Tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä

PwC Suomi

Kesällä 2020 toteutettu valojen automatisointi sekä LED-valohanke vähentää energiankulutusta Helsingin-toimistolla tulevien vuosien aikana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Commitments

Osana PwC-ketjun globaalia Net Zero -sitoumusta olemme Suomen PwC:llä sitoutuneet pienentämään hiilidioksidipäästöjämme 50 % vuoteen 2030 mennessä. Loput päästöt kompensoimme siten, että lahjoitamme varoja hiilinielujen kehittämiseen. Lähtötasona käytämme vuoden 2019 päästöjä, koska vuosi 2020 oli myös päästöjen osalta poikkeusvuosi mm. erittäin vähäisen liikematkustamisen vuoksi.

Päästöjen pienentämiseksi tulemme tarkastelemaan mm. matkustuskäytäntöjämme. Toimistoissamme jatkamme vihreän sähkön käyttöä ja jätteiden lajittelua. Jatkamme myös IT-laitteidemme ja toimistokalusteidemme kierrätystä kuten olemme tehneet jo usean vuoden ajan.

Lineaarinen päästövähennystavoitteemme on 4,55 % vuodessa.

Achievements

No achievements available for this year.

2020

Commitments

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen henkilömäärään suhteutettuna neljällä prosentilla strategiakaudella 2016–2020. Laskennassa huomioidaan sähkön kulutus, paperinkulutus sekä lento- ja automatkojen päästöt.

Etäneuvottelulaitteiden käytön lisääminen 10 prosentilla (2016–2020).

Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen järjestämällä erilaisia ympäristöarvoihin liittyviä tapahtumia.

Achievements

Osin COVID-19:n ja etätyöhön siirtymisen sekä pilvipalveluiden ansiosta paperinkulutuksemme väheni jopa 40 % henkilöä kohden, sähkönkulutus 3 % ja hiilidioksidipäästöt
17 % vuoden aikana.

Yksi merkittävimpiä konkreettisia ilmastotekojamme oli kesällä 2020 toteutettu valojen automatisointi sekä LED-valohanke, jotka vähentävät energiankulutusta tulevien
vuosien aikana suurimmassa toimistossamme Helsingissä.

Julkaisimme henkilöstölle yritysvastuun käsikirjan, johon on koottu PwC Suomen yritysvastuun kannalta tärkeimmät asiat. Lisäksi laadimme ohjeistuksen vastuullisten kokousten järjestämiseen.

2019

Commitments

 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen henkilömäärään suhteutettuna neljällä prosentilla strategiakaudella 2016–2020.
 • Laskennassa huomioidaan sähkön kulutus, paperinkulutus sekä lento- ja automatkojen päästöt.
 • Etäneuvottelulaitteiden käytön lisääminen 10 prosentilla (2016–2020).
 • Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen järjestämällä erilaisia ympäristöarvoihin liittyviä tapahtumia.

Achievements

Ympäristövaikutuksia kuvaavat kokonaislukumme laskivat päättyneellä tilikaudella edellisvuoteen nähden merkittävästi:

 • Paperinkulutuksemme* laski edellisvuodesta 27 % henkilöä kohden.
 • Sähkönkulutuksemme* laski edellisvuodesta 13 % henkilöä kohden.
 • Ajokilometrit laskivat edellisvuodesta 11 % henkilöä kohden.
 • Lentokilometrit laskivat 14 % henkilöä kohden.
 • Hiilidioksidipäästöt per henkilö laskivat edellisvuodesta 26 %.
 • Laajensimme  ja  etäneuvottelumahdollisuuksia vuoden 2018  keväällä, mutta mitattavia lukuja emme ole vielä saaneet kokonaiselta raportointikaudelta.
 • Järjestimme henkilökunnalle vuonna 2019 kaksi henkilöstötilaisuutta yrityksemme yritysvastuuasioista. Sen lisäksi järjestimme Helsingin-toimistolla pyöränhuoltopäivän ja osallistuimme Earth Houriin sammuttamalla Helsingin-toimiston valot.*) Sähkön- ja paperinkulutus kattaa Helsingin-toimiston kulutuksen eli 80 % yhtiön henkilöstöstä.

2018

Commitments

 • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen henkilömäärään suhteutettuna neljällä prosentilla strategiakaudella 2016–2020. Laskennassa huomioidaan sähkön kulutus, paperinkulutus sekä lento- ja automatkojen päästöt.
 • Etäneuvottelulaitteiden käytön lisääminen 10 prosentilla (2016–2020).
 • Henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen järjestämällä erilaisia ympäristöarvoihin liittyviä tapahtumia.

Achievements

Ympäristövaikutuksia kuvaavat kokonaislukumme kasvoivat päättyneellä tilikaudella henkilöstömäärän voimakkaan kasvun johdosta, mutta henkilötasolla mitattuna kolme neljästä tavoitteesta toteutui:

 • Paperinkulutuksemme* laski edellisvuodesta 17 % henkilöä kohden.
 • Sähkönkulutuksemme* laski edellisvuodesta 3,5 % henkilöä kohden.
 • Ajokilometrit laskivat edellisvuodesta 13,6 % henkilöä kohden.
 • Lentokilometrit kasvoivat 10,2 % henkilöä kohden.
 • Hiilidioksidipäästö per henkilö kasvoi 3,6 % (v. 2018 0,87 / v. 2017 0,84).

Olemme laajentaneet ja helpottaneet etäneuvottelulaitteiden käyttöä vuoden 2018 keväällä, mutta mitattavia lukuja emme ole vielä saaneet kokonaiselta raportointikaudelta.

Järjestimme henkilökunnalle vuonna 2018 mm. pyöränhuoltopäivän ja osallistuimme Earth Houriin sammuttamalla Helsingin-toimiston valot.

*) Sähkön- ja paperinkulutus kattaa Helsingin-toimiston kulutuksen eli 80 % yhtiön henkilöstöstä.

Yrityksen kuvaus

PwC Suomi (virallinen nimi PricewaterhouseCoopers Oy) on vastuullinen suomalainen työnantaja, joka kuuluu kansainväliseen 155 maassa toimivaan PwC-ketjuun. Suomessa meitä on yli 1 200 asiantuntijaa ympäri maan. Tuemme asiakkaitamme muutoksessa ja autamme yrityksiä luomaan kestävää kasvua, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti – on asiakas sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkisen sektorin toimija.

Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittävimpiä ongelmia. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinnan palvelut sekä yritysvastuupalvelut. Yhtiömme tilikausi on 1.7.-30.6. ja raportoimamme tiedot ovat ajalta 1.7.2019-30.6.2020.

Lisätietoja: pwc.fi.

PwC logo