Helsingin kaupunki haluaa lisätä viheralueiden kasvien lajimäärää ja monipuolistaa lajivalikoimaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Kaupungin ja maailmankuulun Mustilan arboretumin yhteinen monivuotinen hanke tähtää uusien, elämyksellisten kasvilajien käytön lisäämiseen Helsingissä.

Helsingin istutuksiin taimia 25 uudesta puu- ja pensaslajista

Vuonna 1902 perustettu Mustilan arboretum on Suomen vanhin ja laajin puulajipuisto. Siellä on koeviljelty koti- ja ulkomaisia puu- ja pensaslajeja yli sadan vuoden ajan. Hankkeessa arboretum on kasvattanut Helsingin istutuksiin taimia 25:sta arboretumissa hyväksi havaitusta puu- ja pensaslajista, joita Helsingissä ei aiemmin ole kasvanut.

Helsinkiin on istutettu vuosina 2014–2019 noin 2 000 Mustilan arboretumin kasvattamaa tainta eri puolille viheralueita, etenkin puistoihin ja puistometsiköiden reunoille. Mukana on tuttujakin, mutta yhä vähän käytettyjä kasveja, kuten komea purppurapihta, sirot hemlokit ja näyttävä jättituija. Joukossa on myös harvinaisuuksia, kuten amerikanhumalapyökki ja säkkäräksi kasvava siipiköynnös.

Tarkoituksena on kaupungin strategian mukaisesti lisätä viheralueiden monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä sekä löytää uusia näyttäviä ja hyvin menestyneitä puita ja pensaita kasvavan Helsingin muuttuviin olosuhteisiin.

Istutetut taimet ovat vielä pieniä, mutta taimihankkeen myötä Helsinkiin on kehittymässä uudenlaisia elämyksellisiä istutuksia. Niistä löytyy eri väristä kukintaa, näyttäviä kasvutapoja, erilaisia lehtimuotoja, havujen tummuutta, pieniä ja suuria käpyjä sekä hehkuvia syysvärejä kaupunkilaisten iloksi.

Istutettujen taimien tietoja voi tarkastella puurekisteristä

Kaikki istutukset on viety kaupungin puurekisteriin, josta ne ovat myös kaupunkilaisten löydettävissä osoitteessa https://kartta.hel.fi/ . Kokeilukasvien seuranta jatkuu vähintään vuoteen 2023, ja varmasti siitä eteenpäinkin. Seurantaan on kehitteillä seurantajärjestelmä. Päätelmien tekeminen uusien kasvilajien menestymisestä edellyttää pitkäjänteistä, jopa vuosikymmeniä jatkuvaa seurantaa.

Mustilan taimet puurekisterissä
https://kartta.hel.fi/link/8TaDKP

Mustilan arboretum
http://www.mustila.fi/

Video: puistokasvillisuuden asiantuntija Satu Tegel ja puistovastaava Pekka Engblom esittelevät yhden mielenkiintoisen puulajin https://youtu.be/XlCUyaxN8-g

Viimeisimmät artikkelit