Ilmarisen toimitalolle LEED-ympäristöluokitus

Ilmarinen

Vuoden ilmastotekomme

Haimme 12 olemassa olevalle kiinteistölle kansainvälistä LEED-ympäristöluokitusta (Leadership in Energy and Environmental Design). Hankkeen ensimmäisenä kiinteistönä luokituksen sai Ilmarisen oma toimitalo Helsingin Ruoholahdessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää rakennusten ylläpitoa siten, että ne täyttävät ylimpien LEED-luokitusten vaatimukset.

2019

Åtaganden

 • Etsimme aktiivisesti sijoituskohteita, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksen tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Tavoitteemme on sijoittaa hoitamamme eläkevarat hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä.
 • Olemme mukana sopimuskaudella 2017–2025 asuinkiinteistöjen sopimuksessa (VAETS) ja toimitilakiinteistöjen sopimuksessa (TETS). Sopimuskauden loppuun mennessä tavoitteena on saavuttaa 10,5 prosentin säästöt edellisellä sopimuskaudella saavutetusta tasosta.

Prestationer

 • Olimme mukana luomassa kansainvälisiä passiivisia pörssilistattuja indeksirahastoja, jotka ottavat huomioon muun muassa ilmastokysymykset. Vuoden lopussa noin 70 prosenttia passiivisista sijoituksistamme oli vastuullisissa rahastoissa.

2018

Åtaganden

 • Etsimme aktiivisesti sijoituskohteita, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksen tuomista liiketoimintamahdollisuuksista.
 • Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa kestävän kehityksen ratkaisuihin keskittynyt liikevaihto osakesalkustamme 12 %:iin (2016-2020), sillä edellytyksellä, että sijoituskohteet täyttävät myös taloudelliset kriteerit.
 • Tavoitteenamme on pienentää suorien kotimaisten kiinteistösijoitustemme hiilijalanjälkeä 10 prosenttia (2016-2020) ja 20 prosenttia (2016-2025).
 • Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että sijoituksemme ovat linjassa Pariisin sopimuksen kahden asteen tavoitteen kanssa. Tarkastelemme säännöllisesti osana kokonaisvaltaista riskienarviointia listatut osakesijoituksemme tämän tavoitteen näkökulmasta.

Prestationer

 • Ilmastojärjestö AODP:n vertailussa saimme kolmanneksi parhaan A-luokituksen. Maailman sadan suurimman eläkesijoittajan joukossa olimme yhdeksäs.
 • AODP:n Winning Climate Strategies -raportti nosti Ilmarisen esimerkiksi ilmastokysymysten huomioimisessa sijoitustoiminnassa.
 • Vuoden 2018 kestävän kehityksen ratkaisujen sijoitusten taso oli 7,9 prosenttia suorista listatuista osakesijoituksista.
 • Yritysvastuuraporttimme 2018 (pdf)

Yrityksen kuvaus

Tehtävämme on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Edistämme parempaa työelämää ja näin autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikkiaan vastaamme lähes 1,2 miljoonan ihmisen eläketurvasta. Eläkevastuiden katteena on lähes 49 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi.

Tutustu siihen, miten hoidamme eläketurvaa: https://www.ilmarinen.fi/ilmarinen/taloudellisia-tietoja

Ilmarisen logo