Luomme parempaa elinympäristöä – kestävästi

YIT Oyj

Vähensimme oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä 21 % vuonna 2020 lisäämällä sertifioidun uusiutuvan sähkön käyttöä työmaillamme ja toimistoissamme.

2021

Åtaganden

Jatkamme edelleen työtä pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2030. Vuoden 2021 aikana tarkennamme päästötiekarttaamme, lisäämme maalämpöä kohteissamme sekä vertailemme korjausrakentamisen päästövaikutuksia. Aiomme myös pilotoida vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja, ja jatkaa vähähiilisen rakentamisen osaamisen kasvattamista organisaatiossamme.

Prestationer

Inga prestationer för iår.

2020

Åtaganden

 1. Puolittaa oman toiminnan ja omaperusteisten hankkeiden materiaalien hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna.
 2. Mahdollistaa omaperusteisten hankkeiden hiilineutraali lämmitys, jäähdytys ja lämmin vesi.
 3. Raportoida omaperusteisten hankkeiden hiilidioksidipäästöt vuodesta 2020 alkaen.

Prestationer

 • Vuoden aikana vähensimme oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä 21 % lisäämällä sertifioidun uusiutuvan sähkön käyttöä työmaillamme ja toimistoissamme.
 • Aloitimme noin 100 asunnon rakentamisen, jossa on maalämpö.
 • Laskimme rakennusten hiilijalanjäljen 98 % omaperusteisista kohteistamme, joissa laskenta tulee tehdä. – Aloitimme päästövähennysten tiekartan muodostamisen. Tiekarttaa päivitetään jatkuvasti, ja se tulee ohjaamaan päästövähennyksiämme.
 • Teetimme useampia lopputöitä liittyen rakennusmateriaalien päästövaikutuksiin.
 • Koulutimme henkilöstöämme rakennusten hiilijalanjälkilaskennasta lähes kaikissa toimintamaissamme.

2019

Åtaganden

 • Puolittaa oman toiminnan ja YIT:n omaperusteisten hankkeiden hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna.
 • Mahdollistaa omaperusteisten hankkeiden hiilineutraali käyttö.
 • Raportoida omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaiset hiilidioksidipäästöt vuodesta 2020 alkaen

Prestationer

 • Aloitimme vuoden 2019 lähtötason laskennan ilmastotavoitteen seurantaa varten.
 • Ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja, esimerkiksi uusiutuva diesel, otettiin käyttöön eri liiketoiminnoissa.
 • YIT:n pääkonttorilla Helsingissä otettiin käyttöön henkilöstön sähköinen yhteiskäyttöauto.
 • Aloitimme hiilineutraalien energiapalveluratkaisujen kehittämisen ja maalämpöä pilotoitiin muutamassa asuinkerrostalokohteessa.
 • Aloitimme kohdekohtaisen CO2-laskennamallin kehittämisen ja laskentaprosessin jalkauttamisen syksyllä 2019.
 • Yksi kohde mukana virallisessa Ympäristöministeriön käynnistämässä rakennusten hiilijalanjäljen laskentamenetelmäpilotoinnissa.

2018

Åtaganden

 • Vahvistaaksemme kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaamme olemme käynnistäneet kolmivuotisen Green Growth -kehitysohjelman, jonka tavoitteena on tunnistaa toimintamme nykytila, asettaa tavoitteet ja luoda kehityssuunnitelma sekä synnyttää uusia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintoja.
 • Tavoitteemme on kasvattaa asfalttimassan raaka-aineena käytetyn kierrätetyn asfalttirouheen määrää 20 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä.
 • Laajennamme ISO 14001 -sertifioitua johtamisjärjestelmäämme YIT Suomi Oy:ssä.

Prestationer

Kierrätysmateriaalien käyttö:

 • Vuonna 2018 kierrätettyä asfalttirouhetta oli 15,9 prosenttia asfalttimassan raaka-aineista.
 • Toteutimme kierrätysasfalttiin liittyvän kolmevuotisen tutkimushankkeen yhdessä Tanskan teknologisen instituutin ja Tanskan tielaitoksen kanssa, jonka yhteydessä tehtiin materiaalin ympäristöhyötyjä arvioiva elinkaarianalyysi. Tutkimus valmistui keväällä 2019 ja sen mukaan kierrätystä lisäämällä voidaan saavuttaa noin 14–22 % vähennys asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöihin. Laskimme että asfalttiala pystyisi vähentämään CO2-päästöjä jopa 24 000 tonnia vuodessa lisäämällä kierrätysasfaltin käyttöä tien kulutuskerroksessa.

Ilmastoystävällinen asfaltti:

 • Kehitimme ilmastoystävällisen asfaltin, jonka toimivuutta testasimme syksyllä 2018 Tanskassa M60-moottoritiellä Taulovissa. Ilmastoystävällisyys perustuu päällysteen alhaiseen vierintävastukseen, joka saavutetaan asfalttimassan optimaalisella koostumuksella ja oikeanlaisella tuotantomenetelmällä. 1500 metrin matkalle tehty päällystekokeilu osoittautui mittausten perusteella menestykseksi. Vierintävastus väheni 10 prosenttia, mikä puolestaan vähentää polttoaineenkulutusta ja pienentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Yrityksen kuvaus

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita.

Työllistämme noin 7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020 liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: yit.fi

YIT logo