Kehitämme sijoitussalkkuamme hiilineutraaliksi

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Vuoden ilmastotekomme

Varma julkaisi marraskuussa 2019 kunnianhimoiset uudistetut ilmastotavoitteet. Niiden pääviesti on, että vuosina 2020–2035 kehitämme sijoitussalkkuamme hiilineutraaliksi. Uudistetut ilmastotavoitteet kattavat kaikki omaisuuslajit. Osakkeissa ja yrityslainoissa kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vähennetään asteittain. Tavoitteenamme on vähentää noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä eli kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vuoden 2016 tasosta 30 % vuoteen 2023 mennessä, 40 % vuoteen 2025 mennessä ja 50 % vuoteen 2027 mennessä. Osakesijoituksissa öljynporaus suljetaan pois 2030, ja jo tätä aikaisemmin 2025, Varma sitoutuu poistumaan hiilisijoituksista. Kiinteistösijoituksissa Varman ilmastotavoitteena on, että kiinteistöjen käyttämä lämpö on päästötöntä 2030 ja kiinteistöjen käyttämä sähkö vuoteen 2025 mennessä.

Varma liittyi ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä mukaan PPCA-aloitteeseen (Powering Past Coal Alliance), jonka tarkoitus on edistää luopumista hiilivoimasta.

Varman Salmisaaressa sijaitseva pääkonttori päätti siirtyä käyttämään kiertolämpöä. Kiertolämpö on päästötöntä, hiilineutraalia ja 100-prosenttisesti kierrätettyä ja jatkojalostettua hukkalämpöä.

2019

Sitoumukset

  • Lyhyemmällä aikavälillä pienennämme sijoitustemme hiilijalanjälkeä (suhteessa liikevaihtoon) noteeratuissa osakesijoituksissa 25 %, noteeratuissa yrityslainasijoituksissa 15 % sekä kiinteistösijoituksissa 15 % suhteessa bruttoneliöihin (2015-2020).
  • Tavoitteenamme on myös oman toiminnan ja toimitusketjun hiilijalanjäljen pienentäminen. Oman toimintamme CO2-päästöissä tavoittelemme 15 % vähennystä (2015-2020).
  • Vuoden 2019 lopussa hiilijalanjälki oli pienentynyt 44 % vuoden 2015 tasosta.

Saavutukset

  • Vuonna 2019 hiilijalanjäljet olivat keventyneet 2015 tasosta osakesijoituksissa 16 %, yrityslainoissa 20 % ja kiinteistösijoituksissa 27 %. Vuoden 2019 lopussa hiilijalanjälki oli pienentynyt 44 % vuoden 2015 tasosta.
  • Syksyllä 2019 julkaistuissa ilmastotavoitteissamme asetimme uudet päämäärät sijoitusten hiilijalanjäljen seurantaan. Seuraamme ja raportoimme sijoitusten hiilijalanjälkiä TCFD:n suositteleman tunnusluvun mukaan. Tavoitteenamme on vähentää noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä eli kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vuoden 2016 tasosta 30 % vuoteen 2023 mennessä, 40 % vuoteen 2025 mennessä.

Yrityksen kuvaus

Varma on Suomessa tehtävän työn eläkevakuuttaja. Huolehdimme yksityisten yrittäjien ja työntekijöiden lakisääteisestä työeläketurvasta. Sijoitamme vakuutusmaksuina kerätyt varat vastuullisesti ja vakavaraisesti.

Varma logo