Olemme vähentäneet hiilidioksidipäästöjämme 53 prosenttia vuodesta 2016

TietoEVRY Corporation

Vuoden ilmastotekomme

Vähensimme suoria ja energiankulutuksestamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjämme 53 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Vähensimme liikematkustuksen hiilidioksidipäästöjä 5 % eli 680 tonnia vuoden 2019 aikana verrattuna edelliseen vuoteen.

2019

Sitoumukset

 • Vähennämme energiankuluksemme hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (lähtövuosi 2016).
 • Siirrymme uusiutuvaan energiaan ja tehostamme toimintamme energiatehokkuutta niin kiinteistöissä kuin konesaleissa.
 • Raportoimme omat sekä asiakkaille syntyneitä päästösäästöjä vuosittain.

Saavutukset

 • Vähensimme suoria ja energiankulutuksestamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjämme 53 prosenttia vuoden 2016 tasosta.
 • Vähensimme liikematkustuksen hiilidioksidipäästöjä 5 % eli 680 tonnia vuoden 2019 aikana verrattuna edelliseen vuoteen.
 • Kokonaisenergiankulutuksemme väheni 2,3 % vuoteen 2018 verrattuna. Suomen toimistoissa energiankulutus laski 6% edellisestä vuodesta.
 • Käytimme Pohjoismaisissa konesaleissamme 100% uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä (pääasiassa tuulivoimaa).
 • Luovutimme konesaleista lämpöenergiaa takaisin kaukolämpöverkkoon. Vuonna 2019 konesalin lämpöenergialla lämmitettiin 745 omakotitaloa Espoossa.
 • Asiakkaidemme raportoidut päästösäästöt olivat 78 kilotonnia hiilidioksidia vuonna 2019.

2018

Sitoumukset

Tieto Oyj:

 • Vähennämme energiankulutuksemme hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä lähtövuodesta 2016.
 • Tehostamme toimintamme energiatehokkuutta niin kiinteistöissä kuin konesaleissa ja pyrimme käyttämään uusiutuvaa energiaa.
 • Pyrimme vähentämään sisäisen liikematkustamisen päästöjä suosimalla videoneuvotteluja ja virtuaalisia kokouksia.
 • Raportoimme sekä omat että asiakkaille syntyneet hiilidioksidipäästösäästöt vuosittain.
 • Teemme yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa kannustaaksemme työntekijöitämme yhä kestävämpään työmatkaliikkumiseen

Saavutukset

Tieto Oyj:

 • Kokonaisenergiankulutuksemme väheni 7 % edellisestä vuodesta. Tämä vähennys vastaa 350 kotitalouden lämmittämiseen tarvittavaa energiamäärää.
 • Vähensimme energiankulutuksemme hiilidioksidipäästöjä 56 % vuoden 2016 tasosta ja saavutimme vuodelle 2020 asetetun tavoitteen etuajassa.
 • Vähensimme liikematkustuksen hiilidioksidipäästöjä 1,5 miljoonaa kilogrammaa vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
 • Asiakkaidemme raportoidut päästösäästöt olivat 76 kilotonnia hiilidioksidia vuonna 2018.
 • 60 % työntekijöistämme globaalisti työskenteli ympäristösertifioiduissa (LEED/BREEAM) toimistoissa.

Yrityksen kuvaus

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Lisää tietoa ilmastotavoitteistamme ja jo tehdyistä toimenpiteistä löydät vuosikertomuksemme yhteydessä julkaistusta vastuullisuusraportistamme: https://ar2019.tietoevry.com/siteassets/download/sustainability-report-2019.pdf

 

TietoEVRY-logo.