Helsingin kaupunki ja Caverion parantavat energiatehokkuutta kolmessa kaupungin palvelukiinteistössä. Tavoitteena on säästää energiaa 85 omakotitalon vuosikulutuksen verran.

Helsingin kaupunki tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta tukee palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen. Helsingin kaupunki ja rakennetun ympäristön asiantuntijayritys Caverion ovat käynnistäneet energiatehokkuutta edistäviä ESCO-hankkeita kolmessa palvelukiinteistössä: Puistopolun peruskoulussa, Torpparinmäen peruskoulussa ja Vaahteramäen päiväkodissa.

”Palvelurakennukset ovat merkittäviä energiankuluttajia kaupungeissa. Uudenaikaiset talotekniikkajärjestelmät mahdollistavat energiansäästön lisäksi paremman sisäolosuhteiden hallinnan sekä tulevaisuudessa kiinteistöjen liittämisen kysyntäjoustomarkkinaan. Samalla kiinteistöistä uusitaan vanhentuneita järjestelmiä ja vähennetään näin kiinteistöjen korjausvelkaa”, sanoo johtava energia-asiantuntija Jukka Huikari Helsingin kaupungilta.

Tavoitteena on painaa hiilidioksidipäästöjä alas lähes 250 tonnilla

Uusien ESCO-hankkeiden tavoitteena on säästää kohteena olevissa kouluissa ja päiväkodissa energiaa noin 1700 MWh per vuosi, joka vastaa noin 247 tonnin vuotuista vähenemää hiilidioksidipäästöissä. Säästö aiempaan nähden on noin 46 prosenttia. Tämä vastaa 85 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista kulutusta.

Hankkeet sisältävät esimerkiksi lämmitystapamuutoksia eli maalämpö- ja vesi-ilmalämpöpumppuratkaisujen käyttöönoton kaukolämmön rinnalle sekä lämmöntalteenoton kehittämistä. Kiinteistöjen rakennusautomaatiota uusitaan, olosuhdeseurantaa parannetaan ja valaistusta modernisoidaan.

Aiemmissa energiatehokkuushankkeissa tavoitteet ovat ylittyneet

Uudet ESCO-hankkeet ovat jatkoa Helsingin kaupungin ja Caverionin aiemmalle yhteistyölle. Viime vuonna toteutettiin uudistuksia mittavissa ESCO-hankkeissa Liikuntamyllyssä ja Pohjois-Kontulan kalliosuojan kiinteistöissä. Energiansäästön tavoitteisiin on päästy molemmissa kohteissa hyvin. Tavoitetaso sähkön ja lämmön osalta on ylittynyt parhaimmillaan kaksinkertaisesti tai yli.

”Helsingin kaupunki on merkittävä kiinteistönomistaja, jolla on kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite. On hienoa työskennellä yhdessä tämän tavoitteen eteen. Haluamme Caverionilla olla mukana yhteiskunnan energiatalkoissa ja panostamme entistä enemmän toiminnassamme energiahankkeisiin”, kiinteistöjohtamisen liiketoimintajohtaja Laura Karotie Caverion Suomesta toteaa.

Helsingin kaupunki ja Caverion ovat sopineet pitkäaikaisesta kumppanuudesta hankkeissa. Caverion vastaa energiansäästötoimien suunnittelusta ja toteuttamisesta kiinteistöissä. Se on antanut kaupungille takuun energiansäästön tasosta, joka hankkeilla saavutetaan. Uudistukset valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä, ja sen jälkeen Caverion vastaa kiinteistöjen energiatehokkuudesta seurantajaksolla viiden vuoden ajan.

 

  • Kaupungin omistamien rakennusten kaukolämmön kulutusta on tarkoitus vähentää vajaan 15 vuoden aikana lähes kolmannes. Energia-asiat käydään läpi jokaisessa kaupungin kiinteistön peruskorjauksessa.
  • Suomessa lainsäädännöllä edellytetään, että isoissa peruskorjauksissa parannetaan myös energiatehokkuutta. Helsinki on päättänyt, että sen omien kiinteistöjen peruskorjauksessa energiatehokkuuden on parannuttava siten, että rakennuksen energiankulutus on korkeintaan 80 prosenttia kansallisen lainsäädännön vaatimuksesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuotuista energiankulutusta lämmitettyä nettoalaa kohden kuvaavan E-luvun on peruskorjauksessa pienennyttävä yli 30 prosenttia.
  • Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä tulee lämmityksestä.

Kuva: Vesa Laitinen

Viimeisimmät artikkelit