Tarjoamme tietoa, taustaa ja erilaisia näkökulmia ympäristökysymyksistä

Yleisradio Oy

Vuoden ilmastotekomme

Yle edistää monipuolisten sisältöjensä kautta tietoisuutta ajankohtaisista ympäristökysymyksistä. Tarjoamalla tietoa, taustaa ja erilaisia näkökulmia voimme edistää kestävää kehitystä ja lisätä suomalaisten ymmärrystä monimutkaisista ilmiöistä ja keinoista, joilla ympäristöongelmia voidaan ratkaista. Aihealueet ulottuvat kuluttamisesta uuteen ympäristöteknologiaan ja ilmastonmuutokseen.

Vuonna 2019 toteutimme valtakunnallisen I love muovi -kampanjan, joka kannusti suomalaisia lajittelemaan muovijätteet ja vähentämään muovijätteen määrää.

2019

Sitoumukset

 • Energia – vähennämme energiankulutusta 5 prosenttia Ylen omissa kiinteistöissä vuoden 2016 tasosta.
 • Liikenne – vähennämme Ylen autojen päästöjä 30 prosenttia vuoden 2016 tasosta.
 • Jäte – vähennämme Pasilan Yle-keskuksen jätteiden määrää 15 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Saavutukset

 • Olemme noudattaneet ympäristövastuuohjelmaa vuodesta 2009. Sen avulla edistämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kuten energiatehokkuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kierrätystä.
 • Sähköisen median ympäristövaikutukset liittyvät ennen muuta kiinteistöjen ja ohjelmatoiminnassa tarvittavien teknisten järjestelmien ja laitteiden energiankulutukseen sekä henkilöstön työaikana tekemiin lento- ja automatkoihin. Yle on viime vuosina uudistanut toimitiloja, tehostanut tilankäyttöä ja parantanut energiatehokkuutta omistamissaan kiinteistöissä sekä kannustanut käyttämään etätyömahdollisuuksia.
 • Pasilan Yle-keskuksessa toimistotilan määrä on vähentynyt 40 prosentilla vuodesta 2016.
 • Energiankulutus Ylen kiinteistöissä on laskenut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien.
 • Pasilassa kaikki rakennukset on liitetty ympäristöystävällisen kaukojäähdytyksen piiriin.
 • Tilamuutosten yhteydessä muun muassa valaistusta ja talotekniikkaa on uusittu energiatehokkaammaksi. LED-valojen käyttöä uusituissa monitilatoimistoissa, ulkotiloissa, studioissa ja pysäköintitiloissa on mahdollisuuksien mukaan lisätty.
  Esimerkiksi Pasilan remontoiduissa Luovassa talossa ja Mediatalossa valaistusta ohjataan päivänvalo-, läsnäolo- ja liiketunnistimin, jotta valot eivät palaisi turhaan.
 • Pysäköintitilossa on otettu käyttöön sähköautojen latauspisteitä.
 • Huomioimme ympäristökriteerit myös ajoneuvohankinnoissa. Vuoden 2019 lopussa Ylellä oli käytössään 253 ajoneuvoa, joista 194 henkilöautoja. Henkilöautojen keskimääräiset ominaispäästöt olivat 132,2 g/CO2/km, missä vähennystä edellisvuoteen on 5,4 prosenttia. Ajoneuvoista 33 on ympäristöystävällisiä hybridiautoja. Tavoitteena on, että Ylen käytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen päästöraja on korkeintaan 125 g/CO2/km vuonna 2020.
  Lisäksi yleläisten käytössä on 20 turkoosia Yle-pyörää työajoon, esimerkiksi lähialueen haastattelumatkoihin.
 • Olemme tehostaneet jätteiden lajittelua ja kierrätystä eri toimipisteissä. Pasilan Yle-keskuksessa jätettä syntyi 406 640 kiloa, mikä on tuntuvasti vähemmän kuin edellisvuonna (2018: 544 550 kiloa).
  Jätemäärän vaihteluihin vaikuttavat Pasilan alueen purku- ja rakennustyöt. Remonttien vuoksi esimerkiksi rakennusjätettä ja energiakäyttöön menevää sekajätettä syntyy tavanomaista enemmän.
 • Laitteilla ja toimistokalusteilla on toimiva kierrätysjärjestelmä.
 • Toimistotarvikkeista lähes puolet on ympäristömerkittyjä.

2018

Sitoumukset

 • Energia – vähennämme energiankulutusta 5 prosenttia Ylen omissa kiinteistöissä vuoden 2016 tasosta.
 • Liikenne – vähennämme Ylen autojen päästöjä 30 prosenttia vuoden 2016 tasosta.
 • Jäte – vähennämme Pasilan Yle-keskuksen jätteiden määrää 15 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Saavutukset

Olemme noudattaneet ympäristövastuuohjelmaa vuodesta 2009. Sen avulla edistämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kuten energiatehokkuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kierrätystä.

Sähköisen median ympäristövaikutukset liittyvät ennen muuta kiinteistöjen ja ohjelmatoiminnassa tarvittavien teknisten järjestelmien ja laitteiden energiankulutukseen sekä henkilöstön työaikana tekemiin lento- ja automatkoihin. Yle on viime vuosina uudistanut toimitiloja, tehostanut tilankäyttöä ja parantanut energiatehokkuutta omistamissaan kiinteistöissä.

Pasilan uudistuvassa Yle-keskuksessa toimistotilan määrä vähenee 40 prosentilla vuoteen 2022 mennessä, kun kaikki remontit ovat valmistuneet.

Vuonna 2018 Ylen energiankulutus pieneni jonkin verran Tampereen Mediapoliksessa, mutta kasvoi Pasilassa 5 % edellisvuodesta muun muassa lisääntyneen jäähdytystarpeen takia. Energiankulutus on kuitenkin laskenut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien, yli neljänneksen.

Pasilassa kaikki rakennukset on liitetty ympäristöystävällisen kaukojäähdytyksen piiriin. Tilamuutosten yhteydessä muun muassa valaistusta ja talotekniikkaa on uusittu energiatehokkaammaksi. LED-valojen käyttöä uusituissa monitilatoimistoissa, ulkotiloissa ja studioissa on mahdollisuuksien mukaan lisätty.

Esimerkiksi Pasilan remontoidussa Luovassa talossa valaistusta ohjataan päivänvalo-, läsnäolo- ja liiketunnistimin, jotta valot eivät palaisi turhaan.

Huomioimme ympäristökriteerit myös ajoneuvohankinnoissa. Vuoden 2018 lopussa Ylellä oli käytössään 266 ajoneuvoa, joista 205 henkilöautoja. Henkilöautojen keskimääräiset ominaispäästöt olivat 139,5 g/CO2/km, missä vähennystä edellisvuoteen on 10 prosenttia. Ajoneuvoista 30 eli vajaa viidennes on ympäristöystävällisiä hybridiautoja. Tavoitteena on, että Ylen käytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen päästöraja on korkeintaan 125 g/CO2/km vuonna 2020.

Lisäksi yleläisten käytössä on 20 turkoosia Yle-pyörää työajoon, esimerkiksi lähialueen haastattelumatkoihin. Olemme tehostaneet jätteiden lajittelua ja kierrätystä eri toimipisteissään. Pasilan Yle-keskuksessa jätettä syntyi 544 550, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisvuonna (2017: 568 030).

Jätemäärän vaihteluihin vaikuttavat meneillään olevat rakennustyöt. Remonttien vuoksi esimerkiksi rakennusjätettä ja energiakäyttöön menevää sekajätettä syntyy tavanomaista enemmän.

Laitteilla ja toimistokalusteilla on toimiva kierrätysjärjestelmä. Toimistotarvikkeista lähes puolet on ympäristömerkittyjä.

Yrityksen kuvaus

Yleisradio on julkisen palvelun yleisradioyhtiö, jonka monipuoliset sisällöt ja palvelut ovat kaikkien suomalaisten saatavilla varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Yle tarjoaa sisältöjä 3 tv-kanavalla, 6 radiokanavalla, teksti-tv:ssä ja verkossa. Ylen toiminta rahoitetaan Yle-verolla. Liikevaihto vuonna 2019 oli 478 miljoonaa euroa. Yle työllisti vuoden lopussa vakituisesti 2847 henkilöä. www.yle.fi

Yleisradio logo