Gaia on ilmastopositiivinen yritys ja ratkaisemme ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita päivittäin yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa

Gaia Consulting Oy

Vuoden 2020 aikana Gaia tuki useaa eri toimialaa, organisaatiota ja yritystä laskemaan päästönsä, asettamaan päästötavoitteensa ja laatimaan hiilitiekartan päästövähennysten saavuttamiseksi. Suomen kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite on mahdollista saavuttaa, mutta vaatii kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Samalla se muuttaa arvoketjuja ja luo uusia toimintatapoja, joille on kansainvälistä kysyntää.

2021

Åtaganden

Huhtikuussa 2021 Gaiasta tuli Sweco Finlandin tytäryhtiö. Swecon tavoitteena on olla hiilineutraali yritys Suomessa vuonna 2035 ja globaalisti vuonna 2040. Vuoden 2021 aikana Gaia ja Sweco selkeyttävät yhteistä tarinaa, ja katsovat kuinka Gaia jo voi tukea emoyhtiönsä matkaa hiilineutraaliksi. Sweco-konserni on myös sitoutunut Science-based Targets -aloitteeseen.

Prestationer

Inga prestationer för iår.

2020

Åtaganden

  • Otamme ilmastositoumukset ja päästöjen vähentämisen huomioon kaikessa Gaian toiminnassa.
  • Gaia on enemmän kuin ilmastoneutraali: olemme ilmastopositiivisia. Olemme sitoutuneet kompensoimaan ilmastopäästömme 200-prosenttisesti vuodesta 2012 alkaen eli vaikutuksemme ilmastoon on myönteinen.
  • Gaia hankkii päästövähenemiä ilmastohankkeista, jotka auttavat kehitysmaita varautumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Prestationer

  • Vuonna 2020 kokonaispäästömme laskivat 70 % edelliseen vuoteen verrattuna. Gaian hiilijalanjäljestä suuri osa on syntynyt liikematkustamisesta, ja COVID-19-pandemian vuoksi matkustus vaihtui etätyöskentelyyn. Gaia on jo aiemmin pyrkinyt minimoimaan matkustustarpeen sähköisten viestintävälineiden avulla ja pandemia nopeutti sähköisten viestintävälineiden käyttöönottoa myös asiakasorganisaatioissa.
  • Päästöt, joiden syntyä emme pysty välttämään, kompensoimme kaksinkertaisesti. Kompensointi on hyväksytty ja osin myös välttämätön tapa saavuttaa ilmastotavoitteet. Gaia haluaa tuoda esiin erilaisia vaihtoehtoja päästöjen kompensointiin. Vuonna 2020 Gaia valitsi hyvityskohteeksi Gold Standardin projektin, jossa perheille Laosissa mahdollistetaan puhdas juomavesi. TerraClear tarjoaa pääsyn puhtaaseen juomaveteen valmistamalla ja jakamalla yli 33 000 keraamista suodatinta, jotka tavoittavat arviolta 150 000 ihmistä yli 500 Laosin kylässä.

2019

Åtaganden

  • Otamme ilmastositoumukset ja päästöjen vähentämisen huomioon kaikessa Gaian toiminnassa.
  • Gaia on enemmän kuin ilmastoneutraali: olemme ilmastopositiivisia. Olemme sitoutuneet kompensoimaan ilmastopäästömme 200-prosenttisesti vuodesta 2012 alkaen eli vaikutuksemme ilmastoon on myönteinen.
  • Gaia hankkii päästövähenemiä ilmastohankkeista, jotka auttavat kehitysmaita varautumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Prestationer

  • Vuonna 2019 kokonaispäästömme kasvoivat 24 % edelliseen vuoteen verrattuna pääasiassa yrityksen kasvuun liittyvästä liikematkustamisen lisääntymisestä johtuen. Lentomatkustus muodostaa noin 66 % Gaian hiilijalanjäljestä. Gaia pyrkii minimoimaan matkustustarpeen sähköisten viestintävälineiden avulla ja kiinnittää siihen erityistä huomiota myös jatkossa.
  • Päästöt, joiden syntyä emme pysty välttämään, kompensoimme kaksinkertaisesti. Kompensointi on hyväksytty ja osin myös välttämätön tapa saavuttaa ilmastotavoitteet. Gaia haluaa tuoda esiin erilaisia vaihtoehtoja päästöjen kompensointiin. Vuonna 2019 Gaia valitsi hyvityskohteeksi Gold Standardin projektin, jossa paikallisyhteisöt suojelevat ja kasvattavat uutta metsää ylihakkuista ja eroosiosta kärsivässä Etiopiassa. Projektin tuotoilla toteutetaan myös paikallisia koulutus-, terveys- ja ympäristöaloitteita. Yli miljoonan tonnin arvioidun päästövähenemän lisäksi projektilla edistetään ekosysteemin pitkän ajan toipumista sekä yhteisöjen ilmastollista ja sosiaalista kestävyyttä.

Yrityksen kuvaus

Gaia Consulting Oy on kestävän liiketoiminnan kansainvälinen asiantuntijayritys, jolla on lähes kolmenkymmenen vuoden monipuolinen kokemus kestävän liiketoiminnan teknologioiden, palveluiden ja markkinoiden kehityksestä ja vaikutusten arvioinnista Suomessa ja globaalisti. Gaia on enemmän kuin hiilineutraali yritys, sillä vähennämme järjestelmällisesti omia ilmastopäästöjämme ja kompensoimme jäljelle jääneet päästöt 200-prosenttisesti. Kompensoimme enemmän kuin tuotamme, koska tavoitteenamme on vähentää ilmakehän päästöjä – olemme siis ilmastopositiivinen yritys. Lisäksi ratkaisemme ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita päivittäin yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Lisätietoja: gaia.fi.

Yhteyshenkilö:

Ulla Heinonen
Toimitusjohtaja
Gaia Consulting Oy
+358 40 550 6982
ulla.heinonen@gaia.fi