takaisinmaksuajat saadaan näkyviksi. Selvityksen tilaaminen ei myöskään sido yhtiötä mihinkään.  

4. Mene paikalle yhtiökokoukseen.  

Sinun ei tarvitse tietää miten energiatehokkuutta taloyhtiössä voisi parantaa eikä tuntea kaikkia teknisiä yksityiskohtia. Idea selvityksen tilaamisessa on juuri se, että sitä kautta ammattilaiset arvioivat ja laskevat eri vaihtoehtojen järkevyyden. Selvityksen jälkeen tuloksista voidaan keskustella ja päättää mahdollisista remonteista erikseen. Ei siis paineita! 

 

Linkkejä: 

Energiaekspertti-verkkokurssi

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Taloyhtiot 

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Avustettavat_korjaukset(53755) 

 

Esimerkkejä: 

https://www.kotitalolehti.fi/energiaremontti-taloyhtiossa-nain-paatoksenteon-vaiheet-etenevat/# 

https://www.kiinteistolehti.fi/energiaremontti-taloyhtiossa-lammityslasku-puolittuu-ja-hiilijalanjalki-pienenee/ 

https://talotekniikka-lehti.fi/taloyhtio-saastaa-hybridilla/ 

Viimeisimmät artikkelit