Den 1 juni 2022 undertecknade Helsingfors stad klimatdeklarationen för resebranschen (Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism). Städer och turismoperatörer som har undertecknat Glasgowdeklarationen förbinder sig till att omedelbart påskynda klimatåtgärderna för att minska de globala utsläppen från turismen med minst hälften under det kommande årtiondet. Målet är att nå netto nollutsläpp från turismen så snart som möjligt och före 2050. Deklarationen stöder också Helsingfors stads eget mål att vara koldioxidneutral 2030.

Helsingfors vill vara en föregångare och problemlösare för hållbarhet inom resebranschen 

I det nya handlingsprogrammet för turism och evenemang har Helsingfors stad också fastställt som sitt strategiska huvudmål att Helsingfors ska vara en internationell föregångare och problemlösare för hållbarhet inom rese- och evenemangsbranscherna och ta hänsyn till miljömässig hållbarhet och koldioxidneutralitet i all utvecklingsverksamhet som rör turism och evenemang. Helsingfors har som målsättning att hållbara val och aktivt arbete för att minska konsumtionen och optimera verksamheten ska bli en del av hela resebranschens vardag.

För att uppnå detta mål är det viktigt att Helsingfors förbinder sig till att vidta de åtgärder som säkerställer utvecklingen av alternativa resesätt och resmål med låga koldioxidutsläpp. Samtidigt vill Helsingfors arbeta för att turismen ska vara möjlig även i framtiden och för att skydda de affärsmöjligheter och arbetstillfällen som turistnäringen erbjuder.

”Helsingfors stads mål är att vara kolneutralt före 2030. Åtgärderna med anslutning till turism är en del av arbetet för att uppnå detta ambitiösa mål för staden. Vi måste alla förbinda oss till de gemensamma målen, såväl i företagen som på turistområden, både nationellt och internationellt”, säger Helsingfors turismchef Nina Vesterinen.

Alla som undertecknat deklarationen Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism förbinder sig till att utarbeta konkreta klimathandlingsplaner och föregå som ett bra exempel för hållbar turism. Deklarationen har redan undertecknats av över 500 olika aktörer i 79 länder.

Visit Finland och Helsingfors stad vill göra Finland till förstahandsvalet för en medveten turist

Flera städer och turismoperatörer i Finland undertecknade Glasgowdeklarationen samtidigt. Den gemensamma undertecknandet organiserades av Visit Finland, som har som mål att göra Finland till en ledande destination för hållbar turism och att skapa mervärde för samhället och turismoperatörerna genom turismen på ett sätt som värnar om vår unika natur och kultur. Visit Finland och Helsingfors stads gemensamma mål är att göra Finland till förstahandsvalet för en medveten turist.

Mer information om Glasgowdeklarationen och Helsingfors handlingsprogram för turism och evenemang:

Glasgowdeklarationen, länk.
Handlingsprogram för turism och evenemang, länk (på finska).

Senaste artiklarna