Taloyhtiöitä usein mietityttää, mikä energiaremonteissa yleisimmin menee pieleen eli millaisia sudenkuoppia tulee välttää. Yleensä itse teknisten ratkaisujen ongelmat ovat itse asiassa vähäisiä ja vältettävissä hyvällä suunnittelulla. Sen sijaan suurimmat hankaluudet liittyvät usein taloyhtiön energiahankkeen valmisteluun. Tässä artikkelissa listataan tyypillisimpiä sudenkuoppia satunnaisessa järjestyksessä. 

1. Pihistellään asiantuntija-avussa 

Harvan taloyhtiön hallituksessa on rakentamisen tai talotekniikan ammattilaisia. Osakkailta saattaa kuitenkin unohtua, että yleensä taloyhtiön asioita hallituksessa hoitaa pienellä korvauksella samanlaisia ”maallikoita” kuin he itsekin ovat. Jotta remontit onnistuvat, hallituksen ja samalla koko taloyhtiön avuksi kannattaa palkata ulkopuolista osaamista. Hyvästä asiantuntija-avusta kannattaa aina maksaa. Monesti sillä säästää omien yöunien lisäksi yhtiön varoja, kun asiat menevät kerralla oikein. 

2. Viestitään liian vähän 

Erityisesti isommissa hankkeissa aktiivinen viestintä osakkaiden suuntaan on tärkeää. Hankkeet saavat helpommin kannatusta, kun osakkaat tietävät mitä ollaan tekemässä ja miksi. Viestintä kannattaa aloittaa jo ihan ideointivaiheessa, vaikka varsinaista esiteltävää ratkaisua ei vielä olisi. Osakkaille voi esimerkiksi ilmoittaa, että hallituksen on tarkoitus alkaa pohtia mahdollisia energiaremonttivaihtoehtoja. Isompia tiedotus- tai keskustelutilaisuuksia on hyvä järjestää muutama viikko ennen yhtiökokouksia, joissa asioista päätetään. Hyviä materiaaleja ja oppaita taloyhtiön viestinnän tueksi löytyy HSY:n energianeuvonnan sivuilta: Materiaaleja taloyhtiöviestintään – Energianeuvonta.fi. 

3. Remonttien järjestys ja yhtymäkohdat jäävät miettimättä 

Energiansäästötoimien valmistelu taloyhtiöissä voi viedä useamman vuoden, joten suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Tällöin uusi ratkaisu ehditään ottaa käyttöön ennen kuin vanha on käyttöikänsä päässä. Monen peruskorjausremontin yhteydessä on helppoa ja halpaa tehdä parannuksia energiatehokkuuteen. Siksi onkin tärkeää miettiä aina remontteja suunnitellessa, voisiko samassa yhteydessä tehdä energiaa säästäviä parannuksia. Esimerkiksi kattoremontin yhteydessä voi parantaa yläpohjan eristystä tai putkiremontissa asentaa vettä säästävät suihkut.  

Myös remonttien järjestyksellä on väliä. Katto kannattaa laittaa kuntoon ennen aurinkopaneeleiden asentamista, ja piharemontti kannattaa tehdä vasta maalämpöremontin jälkeen, kun maalämmön asennus vaatii pihan kaivelua. On harmillista, jos on juuri uusittu esimerkiksi ilmanvaihdon puhaltimet ja vasta sitten päätetään tehdä poistoilmalämpöpumppuremontti. Tällöin juuri uusitut puhaltimet joudutaan yleensä vaihtamaan lämmöntalteenottoyksiköihin, joihin kuuluu uudet puhaltimet. Lue listaus korjaushankkeiden energiatehokkuusmahdollisuuksista sivuiltamme.

Maalämpöremontin kaivanto pihalla

Maalämpöä varten joudutaan tekemään pihalla jonkin verran kaivamista, joten se kannattaa toteuttaa ennen piharamonttia.

4. Remonttien kilpailutuksessa unohdetaan tarjousten erilainen sisältö 

Energiaremonttien sisällöissä on monesti pienempiä tai suurempia eroja. Esimerkiksi ikkunaremontti saattaa sisältää mitä tahansa ikkunanpielien maalaamisen ja markkinoiden energiatehokkaimpiin ikkunoihin vaihtamisen välillä. Siksi on erityisen tärkeää, että tarjousten sisältöä vertaillaan. Hintaerokin saattaa selittyä tarjousten erilaisilla sisällöillä, jolloin voi olla kannattavinta valita tarjouksista kallein, jos sen sisältö on kaikkein kattavin. 

Jos remontissa ollaan ottamassa käyttöön taloyhtiölle uutta ja vielä vierasta tekniikkaa, tarjousten vertailu saattaa helpommin jäädä hintatarkasteluksi. Tässäkin tilanteessa kannattaa hyödyntää asiantuntija-apua, jotta tarjousten sisältö selkeytyy. Asiantuntijaa voi hyödyntää jo tarjouksia pyydettäessä, jotta laskennan lähtötiedot saadaan kerralla oikein. 

5. Kopioidaan naapurin remontti 

”Mikä on paras remontti talomme ikäiseen kaukolämpölämmitteiseen kerrostaloon?” on tyypillinen kysymys, jota Helsingin kaupungin energianeuvojille esitetään. Vastaamisen haaste on siinä, ettei täysin identtisiä taloja juurikaan ole. Toki joitain yleisimpiä ikäkaudelleen tyypillisiä ratkaisuja voidaan listata, mutta todellisuudessa tapaukset ovat merkittävästi kirjavampia.  

Samana vuonna rakennetuissa taloissa voi olla hyvin erilaisia rakenteellisia ratkaisuja. Lisäksi remontteja on saatettu tehdä eri tahtia ja eri tavalla. Samoin kuin lääkäristä ei saa itselleen yleispätevää remppapakettia pelkän iän perusteella, ei sellaisia ole saatavilla taloillekaan.  

Inspiraatiota on hyvä hakea muilta taloyhtiöiltä ja kysellä kokemuksia, mutta loppupeleissä kukin rakennus on aina yksilö. Ensin on hyvä kartoittaa, millaisia erilaisia ratkaisuja voidaan tehdä. Esimerkiksi keskitetty koneellinen poistoilmanvaihto mahdollistaa poistoilmalämpöpumpun, kun taas painovoimaiseen ilmanvaihtoon vastaavaa ratkaisua ei voida toteuttaa ilman isompia muutoksia ilmanvaihtoon. Kun realiteetit ja vaihtoehdot on selvillä, voidaan valita toteutettavat toimenpiteet ja pohtia parasta toteutusjärjestystä. 

6. Odotellaan uutta teknologiaa 

Teknologia kehittyy koko ajan ja uusia ratkaisuja hiipii markkinoille säännöllisen epäsäännöllisesti. Kun taloyhtiössä pohditaan, mitkä teknologiat ovat vielä täysin kehitysasteella ja mitkä jo toimiviksi todettuja vakiintuneempia ratkaisuja, kannattaa jälleen hyödyntää asiantuntija-apua. 

Markkinoilla olevista ratkaisuista ei hyödy, jos niitä ei ota käyttöön. Hyvänä esimerkkinä As Oy Sulkapolku 6:n hallituksen puheenjohtaja, jota poistoilmalämpöpumppuremontissa harmittaa eniten se, että remonttiin tuli viivästystä. Tarkempaa tietoa Sulkapolku 6:n energiaremontista löytyy artikkelistamme: Pitäjänmäen taloyhtiö onnistui energiaremontissaan: ”Kadumme jokaista vuotta, kun ei aloitettu!” . 

Poistoilmalämpöpumppujärjestelmä taloyhtiön katolla

Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän yksikkö taloyhtiön katolla

7. ARA:n energia-avustus haetaan liian myöhään tai päätöksenteko pohjautuu tukiin 

ARA:n energia-avustushakemus tulee jättää ennen remontin aloittamista. Suunnittelua tehdään ja asiantuntijoita saa hyödyntää jo ennen tukihakemuksen jättämistä, mutta varsinaista remontin toteutusta ei tule aloittaa ennen tukihakemuksen jättämistä. Koska ARA:lla voi olla käsittelyssä ruuhkaa, saa työt aloittaa tukihakemuksen jättämisen jälkeen eikä päätöstä tarvitse jäädä odottamaan ennen aloitusta. Tarkempaa tietoa tuista löytyy ARA:n sivuilta: Energia-avustus taloyhtiöille (ara.fi). 

ARA:n tukeen olisi hyvä suhtautua ylimääräisenä bonuksena. Monesti erityisesti osakkaat haluavat saada varmuuden tuen saamisesta jo ennen remonttia. Tämä ei valitettavasti ole täysin mahdollista, sillä tukien maksatus tapahtuu vasta remontin jälkeen. Ennen maksatusta tarkastetaan, onko remontti mennyt suunnitelmien mukaan ja täyttyvätkö tukiehdot, kuten alun perin oli laskettu. Tästä syystä energiaremontti-investointeja tulisi tarkastella siten, että ne olisivat järkeviä myös ilman tukea. 

 

Haluatko välttää energiaremontissasi ainakin yleisimmät virheet?

Ota yhteyttä taloyhtiöiden energianeuvontapalveluun ilmaiseksi.

Viimeisimmät artikkelit