Lentopäästöt vähenivät 14 % henkilöä kohden, loput päästöt kompensoidaan

PricewaterhouseCoopers Oy, PwC Suomi

Vuoden ilmastotekomme

Saimme vähennettyä lentokilometrejä 14 % henkilöä kohti ja kompensoimme loput päästöt. Rahoitamme PwC-ketjun mukana päästöjä vähentäviä hankkeita, joissa kehitetään esimerkiksi aurinkovoiman käyttöä.

2019

Sitoumukset

 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen henkilömäärään suhteutettuna neljällä prosentilla strategiakaudella 2016–2020.
 • Laskennassa huomioidaan sähkön kulutus, paperinkulutus sekä lento- ja automatkojen päästöt.
 • Etäneuvottelulaitteiden käytön lisääminen 10 prosentilla (2016–2020).
 • Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen järjestämällä erilaisia ympäristöarvoihin liittyviä tapahtumia.

Saavutukset

Ympäristövaikutuksia kuvaavat kokonaislukumme laskivat päättyneellä tilikaudella edellisvuoteen nähden merkittävästi:

 • Paperinkulutuksemme* laski edellisvuodesta 27 % henkilöä kohden.
 • Sähkönkulutuksemme* laski edellisvuodesta 13 % henkilöä kohden.
 • Ajokilometrit laskivat edellisvuodesta 11 % henkilöä kohden.
 • Lentokilometrit laskivat 14 % henkilöä kohden.
 • Hiilidioksidipäästöt per henkilö laskivat edellisvuodesta 26 %.
 • Laajensimme  ja  etäneuvottelumahdollisuuksia vuoden 2018  keväällä, mutta mitattavia lukuja emme ole vielä saaneet kokonaiselta raportointikaudelta.
 • Järjestimme henkilökunnalle vuonna 2019 kaksi henkilöstötilaisuutta yrityksemme yritysvastuuasioista. Sen lisäksi järjestimme Helsingin-toimistolla pyöränhuoltopäivän ja osallistuimme Earth Houriin sammuttamalla Helsingin-toimiston valot.*) Sähkön- ja paperinkulutus kattaa Helsingin-toimiston kulutuksen eli 80 % yhtiön henkilöstöstä.

2018

Sitoumukset

 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen henkilömäärään suhteutettuna neljällä prosentilla strategiakaudella 2016–2020. Laskennassa huomioidaan sähkön kulutus, paperinkulutus sekä lento- ja automatkojen päästöt.
 • Etäneuvottelulaitteiden käytön lisääminen 10 prosentilla (2016–2020).
 • Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen järjestämällä erilaisia ympäristöarvoihin liittyviä tapahtumia.

Saavutukset

Ympäristövaikutuksia kuvaavat kokonaislukumme kasvoivat päättyneellä tilikaudella henkilöstömäärän voimakkaan kasvun johdosta, mutta henkilötasolla mitattuna kolme neljästä tavoitteesta toteutui:

 • Paperinkulutuksemme* laski edellisvuodesta 17 % henkilöä kohden.
 • Sähkönkulutuksemme* laski edellisvuodesta 3,5 % henkilöä kohden.
 • Ajokilometrit laskivat edellisvuodesta 13,6 % henkilöä kohden.
 • Lentokilometrit kasvoivat 10,2 % henkilöä kohden.
 • Hiilidioksidipäästö per henkilö kasvoi 3,6 % (v. 2018 0,87 / v. 2017 0,84).

Olemme laajentaneet ja helpottaneet etäneuvottelulaitteiden käyttöä vuoden 2018 keväällä, mutta mitattavia lukuja emme ole vielä saaneet kokonaiselta raportointikaudelta.

Järjestimme henkilökunnalle vuonna 2018 mm. pyöränhuoltopäivän ja osallistuimme Earth Houriin sammuttamalla Helsingin-toimiston valot.

*) Sähkön- ja paperinkulutus kattaa Helsingin-toimiston kulutuksen eli 80 % yhtiön henkilöstöstä.

Yrityksen kuvaus

PwC Suomi (virallinen nimi PricewaterhouseCoopers Oy) on vastuullinen suomalainen työnantaja, joka kuuluu kansainväliseen 157 maassa toimivaan PwC-ketjuun. Suomessa meitä on yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan.

Tuemme asiakkaitamme muutoksessa ja autamme yrityksiä luomaan kestävää kasvua, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti – on asiakas sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkisen sektorin toimija. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittävimpiä ongelmia.

Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinnan palvelut sekä yritysvastuupalvelut. Yhtiömme tilikausi on 1.7.-30.6. ja raportoimamme tiedot ovat ajalta 1.7.2018-30.6.2019.

PwC logo