Klimatgärningar på arbetsplatsen

Vi tillbringar en stor del av vår tid på arbetet. Effektiva klimatgärningar på arbetsplatsen är hållbara anskaffningar och trafikval, effektivt bruk av lokalerna, minskning i avfallsmängderna och energisparande tillvägagångssätt. Se nedan tipsen för arbetsplatsen!

Ekostöd

Miljöinformation (Företagarna i Finland

Energisparveckan (Motiva)

Smart arbetspendling (HRT)