Palvelukeskus Helsinki läpäisi syyskuun alussa kirkkaasti Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatille asetetut kymmenen kriteeriä ilman ainuttakaan poikkeamaa. Uusittu sertifikaatti kannustaa entistä tarmokkaampaan ympäristötyöhön. Ympäristöohjelma seuraavalle kolmelle vuodelle keskittyy vastuullisten hankintoihin ja kestäviin raaka-aineisiin, kiertotalouden edistämiseen sekä kestävään liikkumiseen.  

Palvelukeskus Helsinki läpäisi syyskuun alussa kirkkaasti Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatille asetetut kymmenen kriteeriä ilman ainuttakaan poikkeamaa. Uusittu sertifikaatti kannustaa entistä tarmokkaampaan ympäristötyöhön. Ympäristöohjelma seuraavalle kolmelle vuodelle keskittyy vastuullisten hankintoihin ja kestäviin raaka-aineisiin, kiertotalouden edistämiseen sekä kestävään liikkumiseen.

Auditoinnissa ulkopuolinen auditoija kiersi päiväkoti Fredriksbergissä, Helsingin kuvataidelukiossa sekä Suursuon sairaalassa tarkastamassa muun muassa, että kemikaaleja käsitellään kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti ja jätteet lajitellaan oikeaoppisesti. Erityishuomiota kiinnitettiin siihen, että kemikaalilista sekä käyttöturvallisuustiedotteet olivat henkilöstön saatavilla. Auditoija tarkasti myös, että Pakkalan tuotantolaitoksen ja Elimäenkadun jätehuoltosuunnitelmat olivat kunnossa. Lisäksi Palvelukeskus Helsingin johtoa ja henkilöstöä haastateltiin ympäristötavoitteista ja ympäristötyön näkymisestä arjessa.

Palvelukeskus Helsinki sai auditoijalta kiitosta siitä, miten ympäristötavoitteet on viety konkreettiselle tasolle, ja ne liittyvät toiminnan ohjaukseen vahvasti. Tavoitteista puhutaan paljon ja arjen ympäristöteot ovat näkyviä. Palvelukeskus Helsingin vahvuutena on myös vastuullisten hankintojen kehitystyö.

Kehitysehdotuksena auditointiraportissa mainittiin esihenkilöiden kannustaminen siihen, että henkilökunnalle kerrotaan ympäristötavoitteissa edistymisestä ja kiitetään onnistumisista esimerkiksi hävikin pienentämisessä. Myös ekotukitoimintaa voisi tuoda enemmänkin esiin.

Auditoinnin lopputulos oli, että kaikki kriteerit täyttyvät, organisaatio on sitoutunut tavoitteisiinsa ja ympäristötyö on integroitunut muuhun toimintaan. Ekokompassijärjestelmä pohjautuu kymmeneen kriteeriin, joiden täyttymistä sertifikaatin saaminen edellyttää. Kriteerit pitävät sisällään muun muassa sen, että organisaatio on arvioinut toimintansa ympäristövaikutukset ja asettanut toimenpiteet niiden vähentämiseksi erillisessä ympäristöohjelmassa. Lisäksi organisaatiolla on nimetty henkilö vastaamaan ympäristöasioista ja ympäristötyötä raportoidaan vuosittain.

Ekokompassi-​sertifikaatti kertoo pit­kä­jän­tei­ses­tä si­tou­tu­mi­ses­ta ym­pä­ris­tö­työ­hön

Vaikka Palvelukeskus oli jo kahdesti läpäissyt Ekokompassi-auditoinnin, ei uudelleenauditoinnin läpäisy ollut itsestäänselvyys. Lisääntyneet paineet vastuullisuus- ja ympäristötyölle näkyvät mm. lisääntyneiden lainsäädännön velvoitteiden myötä. Palvelukeskus Helsingissä on onneksi pitkä historia ympäristötyössä ja henkilöstön vahva sitoutuminen esimerkiksi kierrättämiseen. Viime vuosina vastuullisuustyö on myös ottanut isoja harppauksia erityisesti hankintojen kohdalla.

– Olemme todella iloisia, että läpäisimme jälleen Ekokompassin uudelleenauditoinnin. Ekokompassissa ja vastuullisuustyössä ylipäätään on tärkeää organisaation jatkuvan parantamisen periaate toiminnasta syntyvien ympäristövaikutusten pienentämisessä, kertoo Palvelukeskus Helsingin vastuullisuustyöstä vastaava kehityspäällikkö Elina Tarkkonen.

Kolmen vuoden takaiseen auditointiin verrattuna ympäristötyöhön kohdistuu tänä päivänä uusia lainsäädännöllisiä vaatimuksia, jotka organisaatioiden tulee täyttää. Niistä yhtenä esimerkkinä on tiedonanto- ja kirjanpitovelvollisuus elintarvikejätteestä, joka velvoittaa Palvelukeskus Helsingin raportoimaan vuoden 2023 elintarvikejätteeseen liittyvät tiedot kansalliseen järjestelmään alkuvuodesta 2024. Toisaalta tänä päivänä organisaatioilta myös odotetaan vastuunkantoa ja kunnianhimoa ympäristövastuullisuuden saralla.

– Vuonna 2023 ympäristövastuullisuus tarkoittaa muun muassa ilmastohätätilaan vastaamista, luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä kulutustottumusten kriittistä tarkastelua. Ennen kaikkea ympäristövastuullisuus tarkoittaa kestävyysajattelun ja ympäristön hyvinvoinnin priorisoimista liiketoiminnan suunnittelussa sekä siihen liittyvässä päätöksenteossa, jatkaa Tarkkonen.

Sertifioitu jo vuodesta 2017

Palvelukeskus Helsingille myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti ensimmäisen kerran vuonna 2017. Järjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein ja myös vuonna 2020 Palvelukeskus Helsinki läpäisi uusinta-auditoinnin ilman ainuttakaan poikkeamaa.

Ekokompassi-järjestelmä pohjautuu pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin ja se kehitettiin vuosina 2008-2011 yhteishankkeena Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kesken. Nykyään Suomen luonnonsuojeluliitto omistaa Ekokompassin. Palvelukeskus Helsingin lähes 500 toimipaikan lisäksi Ekokompassi-sertifikaatti on myönnetty Helsingin kaupunkiorganisaatiossa myös mm. kaupunkiympäristön toimialalle, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle, Stara-liikelaitokselle, kirjastoille, liikuntapalveluille sekä nuorisopalveluille.

Lisätietoa: Palvelukeskus Helsinki

Viimeisimmät artikkelit