Kohti hiilineutraalia HUSia 2030

HUS-kuntayhtymä

Hankimme hiilivapaan uusiutuvan energian alkuperätakuut vuoden 2020 sähkönkulutuksellemme 134 000 MWh.

2021

Commitments

Sitoudumme 19 500 MWh/a:n laskennalliseen energiansäästöön vuoden 2025 loppuun mennessä kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Vuoden 2021 tavoitteenamme on 1820 MWh/a säästöt. Huomioimme energiatehokkuuden HUSin uudis- ja peruskorjausrakentamisessa. Kasvatamme uusiutuvan energian osuutta käytetystä energiasta ja lisäämme omaa uusiutuvan energian tuotantoa.

Tavoitteena on, että sekajätemäärämme potilaskäyntiä kohden laskee tasoon 1,13 kg/potilaskäynti vuonna 2021.

Vuoden 2021 aikana kuvaamme ja selvitämme HUSin hiilijalanjäljen sekä määritämme tiekartan hiilineutraaliin HUSiin.

Achievements

No achievements available for this year.

2020

Commitments

HUS sitoutuu 10 400 MWh/a:n laskennalliseen energiansäästöön vuoden 2020 loppuun mennessä ja 19 500 MWh/a:n säästöön vuoden 2025 loppuun mennessä kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Energiatehokkuus huomioidaan HUSin uudis- ja peruskorjausrakentamisessa.

Yhdyskuntajätteen hyödyntämistä materiaalina lisätään jätelajittelua tehostamalla. Tavoitteena on, että hyötykäyttöaste kasvaa ja sekajätemäärä potilaskäyntiä kohden laskee. Vuoden 2018 taso oli 1,3 kg/potilaskäynti. Tavoite vuodelle 2020 oli alle 1,2 kg/potilaskäynti.

Sairaanhoidon ja diagnostisten palveluiden kaikissa vastuuyksiköissä on koulutettu ympäristövastaava vuonna 2020.

Achievements

Energiansäästötoimenpiteiden kertymämme vuodelta 2020 oli 1744 MWh/a ja koko energiatehokkuussopimuskaudelta 2017 alkaen 11126 MWh/a, eli lähes 7 % yli vuoden 2020 välitavoitteen. Hankimme hiilivapaan uusiutuvan energian alkuperätakuut vuoden 2020 sähkönkulutuksellemme 134 000 MWh. HUSin toinen aurinkosähkövoimala valmistui Lohjan sairaalalle.

Sekajätemäärämme laski vuoden 2020 aikana tasolle 1,17 kg/potilaskäynti vuoden 2019 tasosta 1,18 kg/potilaskäynti. Yhdyskuntajätteen materiaalihyötykäyttöasteemme laski 45,8 prosentista 44,2 prosenttiin vuonna 2020. Paperijätteen määrä väheni 136 %, sekajätemäärä 5 % ja biojätemäärä 16 % vuoteen 2015 verrattuna. Potilaskäynteihin suhteutettuna jätemäärämme ovat laskeneet vuodesta 2015: sekajäte 19 %, biojäte 29 % ja paperijäte 64 %. Muovijätteen keräys kasvoi vuodesta 2019 yli 36 % noin 68 tonniin muovijätettä.

Vuonna 2020 koulutimme 52 uutta ympäristövastaavaa. Kaikkiaan 437 henkilöä sai ympäristöaiheista koulutusta. Koronapandemia laski koulutusmääriä merkittävästi.

2019

Commitments

  • HUS sitoutuu 10 400 MWh/a:n laskennalliseen energiansäästöön vuoden 2020 loppuun mennessä ja 19 500 MWh/a:n säästöön vuoden 2025 loppuun mennessä kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Energiatehokkuus huomioidaan HUS:n uudis- ja peruskorjausrakentamisessa.
  • Yhdyskuntajätteen hyödyntämistä materiaalina lisätään jätelajittelua tehostamalla. Tavoite on hyödyntää 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä materiaalina vuonna 2020.
  • Sairaanhoidon ja diagnostisten palveluiden kaikissa vastuuyksiköissä on koulutettu ympäristövastaava vuonna 2020.

Achievements

  • Energiansäästötoimenpiteiden kertymä vuodelta 2019 oli 1820 MWh/a ja koko sopimuskaudelta 2017 alkaen 9380 MWh/a, lähes 48 % vuoden 2025 kokonaistavoitteesta.
  • Otettiin käyttöön energiatehokkuuden seurannan toimintamalli, joka tukee myös korjaushankkeiden energiansäästöpotentiaalin tunnistamista.
  • HUSin ensimmäinen aurinkosähkövoimala valmistui HUS Logistiikkakeskuksen katolle.
  • HUSin yhdyskuntajätteiden materiaalihyötykäyttö kasvoi vuoden 2019 45 %:sta 46 %:iin.
  • Paperijätteen määrä väheni 49 % ja sekajätemäärä 0,9 % vuoteen 2015 verrattuna. Biojätemäärä kasvoi 2 %. Potilaskäynteihin suhteutettuna jätemäärät ovat laskeneet vuodesta 2015: sekajäte 19 %, biojäte 17 % ja paperijäte 58 %.
  • Vuonna 2018 aloitettu muovijätteen keräys kasvoi 122 % lähes 50 tonniin muovijätettä.
  • Sairaanhoitopiirien opas vastuullisiin hankintoihin laadittiin yhdessä KEINO-osaamiskeskuksen ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa (julkaisu 1/2020).

Yrityksen kuvaus

HUS eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta: HYKS, Hyvinkää, Lohja, Porvoo ja Länsi-Uusimaa. HUS on Suomen suurin terveydenhuollon toimija ja toiseksi suurin työnantaja. Osan erikoissairaanhoidon palveluista järjestämme yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden pohjalta. HUSin erityisvastuualueeseen kuuluvat HUSin lisäksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit. Vastuullamme on Suomen vaativin erikoissairaanhoito. Vastaamme valtakunnallisesti useiden harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoidosta ja tutkimuksesta.

Lisätietoja:

hus.fi

Mirja Virta
Ympäristöhallinnon päällikkö
HUS Tilakeskus, Ympäristökeskus
050 428 6621
mirja.virta@hus.fi