Ilmarisen toimitalolle LEED-ympäristöluokitus

Ilmarinen

Vuoden ilmastotekomme

Haimme 12 olemassa olevalle kiinteistölle kansainvälistä LEED-ympäristöluokitusta (Leadership in Energy and Environmental Design). Hankkeen ensimmäisenä kiinteistönä luokituksen sai Ilmarisen oma toimitalo Helsingin Ruoholahdessa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää rakennusten ylläpitoa siten, että ne täyttävät ylimpien LEED-luokitusten vaatimukset.

2018

Sitoumukset

  • Etsimme aktiivisesti sijoituskohteita, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksen tuomista liiketoimintamahdollisuuksista.
  • Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa kestävän kehityksen ratkaisuihin keskittynyt liikevaihto osakesalkustamme 12 %:iin (2016-2020), sillä edellytyksellä, että sijoituskohteet täyttävät myös taloudelliset kriteerit.
  • Tavoitteenamme on pienentää suorien kotimaisten kiinteistösijoitustemme hiilijalanjälkeä 10 prosenttia (2016-2020) ja 20 prosenttia (2016-2025).
  • Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että sijoituksemme ovat linjassa Pariisin sopimuksen kahden asteen tavoitteen kanssa. Tarkastelemme säännöllisesti osana kokonaisvaltaista riskienarviointia listatut osakesijoituksemme tämän tavoitteen näkökulmasta.

Saavutukset

  • Ilmastojärjestö AODP:n vertailussa saimme kolmanneksi parhaan A-luokituksen. Maailman sadan suurimman eläkesijoittajan joukossa olimme yhdeksäs.
  • AODP:n Winning Climate Strategies -raportti nosti Ilmarisen esimerkiksi ilmastokysymysten huomioimisessa sijoitustoiminnassa.
  • Vuoden 2018 kestävän kehityksen ratkaisujen sijoitusten taso oli 7,9 prosenttia suorista listatuista osakesijoituksista.
  • Yritysvastuuraporttimme 2018 (pdf)