Carbonless-prosessi auttaa rakentamaan parhaan ratkaisun päästöjen vähentämiseen

Gaia Group Oy

Vuoden ilmastotekomme

Gaia auttaa asiakkaitaan tekemään maailmasta puhtaamman ja turvallisemman. Teemme vuosittain kymmeniä hiilijalanjälkeen ja -kädenjälkeen liittyviä hankkeita asiakkaidemme kanssa. Gaian vuonna 2019 lanseeraama Carbonless-prosessi auttaa rakentamaan kullekin asiakkaalle parhaan ratkaisun päästöjen vähentämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Carbonless -prosessin myötä yrityksillä, kaupungeilla ja julkisilla toimijoilla on helpompi tapa tarkastella päästöjään, löytää kustannustehokkaat ja vaikuttavat toimet vähentää niitä sekä saavuttaa ilmastoneutraalisuus.

2019

Sitoumukset

  • Otamme ilmastositoumukset ja päästöjen vähentämisen huomioon kaikessa Gaian toiminnassa.
  • Gaia on enemmän kuin ilmastoneutraali: olemme ilmastopositiivisia. Olemme sitoutuneet kompensoimaan ilmastopäästömme 200-prosenttisesti vuodesta 2012 alkaen eli vaikutuksemme ilmastoon on myönteinen.
  • Gaia hankkii päästövähenemiä ilmastohankkeista, jotka auttavat kehitysmaita varautumaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Saavutukset

  • Vuonna 2019 kokonaispäästömme kasvoivat 24 % edelliseen vuoteen verrattuna pääasiassa yrityksen kasvuun liittyvästä liikematkustamisen lisääntymisestä johtuen. Lentomatkustus muodostaa noin 66 % Gaian hiilijalanjäljestä. Gaia pyrkii minimoimaan matkustustarpeen sähköisten viestintävälineiden avulla ja kiinnittää siihen erityistä huomiota myös jatkossa.
  • Päästöt, joiden syntyä emme pysty välttämään, kompensoimme kaksinkertaisesti. Kompensointi on hyväksytty ja osin myös välttämätön tapa saavuttaa ilmastotavoitteet. Gaia haluaa tuoda esiin erilaisia vaihtoehtoja päästöjen kompensointiin. Vuonna 2019 Gaia valitsi hyvityskohteeksi Gold Standardin projektin, jossa paikallisyhteisöt suojelevat ja kasvattavat uutta metsää ylihakkuista ja eroosiosta kärsivässä Etiopiassa. Projektin tuotoilla toteutetaan myös paikallisia koulutus-, terveys- ja ympäristöaloitteita. Yli miljoonan tonnin arvioidun päästövähenemän lisäksi projektilla edistetään ekosysteemin pitkän ajan toipumista sekä yhteisöjen ilmastollista ja sosiaalista kestävyyttä.

Yrityksen kuvaus

Gaia on riippumaton kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto. Autamme asiakkaitamme parantamaan kilpailukykyään vastuullisella ja ympäristöä kunnioittavalla liiketoiminnalla. Kestävä liiketoiminta tuottaa vähemmästä enemmän. Se on tehokkuutta, pienempiä riskejä ja uusia mahdollisuuksia.

Gaia on enemmän kuin hiilineutraali yritys, sillä vähennämme järjestelmällisesti omia ilmastopäästöjämme ja kompensoimme jäljelle jääneet päästöt 200-prosenttisesti. Kompensoimme enemmän kuin tuotamme, koska tavoitteenamme on vähentää ilmakehän päästöjä – olemme siis ilmastopositiivinen yritys. Lisäksi ratkaisemme ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita päivittäin yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.