Coronaviruset stoppar inte Helsingfors klimatarbete. Tidsschemat för den internationella utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge har ändrats på grund av COVID-19-epidemin, men tävlingsprocessen bevaras trots ändringen i schemat.

Helsingfors vill vara en plattform för nya, hållbara och innovativa lösningar och öppnade den 27 februari den internationella utmaningen Helsinki Energy Challenge. I tävlingen söks lösningar med hjälp av vilka staden under de kommande decennierna kan värmas upp på ett hållbart sätt utan stenkol och med så lite biomassa som möjligt. Huvudvinsten i tävlingen är en miljon euro. Helsingfors stad tar sitt globala ansvar i kampen mot klimatförändringen och har åtagit sig att öppet dela tävlingens resultat, så att även andra städer kan utnyttja dem i sitt klimatarbete. Städerna spelar en avgörande roll i kampen mot klimatkrisen.

Trots coronaviruset och det därmed förändrade världsläget satsar Helsingfors stad fortfarande starkt på sitt klimatarbete. Klimatkrisen har inte ställts in och staden arbetar fortfarande aktivt mot ett kolneutralt Helsingfors. För att få det bästa möjliga resultatet av Helsinki Energy Challenge också i det förändrade läget har arrangörerna beslutat att förlänga tävlingens anmälningstid fram till 30 september 2020. Finalistteamen som bjuds in till tävlingens andra skede meddelas i början av november och vinnaren i tävlingen offentliggörs i mars 2021.

”Vår tävling fick en imponerande start i slutet av februari och mottagandet har varit väldigt positivt både i Finland och utomlands. Det är tydligt att vi initierade något unikt. Coronaviruset och det förändrade världsläget kommer dock i ett besvärligt skede med tanke på tävlingen. Innovatörerna och de potentiella tävlingsdeltagarna behöver nu tid för att anpassa sig till den nya situationen och det är därför nödvändigt att förlänga anmälningstiden. I övrigt görs inga ändringar i tävlingsprocessen. Trots coronaviruset är det absolut nödvändigt att hålla fast vid klimatmålen. Vi bör fortfarande göra oss av med stenkolen och vi vill ersätta den med lösningar som är hållbara på sikt. Vi tar vårt globala ansvar i kampen mot klimatkrisen och låter den inte vänta på att coronakrisen går över. Såväl Helsinki Energy Challenge som vårt övriga klimatarbete fortsätter fortfarande aktivt”, konstaterar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Under den förlängda anmälningsperioden för Helsinki Energy Challenge ordnas webbkonferenser och andra virtuella evenemang, där tävlingsdeltagarna kan lära sig mer om tävlingen, men också söka nya medlemmar till sitt eget tävlingsteam. Intresserade organisationer uppmuntras att anmäla sig till tävlingen i branschövergripande och tvärvetenskapliga team.

Det nya tidsschemat och ytterligare information om utmaningstävlingen Helsinki Energy Challenge: www.energychallenge.hel.fi.

Senaste artiklarna