Tavoitteena hiilineutraalius omissa toiminnoissamme vuoteen 2025 mennessä

TietoEVRY

Kasvatimme vihreän sähkön käyttöä toiminnoissamme ja vähensimme näin 9011 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Lisäksi saavutimme kansainvälisessä CDP -raportoinnissa, Climate Change -arvioinnissa, parhaan A-luokituksen vuonna 2020.

2021

Commitments

 • Vähennämme oman toimintamme (scope 1 ja 2) hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2023 mennessä vuoden 2020 tasosta.
 • Käytämme 100% uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä toimistoissa ja konesaleissa vuoteen 2023 mennessä.
 • Edistämme kiertotaloutta kierrättämällä ja ohjaamalla uudelleenkäyttöön 100% omista ja asiakkaalle toimitetuista laitteistoista.
 • Kasvatamme hiilikädenjälkeämme yhdessä asiakkaidemme kanssa 10-15% vuosittain.
 • Sitoudumme Science Based Target -aloitteen mukaisiin päästövähennystavoitteisiin.
 • Tavoittelemme hiilineutraaliutta omassa toiminnassamme vuoteen 2025 mennessä.

Achievements

No achievements available for this year.

2020

Commitments

 • Vähennämme energiankuluksemme hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (lähtövuosi 2016).
 • Siirrymme uusiutuvaan energiaan ja tehostamme toimintamme energiatehokkuutta niin kiinteistöissä kuin konesaleissa.
 • Raportoimme omat sekä asiakkaille syntyneitä päästösäästöjä vuosittain.

Achievements

 • Saavutimme 80% osuuden vihreän sähkön käytössä toiminnoissamme ja vähensimme 9011 tonnia hiilidioksidipäästöjä.
 • Käytimme Suomessa sijaitsevissa konesaleissamme 100% uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä (pääasiassa tuulivoimaa).
 • Luovutimme konesaleista lämpöenergiaa takaisin kaukolämpöverkkoon. Vuonna 2020 konesalin lämpöenergialla lämmitettiin esimerkiksi 616 omakotitaloa Espoossa.
 • Asiakkaidemme raportoidut päästösäästöt olivat 68 000 tonnia hiilidioksidia vuonna 2020.
 • Raportoimme ilmastotoimistamme vuosittain kansainvälisessä CDP-kyselyssä. Vuonna 2020 saavutimme Climate Change -arvioinnissa parhaan A-luokituksen.

2019

Commitments

 • Vähennämme energiankuluksemme hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (lähtövuosi 2016).
 • Siirrymme uusiutuvaan energiaan ja tehostamme toimintamme energiatehokkuutta niin kiinteistöissä kuin konesaleissa.
 • Raportoimme omat sekä asiakkaille syntyneitä päästösäästöjä vuosittain.

Achievements

 • Vähensimme suoria ja energiankulutuksestamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjämme 53 prosenttia vuoden 2016 tasosta.
 • Vähensimme liikematkustuksen hiilidioksidipäästöjä 5 % eli 680 tonnia vuoden 2019 aikana verrattuna edelliseen vuoteen.
 • Kokonaisenergiankulutuksemme väheni 2,3 % vuoteen 2018 verrattuna. Suomen toimistoissa energiankulutus laski 6% edellisestä vuodesta.
 • Käytimme Pohjoismaisissa konesaleissamme 100% uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä (pääasiassa tuulivoimaa).
 • Luovutimme konesaleista lämpöenergiaa takaisin kaukolämpöverkkoon. Vuonna 2019 konesalin lämpöenergialla lämmitettiin 745 omakotitaloa Espoossa.
 • Asiakkaidemme raportoidut päästösäästöt olivat 78 kilotonnia hiilidioksidia vuonna 2019.

2018

Commitments

Tieto Oyj:

 • Vähennämme energiankulutuksemme hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä lähtövuodesta 2016.
 • Tehostamme toimintamme energiatehokkuutta niin kiinteistöissä kuin konesaleissa ja pyrimme käyttämään uusiutuvaa energiaa.
 • Pyrimme vähentämään sisäisen liikematkustamisen päästöjä suosimalla videoneuvotteluja ja virtuaalisia kokouksia.
 • Raportoimme sekä omat että asiakkaille syntyneet hiilidioksidipäästösäästöt vuosittain.
 • Teemme yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa kannustaaksemme työntekijöitämme yhä kestävämpään työmatkaliikkumiseen

Achievements

Tieto Oyj:

 • Kokonaisenergiankulutuksemme väheni 7 % edellisestä vuodesta. Tämä vähennys vastaa 350 kotitalouden lämmittämiseen tarvittavaa energiamäärää.
 • Vähensimme energiankulutuksemme hiilidioksidipäästöjä 56 % vuoden 2016 tasosta ja saavutimme vuodelle 2020 asetetun tavoitteen etuajassa.
 • Vähensimme liikematkustuksen hiilidioksidipäästöjä 1,5 miljoonaa kilogrammaa vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
 • Asiakkaidemme raportoidut päästösäästöt olivat 76 kilotonnia hiilidioksidia vuonna 2018.
 • 60 % työntekijöistämme globaalisti työskenteli ympäristösertifioiduissa (LEED/BREEAM) toimistoissa.

Yrityksen kuvaus

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme. Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa.

TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä.

Lisätietoa: tietoevry.com.

Lisää tietoa ilmastotavoitteistamme ja tehdyistä toimenpiteistä löydät vuosikertomuksemme yhteydessä julkaistusta vastuullisuusraportistamme.

 

TietoEVRY-logo.