Sijoitussalkkumme on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä

Varma

Vuoteen 2020 mennessä sitouduimme keventämään hiilijalanjälkeämme osakesijoituksissa 25 % sekä yrityslainoissa ja kiinteistösijoituksissa 15 %. Saavutimme tavoitteet, kun osakesijoitustemme hiilijalanjälki keveni 29 %, yrityslainojen 23 % ja kiinteistösijoitusten 47 %.

Tavoitteenamme on myös oman toiminnan ja toimitusketjun hiilijalanjäljen pienentäminen. Oman toimintamme CO2-päästöissä tavoittelimme 15 % kevennystä. Ylitimme tavoitteen ja kevensimme päästöjämme jopa 82 %.

Aloitimme 2020 ilmastoremonttien sarjan asuinkerrostaloissa. Uusilla energiaratkaisuilla (mm. maalämpö, lämpöpumput ja aurinkosähkö) korvataan kaukolämmön kulutusta. Remonteilla saadaan aikaan 1 500 lämmityksen osalta hiilineutraalia asuntoa.

Vastuullista sijoittamista edistävä, YK:n alainen Principles for Responsible Investment (PRI) nosti arvioinnissaan toistamiseen Varman vastuullisten sijoittajien kansainväliseen kärkijoukkoon eli PRI Leaders’ Groupiin ilmastoraportointimme ansiosta.

2021

Sitoumukset

 • Tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku 2035 mennessä. Myös omassa toiminnassamme tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
 • Tavoitteinamme on vähentää noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä eli kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vuoden 2016 tasosta 30 % vuoteen 2023 mennessä, 40 % vuoteen 2025 mennessä ja 50 % vuoteen 2027 mennessä.
 • Vuoteen 2025 mennessä sitoudumme poistumaan hiilisijoituksista ja vuoteen 2030 mennessä suljemme sijoituksistamme pois öljynporauksen.
 • Kiinteistösijoituksissa Varman ilmastotavoitteena on, että kiinteistöjen käyttämä sähkö on päästötöntä vuoteen 2025 mennessä ja kiinteistöjen käyttämä lämpö on päästötöntä 2030 mennessä.
 • Tavoitteemme on, että ilmastoallokaatio muodostaa sijoitussalkustamme 20 % vuoteen 2025 mennessä.

Saavutukset

Ei saavutuksia saatavilla.

2020

Sitoumukset

 • Vuosien 2015 ja 2020 välillä sitouduimme keventämään hiilijalanjälkeämme osakesijoituksissa 25 %, yrityslainoissa 15 % ja kiinteistösijoituksissa 15 %. Oman toimintamme hiilijalanjälkeä sitouduimme keventämään 15 % vuosien 2015 ja 2020 välillä.
 • Tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku 2035 mennessä.
 • Tavoitteinamme on vähentää noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä eli kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vuoden 2016 tasosta 30 % vuoteen 2023 mennessä, 40 % vuoteen 2025 mennessä ja 50 % vuoteen 2027 mennessä.
 • Osakesijoituksissa öljynporaus suljetaan pois 2030, ja jo tätä aikaisemmin 2025, Varma sitoutuu poistumaan hiilisijoituksista.
 • Kiinteistösijoituksissa Varman ilmastotavoitteena on, että kiinteistöjen käyttämä lämpö on päästötöntä 2030 ja kiinteistöjen käyttämä sähkö päästötöntä vuoteen 2025 mennessä.
 • Kokoamme eri omaisuuslajien sijoituksista ilmastoallokaation, jonka sijoitukset ovat ilmastoystävällisiä esimerkiksi toimialansa, valmistamansa tuotteen tai palvelun tai asettamiensa päästövähennysten perusteella. Tavoitteena on, että allokaatio muodostaa sijoitussalkustamme 20 % vuonna 2025.

Saavutukset

 • Saavutimme kaikki sijoitustoimintamme hiilijalanjälkitavoitteet vuonna 2020. Hiilijalanjäljet keventyivät vuoden 2015 tasosta osakesijoituksissa 29 % (tavoite: 25 %), yrityslainoissa 23 % (tavoite: 15 %) ja kiinteistösijoituksissa 47 % (tavoite: 15 %).
 • Oman toimintamme hiilijalanjälki pieneni 82 % vuodesta 2015 (tavoite 15 %).
 • Noteerattujen yrityslainojen päästöt pienenivät 25 % (tavoite 2027: 50 %) ja osakesijoitusten päästöt pienenivät 16 % (tavoite 2027: 50 %).
 • Kivihiilen osuus sijoituksistamme oli vuonna 2020 enää 1,6 % (tavoite 2025: 0 %) ja öljynporauksen osuus enää 0,5 % (tavoite 2030: 0 %)
 • Vuonna 2020 kiinteistösijoitustemme sähköstä 23 % oli päästötöntä (tavoite 2025: 100 %) ja lämmöstä 19 % päästötöntä (tavoite 2030: 100 %).
 • Vuoden 2020 lopussa ilmastoallokaation osuus koko sijoitussalkusta oli 12,4 prosenttia (tavoite 2025: 20 %).

2019

Sitoumukset

 • Lyhyemmällä aikavälillä pienennämme sijoitustemme hiilijalanjälkeä (suhteessa liikevaihtoon) noteeratuissa osakesijoituksissa 25 %, noteeratuissa yrityslainasijoituksissa 15 % sekä kiinteistösijoituksissa 15 % suhteessa bruttoneliöihin (2015-2020).
 • Tavoitteenamme on myös oman toiminnan ja toimitusketjun hiilijalanjäljen pienentäminen. Oman toimintamme CO2-päästöissä tavoittelemme 15 % vähennystä (2015-2020).
 • Vuoden 2019 lopussa hiilijalanjälki oli pienentynyt 44 % vuoden 2015 tasosta.

Saavutukset

 • Vuonna 2019 hiilijalanjäljet olivat keventyneet 2015 tasosta osakesijoituksissa 16 %, yrityslainoissa 20 % ja kiinteistösijoituksissa 27 %. Vuoden 2019 lopussa hiilijalanjälki oli pienentynyt 44 % vuoden 2015 tasosta.
 • Syksyllä 2019 julkaistuissa ilmastotavoitteissamme asetimme uudet päämäärät sijoitusten hiilijalanjäljen seurantaan. Seuraamme ja raportoimme sijoitusten hiilijalanjälkiä TCFD:n suositteleman tunnusluvun mukaan. Tavoitteenamme on vähentää noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä eli kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vuoden 2016 tasosta 30 % vuoteen 2023 mennessä, 40 % vuoteen 2025 mennessä.

Yrityksen kuvaus

Varma on Suomessa tehtävän työn eläkevakuuttaja. Huolehdimme yksityisten yrittäjien ja työntekijöiden lakisääteisestä työeläketurvasta. Sijoitamme vakuutusmaksuina kerätyt varat vastuullisesti ja vakavaraisesti.

Katariina Sillander
Viestintä- ja yritysvastuupäällikkö
040 709 9836
katariina.sillander@varma.fi

Varma logo