Luotettavaa tietoa ja monipuolisia näkökulmia ympäristökysymyksistä

Yleisradio Oy

Yle edistää tietoisuutta ajankohtaisista ympäristökysymyksistä monipuolisten sisältöjensä kautta. Tarjoamme tietoa ja erilaisia näkökulmia, edistämme kestävää kehitystä ja lisäämme suomalaisten ymmärrystä monimutkaisista ilmiöistä ja keinoista, joilla ympäristöongelmia voidaan ratkaista. Ilmastokysymykset ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat olleet viime vuosien tärkeitä aiheita.

Vuonna 2020 toteutimme Pelasta pörriäinen -kampanjan, joka kannusti suomalaisia edistämään pölyttäjien elinolosuhteiden turvaamista. Kampanjalaskuriin kirjattiin liki 76 000 pörriäistekoa. Suosituimpia tekoja olivat pölyttäjäystävällisten kasvien istuttaminen ja hyönteishotellien rakentaminen.

2021

Åtaganden

Ympäristötavoitteiden osalta sitoudumme:

 • vähentämään energiankulutusta 20% prosenttia Ylen omissa kiinteistöissä vuoden 2018 tasosta.
 • EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin (EU 2019/1161) mukaisiin ajoneuvohankintoihin.
 • vähentämään Pasilan Yle-keskuksen jätteiden määrää 20% vuoden 2018 tasosta.

Prestationer

Inga prestationer för iår.

2020

Åtaganden

Yle on sitoutunut:

 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin
 • Global Compact -yritysvastuuhaasteeseen
 • Suomi hiilineutraaliksi 2035 -tavoitteeseen
 • Valtioneuvoston omistajaohjauksen periaatepäätöksen toteuttamiseen
 • Ylen yhteiskuntavastuun periaatteisiin

Ympäristötavoitteiden osalta sitoudumme:

 • vähentämään energiankulutusta 20% prosenttia Ylen omissa kiinteistöissä vuoden 2018 tasosta.
 • EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin (EU 2019/1161) mukaisiin ajoneuvohankintoihin.
 • vähentämään Pasilan Yle-keskuksen jätteiden määrää 20% vuoden 2018 tasosta.

Prestationer

Olemme noudattaneet ympäristövastuuohjelmaa vuodesta 2009. Sen avulla edistämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kuten energiatehokkuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kierrätystä.

Sähköisen median ympäristövaikutukset liittyvät ennen muuta kiinteistöjen ja ohjelmatoiminnassa tarvittavien teknisten järjestelmien ja laitteiden energiankulutukseen sekä henkilöstön työaikana tekemiin lento- ja automatkoihin. Vuoden 2020 korona-pandemia on muuttanut työn tekemisen tapoja ja vähentänyt matkustuksen aiheuttamia päästöjä. Hyvä digitaalinen valmius varmisti, että Ylen työntekijöistä merkittävä osa siirtyi etätöihin joko osin tai kokonaan. Aktiivisella tiedottamisella varmistettiin toiminnan tehokkuus ja turvallisuus eri työtehtävissä. Huoltovarmuuden kannalta tärkeät toiminnot sujuivat normaalisti.

Pasilan Yle-keskuksessa toimistotilan määrä on vähentynyt yli 40 prosentilla vuodesta 2016. Toimitilojen osalta valmistaudutaan jälleen lähityöskentelyyn koronan jälkeisenä aikana. Energiankulutus Ylen kiinteistöissä on laskenut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien. Pasilassa kaikki rakennukset on liitetty kaukojäähdytyksen piiriin. Tilamuutosten yhteydessä muun muassa valaistusta ja talotekniikkaa on uusittu energiatehokkaammaksi. Käytössä on LED-valaistus ja päivänvalo-, läsnäolo- ja liiketunnistimet, jotta valot eivät palaisi turhaan. Sähköautojen latauspisteitä on lisätty.

Vuoden 2020 lopussa Ylellä oli käytössään 258 ajoneuvoa, joista 204 oli henkilöautoja. Ajoneuvojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 6,2 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Ajoneuvoista 33 on ympäristöystävällisiä hybridiautoja. Ylen ajoneuvohankinnoissa tavoitteena on siirtyminen EU-direktiivin mukaisiin puhtaisiin ajoneuvoihin. Puhtailla ajoneuvoilla tarkoitetaan direktiivissä sellaisia ajoneuvoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vuoden 2025 loppuun mennessä enintään 50 g/km, ja vuoden 2025 jälkeen 0 g/km. Direktiivin edellyttämät tavoitteet toteutuvat vaaditussa aikataulussa.

Pasilan toimipisteessä jätettä syntyi 319 970 kiloa (2019: 406 640). Jätemäärän ja jätelajien vaihteluihin vaikuttavat Pasilan kampuksen meneillään olevat rakennustyöt. Remonttien vuoksi esimerkiksi rakennusjätettä ja energiakäyttöön menevää sekajätettä syntyy tavanomaista enemmän.

Vuodesta 2018 olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjä 23 %, vedenkulutusta Pasilassa 34 %, matkustuksen päästöjä 50 %, energiankulutusta kiinteistöissämme 17 % ja kopiopaperin kulutusta 31 %.

2019

Åtaganden

 • Energia – vähennämme energiankulutusta 5 prosenttia Ylen omissa kiinteistöissä vuoden 2016 tasosta.
 • Liikenne – vähennämme Ylen autojen päästöjä 30 prosenttia vuoden 2016 tasosta.
 • Jäte – vähennämme Pasilan Yle-keskuksen jätteiden määrää 15 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Prestationer

 • Olemme noudattaneet ympäristövastuuohjelmaa vuodesta 2009. Sen avulla edistämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kuten energiatehokkuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kierrätystä.
 • Sähköisen median ympäristövaikutukset liittyvät ennen muuta kiinteistöjen ja ohjelmatoiminnassa tarvittavien teknisten järjestelmien ja laitteiden energiankulutukseen sekä henkilöstön työaikana tekemiin lento- ja automatkoihin. Yle on viime vuosina uudistanut toimitiloja, tehostanut tilankäyttöä ja parantanut energiatehokkuutta omistamissaan kiinteistöissä sekä kannustanut käyttämään etätyömahdollisuuksia.
 • Pasilan Yle-keskuksessa toimistotilan määrä on vähentynyt 40 prosentilla vuodesta 2016.
 • Energiankulutus Ylen kiinteistöissä on laskenut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien.
 • Pasilassa kaikki rakennukset on liitetty ympäristöystävällisen kaukojäähdytyksen piiriin.
 • Tilamuutosten yhteydessä muun muassa valaistusta ja talotekniikkaa on uusittu energiatehokkaammaksi. LED-valojen käyttöä uusituissa monitilatoimistoissa, ulkotiloissa, studioissa ja pysäköintitiloissa on mahdollisuuksien mukaan lisätty.
  Esimerkiksi Pasilan remontoiduissa Luovassa talossa ja Mediatalossa valaistusta ohjataan päivänvalo-, läsnäolo- ja liiketunnistimin, jotta valot eivät palaisi turhaan.
 • Pysäköintitilossa on otettu käyttöön sähköautojen latauspisteitä.
 • Huomioimme ympäristökriteerit myös ajoneuvohankinnoissa. Vuoden 2019 lopussa Ylellä oli käytössään 253 ajoneuvoa, joista 194 henkilöautoja. Henkilöautojen keskimääräiset ominaispäästöt olivat 132,2 g/CO2/km, missä vähennystä edellisvuoteen on 5,4 prosenttia. Ajoneuvoista 33 on ympäristöystävällisiä hybridiautoja. Tavoitteena on, että Ylen käytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen päästöraja on korkeintaan 125 g/CO2/km vuonna 2020.
  Lisäksi yleläisten käytössä on 20 turkoosia Yle-pyörää työajoon, esimerkiksi lähialueen haastattelumatkoihin.
 • Olemme tehostaneet jätteiden lajittelua ja kierrätystä eri toimipisteissä. Pasilan Yle-keskuksessa jätettä syntyi 406 640 kiloa, mikä on tuntuvasti vähemmän kuin edellisvuonna (2018: 544 550 kiloa).
  Jätemäärän vaihteluihin vaikuttavat Pasilan alueen purku- ja rakennustyöt. Remonttien vuoksi esimerkiksi rakennusjätettä ja energiakäyttöön menevää sekajätettä syntyy tavanomaista enemmän.
 • Laitteilla ja toimistokalusteilla on toimiva kierrätysjärjestelmä.
 • Toimistotarvikkeista lähes puolet on ympäristömerkittyjä.

2018

Åtaganden

 • Energia – vähennämme energiankulutusta 5 prosenttia Ylen omissa kiinteistöissä vuoden 2016 tasosta.
 • Liikenne – vähennämme Ylen autojen päästöjä 30 prosenttia vuoden 2016 tasosta.
 • Jäte – vähennämme Pasilan Yle-keskuksen jätteiden määrää 15 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Prestationer

Olemme noudattaneet ympäristövastuuohjelmaa vuodesta 2009. Sen avulla edistämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kuten energiatehokkuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kierrätystä.

Sähköisen median ympäristövaikutukset liittyvät ennen muuta kiinteistöjen ja ohjelmatoiminnassa tarvittavien teknisten järjestelmien ja laitteiden energiankulutukseen sekä henkilöstön työaikana tekemiin lento- ja automatkoihin. Yle on viime vuosina uudistanut toimitiloja, tehostanut tilankäyttöä ja parantanut energiatehokkuutta omistamissaan kiinteistöissä.

Pasilan uudistuvassa Yle-keskuksessa toimistotilan määrä vähenee 40 prosentilla vuoteen 2022 mennessä, kun kaikki remontit ovat valmistuneet.

Vuonna 2018 Ylen energiankulutus pieneni jonkin verran Tampereen Mediapoliksessa, mutta kasvoi Pasilassa 5 % edellisvuodesta muun muassa lisääntyneen jäähdytystarpeen takia. Energiankulutus on kuitenkin laskenut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien, yli neljänneksen.

Pasilassa kaikki rakennukset on liitetty ympäristöystävällisen kaukojäähdytyksen piiriin. Tilamuutosten yhteydessä muun muassa valaistusta ja talotekniikkaa on uusittu energiatehokkaammaksi. LED-valojen käyttöä uusituissa monitilatoimistoissa, ulkotiloissa ja studioissa on mahdollisuuksien mukaan lisätty.

Esimerkiksi Pasilan remontoidussa Luovassa talossa valaistusta ohjataan päivänvalo-, läsnäolo- ja liiketunnistimin, jotta valot eivät palaisi turhaan.

Huomioimme ympäristökriteerit myös ajoneuvohankinnoissa. Vuoden 2018 lopussa Ylellä oli käytössään 266 ajoneuvoa, joista 205 henkilöautoja. Henkilöautojen keskimääräiset ominaispäästöt olivat 139,5 g/CO2/km, missä vähennystä edellisvuoteen on 10 prosenttia. Ajoneuvoista 30 eli vajaa viidennes on ympäristöystävällisiä hybridiautoja. Tavoitteena on, että Ylen käytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen päästöraja on korkeintaan 125 g/CO2/km vuonna 2020.

Lisäksi yleläisten käytössä on 20 turkoosia Yle-pyörää työajoon, esimerkiksi lähialueen haastattelumatkoihin. Olemme tehostaneet jätteiden lajittelua ja kierrätystä eri toimipisteissään. Pasilan Yle-keskuksessa jätettä syntyi 544 550, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisvuonna (2017: 568 030).

Jätemäärän vaihteluihin vaikuttavat meneillään olevat rakennustyöt. Remonttien vuoksi esimerkiksi rakennusjätettä ja energiakäyttöön menevää sekajätettä syntyy tavanomaista enemmän.

Laitteilla ja toimistokalusteilla on toimiva kierrätysjärjestelmä. Toimistotarvikkeista lähes puolet on ympäristömerkittyjä.

Yrityksen kuvaus

Yleisradio on julkisen palvelun yleisradioyhtiö, jonka monipuoliset sisällöt ja palvelut ovat kaikkien suomalaisten saatavilla varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Yle tarjoaa sisältöjä 3 tv-kanavalla, 6 radiokanavalla, teksti-tv:ssä ja verkossa. Ylen toiminta rahoitetaan Yle-verolla. Liikevaihto vuonna 2020 oli 487,6 miljoonaa euroa. Yle työllisti vuoden lopussa vakituisesti 2885 henkilöä.

Lisätietoja:

yle.fi

Irene Tommiska-Jarva
vastuullisen toiminnan päällikkö
irene.tommiska-jarva@yle.fi

Yleisradio logo