Helsingin kaupunki haastaa markkinat yhdessä muiden pohjoismaisten kaupunkien kanssa tavoittelemaan reiluja ja kiertotalouden mukaisia älypuhelimia vuoteen 2025 mennessä. Tahdonilmaisun ovat julkaisseet Helsingin, Malmön, Oslon ja Kööpenhaminan kaupungit.

Tahdonilmaisulla kaupungit tavoittelevat muun muassa:

  • Vuoteen 2025 mennessä hyödynnämme yhdenmukaisia kriteereitä ja ehtoja, jotka edistävät oikeudenmukaisia ja turvallisia työoloja sekä ympäristön kestävyyttä koko toimitusketjussa, mukaan lukien älypuhelimien ja niiden komponenttien raaka-aineiden louhinta-, valmistus- ja toimitusvaiheet sekä korjaus-, uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hävittämisvaiheet.
  • Vuoteen 2025 mennessä hankimme käytettyjä laitteita niiden täyttäessä täysimääräisesti tarpeemme määrän, laadun ja turvallisuuden osalta.
  • Vuoteen 2025 mennessä pystymme soveltamaan sertifiointia ja työntekijälähtöistä seurantaa edistääksemme kiertotaloutta ja vastuullisuutta. Hyödynnämme säännöllistä vuoropuhelua varmistaaksemme toimintamme jatkuvan parantamisen.
    Pohjoismainen markkinafoorumi toi alan toimijat yhteen

Tahdonilmaisu laadittiin osana Make ICT Fair-hanketta. Sen sisältöä kehitettiin yhteistyössä tuotetoimittajien ja jälleenmyyjien sekä alan järjestöjen kanssa erityisesti 25.11.2020 järjestetyssä pohjoismaisessa markkinafoorumissa. Malmön kaupunginjohtajan Katrin Stjernfeldt Jammehin avaama markkinoita osallistava tapahtuma alleviivasi yhteistyön tärkeyttä julkilausuman tavoitteiden saavuttamisessa.

Uuden hankintastrategian tavoitteet heti käytäntöön

Merkittävänä julkisena hankkijana Helsinki näkee osallistumisensa aloitteeseen tärkeänä. Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja osana tätä tavoitetta Helsinki tähtää myös kiertotalouden voimakkaaseen edistämiseen.

”Helsingin vastikään uusittu hankintastrategia painottaa voimakkaammin vastuullisuutta ja vaikuttavuutta. Tavoitteidemme tulee näkyä nykyistä vahvemmin myös kaupungin mobiililaitteiden hankinnassa. Helsinki tuleekin kehittämään tahdonilmauksessa esiin nostettuja asioita tulevissa kilpailutuksissaan. Lisäksi haluamme tarkastella kaupungin omia käytäntöjä koskien laitteiden käyttöä ja käytöstä poistoa”, kertoo hankintajohtaja Jorma Lamminmäki.

Lähde mukaan edistämään vastuullisia älypuhelinhankintoja

Tahdonilmaisu on avoin julkisille toimijoille, jotka jakavat saman kunnianhimon tason osallistujien kanssa. Julkisten hankkijoiden synnyttämä yhteinen kysyntä ja tavoitteet auttavat edistämään oikeudenmukaisia ja turvallisia olosuhteita älypuhelinten toimitusketjujen työntekijöille sekä luomaan markkinat kiertotalousratkaisuille.

Tahdonilmaisua tukevat ICLEI – Local Governments for Sustainability, Electronics Watch ja Procura+ European Sustainable Procurement Network.

Lue lisää:

Pohjoismainen tahdonilmaisu, Nordic Joint Statement

Helsingin kaupungin hankintastrategia 2020

Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelma – Ilmastovahti

Helsingin kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartta – Kiertotalousvahti

Joint Statement of Demand-circularfair smartphones.pdf

 

Kuva: Marja Väänänen, Helsingin kaupungin aineistopankki.

Viimeisimmät artikkelit