Sijoitussalkkumme on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä

Varma

Vuoteen 2020 mennessä sitouduimme keventämään hiilijalanjälkeämme osakesijoituksissa 25 % sekä yrityslainoissa ja kiinteistösijoituksissa 15 %. Saavutimme tavoitteet, kun osakesijoitustemme hiilijalanjälki keveni 29 %, yrityslainojen 23 % ja kiinteistösijoitusten 47 %.

Tavoitteenamme on myös oman toiminnan ja toimitusketjun hiilijalanjäljen pienentäminen. Oman toimintamme CO2-päästöissä tavoittelimme 15 % kevennystä. Ylitimme tavoitteen ja kevensimme päästöjämme jopa 82 %.

Aloitimme 2020 ilmastoremonttien sarjan asuinkerrostaloissa. Uusilla energiaratkaisuilla (mm. maalämpö, lämpöpumput ja aurinkosähkö) korvataan kaukolämmön kulutusta. Remonteilla saadaan aikaan 1 500 lämmityksen osalta hiilineutraalia asuntoa.

Vastuullista sijoittamista edistävä, YK:n alainen Principles for Responsible Investment (PRI) nosti arvioinnissaan toistamiseen Varman vastuullisten sijoittajien kansainväliseen kärkijoukkoon eli PRI Leaders’ Groupiin ilmastoraportointimme ansiosta.

2021

Åtaganden

 • Tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku 2035 mennessä. Myös omassa toiminnassamme tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
 • Tavoitteinamme on vähentää noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä eli kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vuoden 2016 tasosta 30 % vuoteen 2023 mennessä, 40 % vuoteen 2025 mennessä ja 50 % vuoteen 2027 mennessä.
 • Vuoteen 2025 mennessä sitoudumme poistumaan hiilisijoituksista ja vuoteen 2030 mennessä suljemme sijoituksistamme pois öljynporauksen.
 • Kiinteistösijoituksissa Varman ilmastotavoitteena on, että kiinteistöjen käyttämä sähkö on päästötöntä vuoteen 2025 mennessä ja kiinteistöjen käyttämä lämpö on päästötöntä 2030 mennessä.
 • Tavoitteemme on, että ilmastoallokaatio muodostaa sijoitussalkustamme 20 % vuoteen 2025 mennessä.

Prestationer

Inga prestationer för iår.

2020

Åtaganden

 • Vuosien 2015 ja 2020 välillä sitouduimme keventämään hiilijalanjälkeämme osakesijoituksissa 25 %, yrityslainoissa 15 % ja kiinteistösijoituksissa 15 %. Oman toimintamme hiilijalanjälkeä sitouduimme keventämään 15 % vuosien 2015 ja 2020 välillä.
 • Tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku 2035 mennessä.
 • Tavoitteinamme on vähentää noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä eli kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vuoden 2016 tasosta 30 % vuoteen 2023 mennessä, 40 % vuoteen 2025 mennessä ja 50 % vuoteen 2027 mennessä.
 • Osakesijoituksissa öljynporaus suljetaan pois 2030, ja jo tätä aikaisemmin 2025, Varma sitoutuu poistumaan hiilisijoituksista.
 • Kiinteistösijoituksissa Varman ilmastotavoitteena on, että kiinteistöjen käyttämä lämpö on päästötöntä 2030 ja kiinteistöjen käyttämä sähkö päästötöntä vuoteen 2025 mennessä.
 • Kokoamme eri omaisuuslajien sijoituksista ilmastoallokaation, jonka sijoitukset ovat ilmastoystävällisiä esimerkiksi toimialansa, valmistamansa tuotteen tai palvelun tai asettamiensa päästövähennysten perusteella. Tavoitteena on, että allokaatio muodostaa sijoitussalkustamme 20 % vuonna 2025.

Prestationer

 • Saavutimme kaikki sijoitustoimintamme hiilijalanjälkitavoitteet vuonna 2020. Hiilijalanjäljet keventyivät vuoden 2015 tasosta osakesijoituksissa 29 % (tavoite: 25 %), yrityslainoissa 23 % (tavoite: 15 %) ja kiinteistösijoituksissa 47 % (tavoite: 15 %).
 • Oman toimintamme hiilijalanjälki pieneni 82 % vuodesta 2015 (tavoite 15 %).
 • Noteerattujen yrityslainojen päästöt pienenivät 25 % (tavoite 2027: 50 %) ja osakesijoitusten päästöt pienenivät 16 % (tavoite 2027: 50 %).
 • Kivihiilen osuus sijoituksistamme oli vuonna 2020 enää 1,6 % (tavoite 2025: 0 %) ja öljynporauksen osuus enää 0,5 % (tavoite 2030: 0 %)
 • Vuonna 2020 kiinteistösijoitustemme sähköstä 23 % oli päästötöntä (tavoite 2025: 100 %) ja lämmöstä 19 % päästötöntä (tavoite 2030: 100 %).
 • Vuoden 2020 lopussa ilmastoallokaation osuus koko sijoitussalkusta oli 12,4 prosenttia (tavoite 2025: 20 %).

2019

Åtaganden

 • Lyhyemmällä aikavälillä pienennämme sijoitustemme hiilijalanjälkeä (suhteessa liikevaihtoon) noteeratuissa osakesijoituksissa 25 %, noteeratuissa yrityslainasijoituksissa 15 % sekä kiinteistösijoituksissa 15 % suhteessa bruttoneliöihin (2015-2020).
 • Tavoitteenamme on myös oman toiminnan ja toimitusketjun hiilijalanjäljen pienentäminen. Oman toimintamme CO2-päästöissä tavoittelemme 15 % vähennystä (2015-2020).
 • Vuoden 2019 lopussa hiilijalanjälki oli pienentynyt 44 % vuoden 2015 tasosta.

Prestationer

 • Vuonna 2019 hiilijalanjäljet olivat keventyneet 2015 tasosta osakesijoituksissa 16 %, yrityslainoissa 20 % ja kiinteistösijoituksissa 27 %. Vuoden 2019 lopussa hiilijalanjälki oli pienentynyt 44 % vuoden 2015 tasosta.
 • Syksyllä 2019 julkaistuissa ilmastotavoitteissamme asetimme uudet päämäärät sijoitusten hiilijalanjäljen seurantaan. Seuraamme ja raportoimme sijoitusten hiilijalanjälkiä TCFD:n suositteleman tunnusluvun mukaan. Tavoitteenamme on vähentää noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä eli kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vuoden 2016 tasosta 30 % vuoteen 2023 mennessä, 40 % vuoteen 2025 mennessä.

Yrityksen kuvaus

Varma on Suomessa tehtävän työn eläkevakuuttaja. Huolehdimme yksityisten yrittäjien ja työntekijöiden lakisääteisestä työeläketurvasta. Sijoitamme vakuutusmaksuina kerätyt varat vastuullisesti ja vakavaraisesti.

Hanna Kaskela
Johtaja, sijoitukset ja yritysvastuu
040 584 5045
hanna.kaskela@varma.fi

Varma logo