Maamassojen ja purkumateriaalien kiertotalous

Maamassojen ja purkumateriaalien hyödyntäminen maarakentamisessa

Helsingissä rakennetaan paljon. Rakentamisen yhteydessä kaivetaan toisinaan suuriakin määriä maa-aineksia. Helsingissä ylijäämämaiden vastaanottopaikat ovat olleet vähissä, mikä on aikaisempina vuosina johtanut maa-aineksien kuljettamiseen pitkienkin etäisyyksien päähän. Tästä on aiheutunut paitsi päästöjä myös huomattavia kustannuksia kaupungille. Tilanteen korjaamiseksi kaupunginjohtaja perusti v. 2009 maa-aineksia koordinoivan työryhmän (massatyöryhmä), joka laati kaupungille Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelman vuosille 2014 – 2017.

Kehittämisohjelman tavoitteet olivat:

  1. kaivumaiden määrän vähentäminen
  2. kaivumaiden uudelleenkäyttö ja materiaalihyötykäyttö
  3. ylijäämämaiden vastaanottopaikkojen turvaaminen

Kehittämisohjelman toimenpiteiden ansiosta voidaan todeta, että maa-ainesten uudelleenkäyttö rakennushankkeissa on Helsingissä jokseenkin vakiintunutta.

Massatyöryhmä on valmistellut kehittämisohjelman jatkoksi Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen periaatteet ja toimenpideohjelman, jotka Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on 24.9.2019 hyväksynyt. Niissä tavoitteiksi on asetettu:

  1. Kaivumaiden vähentäminen
  2. Rakentamisesta aiheutuvien CO2-päästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentäminen
  3. Materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistäminen
  4. Kaivumaiden loppusijoituksen turvaaminen

 

Yhteydenotot:

Mikko Suominen

Massakoordinaattori

Kaupunkiympäristön toimiala /Helsingin kaupunki

mikko.suominen@hel.fi