Pitkän aikavälin tavoitteilla ilmastonmuutoksen hillintään

YIT Oyj

Vuoden ilmastotekomme

Asetimme syksyllä 2019 kolme pitkän aikavälin tavoitetta ilmastonmuutoksen hillintään liittyen:

 1. Puolittaa oman toiminnan ja YIT:n omaperusteisten hankkeiden hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna
 2. Mahdollistaa omaperusteisten hankkeiden hiilineutraali käyttö
 3. Raportoida omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaiset hiilidioksidipäästöt vuodesta 2020 alkaen

2019

Sitoumukset

 • Puolittaa oman toiminnan ja YIT:n omaperusteisten hankkeiden hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna.
 • Mahdollistaa omaperusteisten hankkeiden hiilineutraali käyttö.
 • Raportoida omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaiset hiilidioksidipäästöt vuodesta 2020 alkaen

Saavutukset

 • Aloitimme vuoden 2019 lähtötason laskennan ilmastotavoitteen seurantaa varten.
 • Ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja, esimerkiksi uusiutuva diesel, otettiin käyttöön eri liiketoiminnoissa.
 • YIT:n pääkonttorilla Helsingissä otettiin käyttöön henkilöstön sähköinen yhteiskäyttöauto.
 • Aloitimme hiilineutraalien energiapalveluratkaisujen kehittämisen ja maalämpöä pilotoitiin muutamassa asuinkerrostalokohteessa.
 • Aloitimme kohdekohtaisen CO2-laskennamallin kehittämisen ja laskentaprosessin jalkauttamisen syksyllä 2019.
 • Yksi kohde mukana virallisessa Ympäristöministeriön käynnistämässä rakennusten hiilijalanjäljen laskentamenetelmäpilotoinnissa.

2018

Sitoumukset

 • Vahvistaaksemme kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaamme olemme käynnistäneet kolmivuotisen Green Growth -kehitysohjelman, jonka tavoitteena on tunnistaa toimintamme nykytila, asettaa tavoitteet ja luoda kehityssuunnitelma sekä synnyttää uusia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintoja.
 • Tavoitteemme on kasvattaa asfalttimassan raaka-aineena käytetyn kierrätetyn asfalttirouheen määrää 20 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä.
 • Laajennamme ISO 14001 -sertifioitua johtamisjärjestelmäämme YIT Suomi Oy:ssä.

Saavutukset

Kierrätysmateriaalien käyttö:

 • Vuonna 2018 kierrätettyä asfalttirouhetta oli 15,9 prosenttia asfalttimassan raaka-aineista.
 • Toteutimme kierrätysasfalttiin liittyvän kolmevuotisen tutkimushankkeen yhdessä Tanskan teknologisen instituutin ja Tanskan tielaitoksen kanssa, jonka yhteydessä tehtiin materiaalin ympäristöhyötyjä arvioiva elinkaarianalyysi. Tutkimus valmistui keväällä 2019 ja sen mukaan kierrätystä lisäämällä voidaan saavuttaa noin 14–22 % vähennys asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöihin. Laskimme että asfalttiala pystyisi vähentämään CO2-päästöjä jopa 24 000 tonnia vuodessa lisäämällä kierrätysasfaltin käyttöä tien kulutuskerroksessa.

Ilmastoystävällinen asfaltti:

 • Kehitimme ilmastoystävällisen asfaltin, jonka toimivuutta testasimme syksyllä 2018 Tanskassa M60-moottoritiellä Taulovissa. Ilmastoystävällisyys perustuu päällysteen alhaiseen vierintävastukseen, joka saavutetaan asfalttimassan optimaalisella koostumuksella ja oikeanlaisella tuotantomenetelmällä. 1500 metrin matkalle tehty päällystekokeilu osoittautui mittausten perusteella menestykseksi. Vierintävastus väheni 10 prosenttia, mikä puolestaan vähentää polttoaineenkulutusta ja pienentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Yrityksen kuvaus

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

YIT ilmoitti myyvänsä pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintansa Peabille 4.7.2019 ja kauppa toteutui 1.4.2020.

YIT logo