HUSissa kerättiin muovia yli 120 % enemmän kuin aiemmin

HUS-kuntayhtymä

Vuoden ilmastotekomme

Valaistuksen uusimiset LED-valaisimiksi eri kohteissa tuottivat yhteensä noin 320 MWh/a energiansäästöt.

Muovin erilliskeräyksen lisääminen kasvatti kerätyn muovin määrää yli 120 % vuodesta 2018.

Uusia ympäristövastaavia koulutettiin ennätysmäärä, 111 hlö.

2019

Sitoumukset

  • HUS sitoutuu 10 400 MWh/a:n laskennalliseen energiansäästöön vuoden 2020 loppuun mennessä ja 19 500 MWh/a:n säästöön vuoden 2025 loppuun mennessä kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Energiatehokkuus huomioidaan HUS:n uudis- ja peruskorjausrakentamisessa.
  • Yhdyskuntajätteen hyödyntämistä materiaalina lisätään jätelajittelua tehostamalla. Tavoite on hyödyntää 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä materiaalina vuonna 2020.
  • Sairaanhoidon ja diagnostisten palveluiden kaikissa vastuuyksiköissä on koulutettu ympäristövastaava vuonna 2020.

Saavutukset

  • Energiansäästötoimenpiteiden kertymä vuodelta 2019 oli 1820 MWh/a ja koko sopimuskaudelta 2017 alkaen 9380 MWh/a, lähes 48 % vuoden 2025 kokonaistavoitteesta.
  • Otettiin käyttöön energiatehokkuuden seurannan toimintamalli, joka tukee myös korjaushankkeiden energiansäästöpotentiaalin tunnistamista.
  • HUSin ensimmäinen aurinkosähkövoimala valmistui HUS Logistiikkakeskuksen katolle.
  • HUSin yhdyskuntajätteiden materiaalihyötykäyttö kasvoi vuoden 2019 45 %:sta 46 %:iin.
  • Paperijätteen määrä väheni 49 % ja sekajätemäärä 0,9 % vuoteen 2015 verrattuna. Biojätemäärä kasvoi 2 %. Potilaskäynteihin suhteutettuna jätemäärät ovat laskeneet vuodesta 2015: sekajäte 19 %, biojäte 17 % ja paperijäte 58 %.
  • Vuonna 2018 aloitettu muovijätteen keräys kasvoi 122 % lähes 50 tonniin muovijätettä.
  • Sairaanhoitopiirien opas vastuullisiin hankintoihin laadittiin yhdessä KEINO-osaamiskeskuksen ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa (julkaisu 1/2020).

Yrityksen kuvaus

HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa saa vuosittain hoitoa noin 680 000 potilasta. HUSissa työskentelee lähes 27 000 ammattilaista kaikkien potilaiden parhaaksi. Vastuullamme on 24 jäsenkunnan asukkaiden erikoissairaanhoito. Lisäksi meille on keskitetty valtakunnallisesti useiden harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. HUS on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija ja maan toiseksi suurin työnantaja. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.

HUSin logo.