Olemme Suomen suurin yksityinen työeläkevakuutusyhtiö. Tavoitteenamme on sijoittaa eläkevarat (55 mrd. euroa) hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä. Olemme merkittävä kotimainen sijoittaja ja pääkaupunkiseudulla vaikutuksemme näkyy konkreettisesti erityisesti kiinteistösijoitustemme kautta. Ilmastokumppanien avulla voimme tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Olimme jälleen mukana tuomassa markkinoille vastuulliseen vertailuindeksiin sijoittavia osakeindeksirahastoja, vuoden 2020 aikana myös kehittyvillä markkinoilla. Olemme sijoittaneet yli 5 miljardia euroa eli 90 prosenttia listatun osakesalkkumme passiivisijoituksista näihin vastuulliseen vertailuindeksiin sijoittaviin rahastoihin. Vuonna 2020 vertailuindeksistä suljettiin pois merkittävästi hiiliperäiseen liiketoimintaan liittyviä yhtiöitä, kuten kivihiilestä riippuvaiset yhtiöt. Indeksin hiilijalanjäljen on arvioitu laskevan noin kolmanneksen kyseisen metodologiamuutoksen myötä. Tällä on merkittävä vaikutus myös kokonaissalkkumme hiilijalanjälkeen, koska vastuulliset passiiviset sijoituksemme ovat lähes 10 % koko sijoitussalkustamme.

Paikallisesti merkittävin ilmastotekomme: Saimme RAKLIlta Vuoden rakennuttaja -palkinnon. Perusteluissa korostettiin, että olemme esimerkillisesti huomioineet muun muassa rakentamisessa ympäristösertifiointia, energiatehokkuutta ja esteettömyyttä kaikille käyttäjäryhmille. Allekirjoitimme myös uuden Green deal -purkusopimuksen RAKLIn jäsenyrityksenä. Tavoitteena on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Ilmarisen toimitalosta purettavat eristys- ja lämpölasit kierrätettiin lasivillan raaka-aineeksi kiertotalouden pilottiprojektissa yhdessä Saint-Gobain Finlandin ja Uusioaineksen kanssa. Jatkoimme myös vahvaa panostusta LEED-sertifiointeihin. Uutena lähes koko Kämp-kortteli on nyt sertifioitu.

2021

Åtaganden

Tavoitteenamme on sijoittaa eläkevarat (55 mrd. euroa) hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä.

Vuonna 2020 julkaistujen tavoitteiden lisäksi vuoden 2021 aikana julkaisemme omaisuuslajikohtaisia ilmastotiekarttoja käytännön toimenpiteineen. Esimerkkinä:

 • Kotimaisissa kiinteistösijoituksissa olemme sitoutuneet 2017–2025 asuinkiinteistöjen sopimukseen (VAETS) ja toimitilakiinteistöjen sopimukseen (TETS). Sopimuskauden loppuun mennessä tavoitteena on saavuttaa 10,5 prosentin säästöt edellisellä sopimuskaudella saavutetusta tasosta. Tällä hetkellä olemme edellä tavoitetta.
 • Pienennämme kiinteistökantamme hiilijalanjälkeä 20 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä
 • Edellytämme LEED kultatasoa kaikilta rakennuttamiltamme uusilta toimitilakiinteistöiltä. Käytämme kiinteistöjen käytön aikaisessa sertifioinnissa LEEDin v4-työkaluversiota, joka on kriteereiltään tiukin käytössä olevista versioista. Jatkamme dialogia indeksitarjoajan kanssa vertailuindeksin kehittämisestä edelleen vähähiilisempään suuntaan.

Huomioimme ilmaston myös omassa toiminnassamme; esimerkkinä otimme vuonna 2021 käyttöön työsuhdepolkupyörät ja kierrätämme pääkonttorin ikkunalasit rakennusmateriaalina.

Prestationer

Inga prestationer för iår.

2020

Åtaganden

Tavoitteenamme on sijoittaa eläkevarat (55 mrd. euroa) hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä.

 • Käytämme hiiliriskilaskentaa osana sijoituskohteiden tarkastelua.
 • Kehitämme omaa analyysiamme.
 • Raportoimme sijoitussalkun ilmastoriskeistä ja -mahdollisuuksista läpinäkyvästi.
 • Vaikutamme aktiivisiin ja passiivisiin sijoituksiimme ilmastonmuutoksen huomioimisessa.
 • Vahvistamme hiilinieluja metsäomistusten, luonnonvarojen kestävän käytön ja teknologisen kehityksen avulla.

Edellisen ilmastotiekarttamme 2016-20 tavoitteet:

 • Kasvatamme sijoituksia kestävän kehityksen tavoitteiden ratkaisuihin.
 • Pienennämme listatun osakesalkun ja yrityslainasalkun hiilijalanjälkeä.
 • Kasvatamme sijoituskohteena olevien sähköyhtiöiden uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta.
 • Pienennämme kiinteistösijoitustemme hiilijalanjälkeä ja parannamme energiatehokkuutta.
 • Jatkamme aktiivista vuoropuhelua ja vaikuttamista sijoituskohteisiimme ilmastoasioiden osalta.
 • Sijoituskohteenamme olevat sähkö-, polttoaine- ja autoyhtiöt ovat linjassa Pariisin ilmastotavoitteiden kanssa.

Prestationer

Sekä aktiivisten että passiivisten osakesijoitustemme käyttämään vertailuindeksiin tuli uusi korkean hiiliriskin huomioiva muutos; merkittävästi hiiliperäiseen liiketoimintaan liittyvät yhtiöt, kuten kivihiilestä riippuvaiset yhtiöt suljettiin pois indeksistä. Indeksin hiilijalanjäljen on arvioitu laskevan noin kolmanneksen kyseisen metodologiamuutoksen myötä.

Laajensimme passiivisten sijoituksiamme vastuullista osakeindeksiä seuraaviin rahastoihin myös kehittyville markkinoille, olemme sijoittaneet noin 5 miljardia euroa eli 90 prosenttia passiivista listatuista osakesijoituksista vastuullisuusindeksiä seuraaviin rahastoihin, mikä vastaa lähes 10 %:a koko sijoitussalkustamme.

Lähes kaikki edellisen ilmastotiekartan 2016-20 tavoitteet saavutettiin.

 • Kiinteistösijoitusten osalta ylitimme tavoitteet kirkkaasti.
 • Listatun osakesalkun ja yrityslainasalkun hiilijalanjälki pieneni.
 • Lisäsimme sijoituksia kestävän kehityksen ratkaisuihin ja sijoituskohteena olevien sähköyhtiöiden uusiutuvan energian osuus kasvoi.
 • Metsäsijoitustemme hiilinielu kasvoi.

Vaikutimme listattuihin osakesijoituskohteisiimme pohjoismaisen yhteistyön NEC.n kautta ilmastoraportointiteemalla.

Pääsimme PRI:n (YK:n alainen Principles for Responsible Investment) Leaders’ Groupiin ansiokkaan ilmastoraportointimme osalta.

Hankimme lisää ilmastodataa ja -analytiikkaa ja hiili-intensiteetin osalta siirryimme laajempaan tarkasteluun: huomioimme kivihiilen lisäksi muutkin fossiiliset polttoaineet.

Hiilijalanjälkiraportointi laajeni kattamaan valtiolainasalkun, raportoimme myös ilmastonmuutoksen fyysisistä ja transitioriskeistä sekä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesta kahden asteen skenaariosta.

Lisätietoja yritysvastuuraportistamme.

2019

Åtaganden

 • Etsimme aktiivisesti sijoituskohteita, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksen tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Tavoitteemme on sijoittaa hoitamamme eläkevarat hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä.
 • Olemme mukana sopimuskaudella 2017–2025 asuinkiinteistöjen sopimuksessa (VAETS) ja toimitilakiinteistöjen sopimuksessa (TETS). Sopimuskauden loppuun mennessä tavoitteena on saavuttaa 10,5 prosentin säästöt edellisellä sopimuskaudella saavutetusta tasosta.

Prestationer

 • Olimme mukana luomassa kansainvälisiä passiivisia pörssilistattuja indeksirahastoja, jotka ottavat huomioon muun muassa ilmastokysymykset. Vuoden lopussa noin 70 prosenttia passiivisista sijoituksistamme oli vastuullisissa rahastoissa.

2018

Åtaganden

 • Etsimme aktiivisesti sijoituskohteita, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksen tuomista liiketoimintamahdollisuuksista.
 • Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa kestävän kehityksen ratkaisuihin keskittynyt liikevaihto osakesalkustamme 12 %:iin (2016-2020), sillä edellytyksellä, että sijoituskohteet täyttävät myös taloudelliset kriteerit.
 • Tavoitteenamme on pienentää suorien kotimaisten kiinteistösijoitustemme hiilijalanjälkeä 10 prosenttia (2016-2020) ja 20 prosenttia (2016-2025).
 • Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että sijoituksemme ovat linjassa Pariisin sopimuksen kahden asteen tavoitteen kanssa. Tarkastelemme säännöllisesti osana kokonaisvaltaista riskienarviointia listatut osakesijoituksemme tämän tavoitteen näkökulmasta.

Prestationer

 • Ilmastojärjestö AODP:n vertailussa saimme kolmanneksi parhaan A-luokituksen. Maailman sadan suurimman eläkesijoittajan joukossa olimme yhdeksäs.
 • AODP:n Winning Climate Strategies -raportti nosti Ilmarisen esimerkiksi ilmastokysymysten huomioimisessa sijoitustoiminnassa.
 • Vuoden 2018 kestävän kehityksen ratkaisujen sijoitusten taso oli 7,9 prosenttia suorista listatuista osakesijoituksista.
 • Yritysvastuuraporttimme 2018 (pdf)

Yrityksen kuvaus

Olemme Suomen suurin yksityinen työeläkevakuutusyhtiö. Keskinäisenä työeläkeyhtiönä olemme kokonaan asiakkaittemme omistama. Tehtävämme on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Tarjoamme lakisääteisiä työntekijän ja yrittäjän eläkevakuutuksia Suomessa toimiville työnantajille ja yrittäjille. Edistämme parempaa työelämää ja näin autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikkiaan vastaamme lähes 1,2 miljoonan ihmisen eläketurvasta. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.

Lisätietoja osoitteesta ilmarinen.fi sekä yritysvastuuraportistamme.

Joona Raudaskoski
Yritysvastuu- ja viestintäpäällikkö
010 284 2113
joona.raudaskoski@ilmarinen.fi

Ilmarisen logo